CI Games - analiza spółki
Mam przyjemność zaprezentować Państwu analizę jednej z czterech spółek z GPW, zajmujących się produkcją gier komputerowych, o których w ostatnim czasie jest bardzo głośno, za sprawą dobrze przeprowadzanej ekspansji światowej. Firma powstała w 2002 r., a już w 2007 r. zadebiutowała na warszawskim parkiecie. Obecnie zatrudnia prawie 100 osób a największa produkcja ”Sniper: Ghost Warrior” sprzedała się dotychczas w liczbie 5,6 mln egzemplarzy na całym świecie

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). 

Na dzień dzisiejszy (23.06.2015 r.) wskaźniki prezentują się następująco:

C/Z: 51,40 (średnia sektora: 13,01; WIG: 15,70)

C/ZO: 56,29 (średnia sektora: 9,21; WIG: 10,44)

C/WK: 2,21 (średnia sektora: 1,18; WIG: 1,13)

Poziom wskaźników nie zachęca do zakupów - spółka jest mocno przewartościowana. Przyczyną tego są pokaźne wzrosty kursu w ostatnim czasie wynikające z dużego popytu na akcję ze strony osób kupujących dzisiaj przyszłe zyski firmy.

W porównaniu jednak do CD PROJEKTU, który jest największy i o nim jest najgłośniej, poziom wskaźników jest wciąż relatywnie niski.

W przypadku branż interaktywnych nie należy mocno się kierować wskaźnikami, a chłodną analizą realności przyszłych prognoz. Jeżeli są one obiecujące i możliwe do spełnienia, nie ma przeszkód do akumulacji walorów do naszego portfela.

Ocena (w skali 1-6):  2

2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

Polscy producenci gier rosną w siłę i wytwarzane przez nich tytuły mają coraz większe uznanie u graczy na całym świecie. Dzięki platformom internetowym sprzedającym gry, takim jak Steam (największa na świecie) możliwe jest dotarcie do międzynarodowego rynku, a co za tym idzie, do każdego gracza posiadającego dostęp do Internetu. CI Games prowadzi obecnie ekspansję w 40 krajach na 5 kontynentach, a przyszły rozwój będzie zależał od jakości wydawanych gier. Najnowszym tytułem jest "Lords of Fallen" wydany w październiku ubiegłego roku. Co ciekawe tylko 5% przychodów pochodzi z Azji i Australii, podczas gdy z Europy 50%, a z Ameryki Północnej 45%. Może być to spowodowane innymi gustami Azjatów, stąd dobrą strategią byłoby zrobienie pod nich gry lub zmodyfikowanie istniejącej, co z dużą pewnością odbiłoby się na przychodach firmy. Nie mniej jednak, duża sprzedaż ostatniej gry umożliwia realizację już zaplanowanych kolejnych projektów – wersji mobilnej oraz kolejnej części kultowego "Snajpera".

Ocena (w skali 1-6):  4

 Zdjęcie z gry "Snaiper Ghost Warrior 2.  źródło: http://sniperghostwarrior2.com/pl

3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT)

Free Float wynosi wysokie 54,32%, a głównym akcjonariuszem jest Marek Tymiński (45,68%). Poza nim, akcje posiada parę OFE i TFI oraz rząd Norwegii. Łączny wynik wynosi 68,69%, a tym samym liczba papierów w obiegu po uwzględnieniu funduszy wynosi umiarkowane 31,31%.

Ocena (w skali 1-6):  3,5

4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)

Współczynnik Capital Gearing wynosi niskie 12%, podczas gdy średnia dla sektora to 95%, a dla WIG 88%.
Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia to znikome 10,48% w porównaniu do średniej branżowej 510,77% oraz dużo mniej niż poziom dla szerokiego rynku – 47,01%.
Warto zaznaczyć, że na koniec I kwartału br. firma nie miała żadnych zobowiązań oprocentowanych – kredytów i obligacji. Dużą ekspozycję w zobowiązaniach stanowiły jedynie nieoprocentowane zobowiązania handlowe i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Gotówka stanowiła 17% sumy bilansowej – 15,9 mln zł wobec 92,8 mln zł.
Sezonowość przychodów wynikająca z różnego terminu oddawania gier do dystrybucji oraz ze zmiennego popytu w zależności od poszczególnych okresów roku (np. duży wzrost przed świętami) powoduje, że przy wybieraniu formy finansowania trzeba mieć to na uwadze. Ostatnia umowa z końca maja z PKO BP dotycząca zawarcia dwuletniego kredytu bankowego obrotowego i w rachunku bieżącym – łącznie 15 mln zł, jest dobrym posunięciem. Firma może spłacać tylko odsetki, a sam kapitał dopiero na koniec okresu zapadalności zobowiązania. Ponadto oprocentowanie nie jest wysokie – stawka WIBOR plus marża nie wyższa niż 1,8 pp. W tym miejscu należy dodać, że prezentowane wskaźniki CG oraz Ogólnego Zadłużenie nie uwzględniają nowego długu – tak się stanie dopiero po ukazaniu kolejnego raportu za pierwsze półrocze br.

Ocena (w skali 1-6):  6

5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE

Zarząd tworzą 2 osoby: prezes, jak również główny akcjonariusz - Marek Tymiński oraz dyrektor finansowy firmy – Adam Pieniacki. Duży atutem pierwszego jest wykształcenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych i pozyskane tam kontakty, drugiego natomiast obszerne doświadczenie w działach finansowych firm z różnych gałęzi biznesu, zarówno polskich (m.in. KGHM), jak i amerykańskich (m.in. UPS).

Rada nadzorcza składa się z 5 osób z różnorodnych branż, a wśród nich znajdziemy m.in. Grzegorza Leszczyńskiego, prezesa domu maklerskiego IDM S.A., obecnie w upadłości układowej (bez syndyka, firma teoretycznie ma szansę się jeszcze podnieść).

Ocena (w skali 1-6):  5

6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? 

Nie, nie ma zamiaru wykonywać tego typu operacji.

Ocena (w skali 1-6):  5

7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)?

Skupu akcji własnych także nie będzie.

Ocena (w skali 1-6):  5

 8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? 

Nie, ale 29.04.2015 r. WZA zadecydowało o przelaniu całego zysku netto za rok 2014 (1,02 mln zł) na fundusz dywidendowy. W obiegu jest prawie 14 mln walorów, co dawałoby na dzień dzisiejszy, ewentualną  dywidendę na akcję w wysokości 7 gr (0,073 zł) i stopę na poziomie 0,53% w stosunku do dzisiejszego kursu akcji. 

Ogólny trend jest taki, że osoby chcące pozyskiwać część zysku na swoje konto maklerskie ze spółek produkujących gry muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zapewne jeszcze długo nie będą one wypłacały regularnej dywidendy na wysokim poziomie. Wynika to z rozwojowego charakteru przedsiębiorstw i prowadzenia dynamicznej ekspansji.

Ocena (w skali 1-6):  3,5

9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)?

Na dzień 23.06.2015 r. poziom przedstawia się następująco:


ROE: 4,86% (średnia sektora: 6,36%; WIG: 7,36%)
ROA: 3,95% (średnia sektora: 3,98%; WIG: 3,36%)


Rentowność kapitałów własnych jest niższa niż przeciętna dla sektora oraz dla WIG. Z kolei ROA jest bliska średniej dla sektora usług informatycznych i wyższe niż dla szerokiego rynku.

Ocena (w skali 1-6):  3

 10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?

Wszystkie informacje, które muszą być ujawniane znajdziemy w raportach bieżących.

Spółka ma dobre relacje inwestorskie i profesjonalnie prowadzony PR przez nowo-zatrudnionego (pracuje od 3 miesięcy), młodego i prężnego menadżera. W piątek 26.06 byłem obecny na pokazie nowego "Snajpera" dla mediów i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i choć nie jestem graczem, to akurat w tę grę bym z wielką chęcią zagrał. Motyw gry jest bardzo na czasie - akcja dzieje się między innymi w Gruzji i ma się za zadanie zlikwidowanie rosyjsiego generała.  W innych misjach musimy uważać na rosyjskich separatystów, tak więcszykuje się nam kolejna po "This War of Mine" produkcja, która zarobi na toczącej się wojnie  Grafika jest bardzo dobra, choć przedstawiciel spółki nie był mnie w stanie zapewnić, że nie będzie downgrade w ostatcznej wersji, jak to miało miejsce chociażby w przypadku "Wiedźmina 3". Obecny na spotkaniu CFO (Chief Financial Ofifcer) spółki czyli dyrektor finansowy, Pan Adam Pieniacki, zapewniał mnie, że jest tak zabezpieczony finansowo, iż nie potrzebuje dodatkowego finansowania - dostępna linia kredytowa w PKO na 15 mln zł plus bieżące wpływy ze sprzedaży "Lord of the Fallen" w zupełności wystarczą do premiery. 

Ocena (w skali 1-6):  5

 11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI?

Tak, zajmuje się produkcją, wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych.

Ocena (w skali 1-6):  6

 12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?

Rynek gier jest bardzo obiecujący, a polskie firmy radzą sobie na nim coraz lepiej. Przychody roczne w długiej perspektywie rosną, natomiast zyski charakteryzują się dużą amplitudą. To czy zyski będą wzrastać zależy od jakości wydawanych poszczególnych gier - tytuły wydawane są jeden po drugim, co jest normalne w przypadku tej branży i wielkości analizowanej firmy.

W najbliższym czasie ma zostać wydana mobilna wersja gry „Lords of Fallen”, która w normalnej wersji została wydana w październiku 2014 r. i sprzedała się w wysokości prawie 1 mln egzemplarzy przynosząc w I kwartale br. 3,96 mln zł przychodów.

W przyszłym roku na wiosnę planowana jest premiera kolejnej, trzeciej już części "Snajpera", którego poprzednie części sprzedały się w wysokości 5,6 mln egzemplarzy (sam "Snajper 2" przyniósł dla firmy na czysto 38,5 mln zł). Parę dni temu gra została zaprezentowana na targach E3 w Los Angeles organizowanych przez Sony. Tytuł dobrze rozpoznawany wśród koneserów i ciekawa realna fabuła (gracz wciela się w postać snajpera mającego zapobiec otwarciu zimnej wojny między Rosją, a USA) powinien pozytywnie odbić się na wynikach spółki, które już od sierpnia ubiegłego roku są dyskontowane wzrostami o 100% w niecały rok.

Wielkim pozytywem jest fakt, iż film pod podobnie brzmiącym tytułem "American Sniper" był hitem kinowym ubiegłego roku i zrobił - wciąż robi spółce darmowy mega marketing (czynnik bardzo pomijany przy wszelkiego rodzaju analizach). 

Innym pozytywnym czynnikiem jest powrót do bezpośredniej sprzedaży gier w sieciach handlowych w USA.

W 2017 r. na rynek ma trafić kolejna część Lords of Fallen, która jest dopiero na etapie koncepcyjnym.

Ocena (w skali 1-6):  5

PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

Spółka uzyskała 53 punktów na 72 możliwych i średnią ważoną 4,30 w skali od 1 do 6. Dobra sprzedaż ostatnich tytułów i obiecujące plany na przyszłość dają niewątpliwie potencjał do dalszych wzrostów. Do premiery kolejnej części „Snajpera” został niecały rok, a wbrew pozorom wzrosty trwają od niedawna i do maksimów z 2011 r. brakuje jeszcze ponad 20 zł (obecny kurs to prawie 14 zł wobec maksimów na poziomie niecałych 35 zł). Bardzo dużym plusem jest niskie zadłużenie, a prawdopodobna decyzja o wypłacie dywidendy uwiarygodniłaby firmę w oczach inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 

PS: Już w najbliższy piątek będę miał okazję przekonać się jak będzie wyglądał nowy "Snajper" oraz zadać kilka pytań przedstawicielom spółki, więc moja powyższa ocena może ulec weryfikacji 

PS: jest to pierwsza analiza z serii analiz producentów gier - kolejne będą analizy 11 bit studios i Vivid!

W 2013 roku ukazała się analiza najbardziej znanej spółki z branży gier czyli CD Projektu:

https://longterm.pl/cd-projekt-analiza-spolki.html

Ostatnio zaś analiza Vivid Games:

https://longterm.pl/Vivid-Games-Analiza-Spolki.html

oraz  11 bit studios:

https://longterm.pl/11-Bit-Studios-Analiza-Spolki.html

Dane finansowe i wskaźniki analizy spółki CI Games aktualne na dzień 23.06.2015 - źródło: Fundamentalna.net 

POZOSTAŁE 100 ANALIZ POLSKICH SPÓŁEK MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE "ANALIZY SPÓŁEK

https://longterm.pl/Analizy-Spolek.html

Z inwestorskim pozdrowieniem, 

Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Email: kontakt@longterm.pl 

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości kapitalu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *

W jaki sposób rozumujesz przy ocenie planów spółki dotyczących skupu akcji własnych?

odpowiedz

To jest moja, całkowicie subiektywna ocena, która może okazać się bardzo błędna. Kieruje się prawie całkowicie intuicją na podstawie potrzeb kapitałowych spółki jej historii oraz biorę pod uwagę wypowiedzi i plany zarządu. 

odpowiedz

Poprawiłem analizę, podnosząc relacje inwestorskie i komuniakację do 5. 

Gra mi się bardzo podobała - bardzo ładna grafika, choć na moje pytanie czy nie będzie downgrade nie byli wstanie odpowiedzieć na tym etapie, choć wiadomo że zawzyczaj w takich przypadkach pierwsze, pokazowe wersje są robione na maksa i graficy chcą sie jak najbardziej wykazać a potem niestety wymagania sprzętowe dołują to dość mocno. 

Super dopracowana pod względem detali - mnóstwo sprzętu, mamy nawet drona, którym możemy sterować, badać otoczenie i namierzać cele . 

CFO zapewniał że emisji nie będzie bo jest już teraz praktycznie zabezpieczony na całą produkcję gry, mając spory bufor gotówkowy plus otwartą linię kredytową w PKO na 15 mln zł. 

odpowiedz

Teraz kupowanie to skazywanie portfela na straty,trzeba poczekac na korekte

odpowiedz

do korekty jeszcze daleko i na dodatek będzie płytka porównując chociażby wzrosty na CD ProJECT

odpowiedz

Jeżeli chodzi o internetową platformę to nie wiem czy nazwa "Stream" jest prawidłowa powinno chyba być "Steam".

 

odpowiedz

Tak oczywiście - wkradł się chochlik  dzięki za czujność 

odpowiedz

Ta spółka nie wydała jeszcze nigdy gry wykraczającej poza poziom ''przeciętna''. Wystarczy rzut oka na oceny Snajperów i LOTF na najważniejszych portalach. Obecne wzrosty to typowe pompowanie kursu. Żadnych fundamentów.

odpowiedz
Odpowiedź do Gotvinsanity  z dnia 24.06.2015 19:32

Witam, jestem podobnego zdania, co przedmówca. Albercie wg mnie zawyżona ocena, zbytni optymizm (zwłaszcza pkt 5 dotyczący Zarządu)... W piątek jest szansa na wiele pytań, m. in. finansowanie Snajpera-rozumiem kredyty... a może mimo wszystko dodatkowa emisja akcji? Skąd informacja "Nie, nie ma zamiaru wykonywać tego typu operacji."? Z deklaracji Zarządu? Przy wcześniejszych częściach też takowe były, jak ostatecznie było? pozdrawiam

odpowiedz
Odpowiedź do cezgol  z dnia 24.06.2015 22:17

Witam, nic mi nie wiadomo o nowych emisjach ale jeśli tylko pojawi się taka sugestia to oczywiście zrewiduje moją ocenę. Generalnie ocena końcowa 4.05 na maksymalne 6 nie wydaje mi się jakoś zbytnio przesadzona. Pozdrawiam 

odpowiedz
Odpowiedź do Albert  z dnia 25.06.2015 11:44

Zarząd nadal posiada upoważnienie do kolejnych emisji akcji, bez zbędnych zapowiedzi:

"CI Games może wyemitować, w jednej transzy lub w kilku, do 9,48 mln papierów z wyłączeniem prawa poboru. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału tą drogą będzie obowiązywało trzy lata. Zarząd będzie też decydował o cenie emisyjnej (po konsultacji z radą nadzorczą) oraz do kogo skierowana zostanie oferta nabycia akcji. Papiery będą sprzedawane za gotówkę."

http://www.parkiet.com/artykul/1347503.html

odpowiedz
Odpowiedź do maeday  z dnia 25.06.2015 12:43

To już nieaktualna sprawa z 2013 roku - teraz sytuacja jest diametralnie odmienna, bo po pierwsze dostali finansowanie z PKO BP na 15 mln zł a po drugie spływa gotówka z niezłej sprzedaż Lords of the Fallen"

http://manager.money.pl/prosto-z-firm/artykul/ci-games-ma-kredyt-z-pko-bp-trwaja-prace-nad,68,0,1812804.html

odpowiedz
Odpowiedź do Albert  z dnia 25.06.2015 12:50

PS: oczywiście nie omieszkam poruszyć tej kwestii przy rozmowach ze spółką. Zapraszam ponownie jutro po południu. 

odpowiedz
Odpowiedź do Albert  z dnia 25.06.2015 13:15

czemu emisja jest zła przy 9zł za akcje emisja jest dobra ale jak już jest 14zł i więcej to jest zła?

odpowiedz
Odpowiedź do maciek  z dnia 25.06.2015 13:37

emisja jest zawsze zła - jest absolutną ostatecznością w przypadku kiedy spółka nie ma możliwości innego zewnętrznego finansowania. 

odpowiedz