Asbis - analiza spółki
article preview
Dzisiejsza analiza będzie dotyczyła spółki zajmującej się hurtową dystrybucją sprzętu komputerowego wiodących światowych marek – białoruskiej firmy Asbis, zarejestrowanej na Cyprze, której akcje także notowane są na rynku AIM w Londynie.
1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). C/Z: 6,05 (średnia sektora: 11,40; WIG: 17,19) C/WK: 0,35 (średnia sektora: 0,78; WIG: 0,99) C/ZO: 1,34 (średnia sektora: 7,86; WIG: 12,30) Poziom wskaźników jest zaskakujący, o wiele lepszy niż w analizowanym poprzednio JW Construction, gdzie również był na bardzo niskim poziomie. To wręcz niebywałe, że wartość spółki jest równoważna tylko 6 krotności zysku neto, 35% wartości majątku i ponad 1 rocznemu zyskowi operacyjnemu. Trzeba mieć na uwadze negatywny trend spadkowy, gdzie malejąca cena akcji, przy podobnych wynikach osiąganych przez spółkę w kolejnych okresach powoduje, że wartości tych wskaźników są korzystniejsze, a więc coraz niższe. Ocena (w skali 1-6):  62) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Spółka mądrze planuje swoją ekspansje, nastawiając się na kraje rozwijające się w Europie Wschodniej i Afryce, gdzie potencjał rynku i marże są na wysokim poziomie. Firma w 2007 roku zbudowała internetową platformę do zawierania transakcji z klientami, co ułatwia wymianę handlową. Działa od 1992 roku i ma doświadczenie w prowadzeniu biznesu w krajach rozwijających się, co na pewno jest bardzo przydatne planując silny rozwój i dominację na tego typu terytoriach. Ocena (w skali 1-6):  53) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)Free Float wynosi wysokie 42,84%, a dominującym akcjonariuszem jest założyciel i prezes Siarhei Kostevich. Poza nim około 5% mają Quercus TFI S.A., ING OFE i Noble Funds TFI S.A. Ocena (w skali 1-6):  34) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)Współczynnik Capital Gearing wynosi wysokie 353%, podczas gdy średnia dla sektora to 172%, a dla WIG 86%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 77,92%, jest niewiele gorszy niż przeciętna sektora 70,09% i dużo wyższy niż wartość dla WIG na poziomie 47,20%. Ocena (w skali 1-6):  25) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Prezesem spółki jest sam założyciel, Białorusin. Reszta kadry zarządzającej to Cypryjczycy  z dużym doświadczeniem w czołowych firmach z branży finansowej i w biznesie. Jedna z osób kształciła się i pracowała przez pewien okres w USA. Ocena (w skali 1-6):  46) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Spółka nie ma w planach emisji akcji. Ocena (w skali 1-6):  57) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie, chociaż w 2008 roku zakończył się skup akcji własnych, a firma skupiła 0,33% swoich walorów.Ocena (w skali 1-6):  58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Firma wypłaciła dywidendę w 2008 roku, zaraz po debiucie na GPW, potem jednak nie robiła tego, aż w końcu wróciła do tego zwyczaju i od 2012 roku dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Stopa dywidendy w ostatnich latach wynosiła 5,17%, 3,08% i w tym roku 4,48% (źródło: stockwatch.pl). Ocena (w skali 1-6):  49) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE: 5,74% (średnia dla sektora: 7,01%; WIG: 5,16%) ROA: 1,27% (średnia dla sektora: 3,40%; WIG: 2,52%) Rentowność kapitałów własnych jest na umiarkowanym poziomie, natomiast majątku bardzo niska. Ocena (w skali 1-6):  310) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Spółka publikuje raporty na bieżąco, jednak informacje na temat strategii i planów rozwoju są bardzo ogólne. Po zawarciu znaczących kontraktów spółka informuje o tym na swojej stronie, jednak zakładka ta jest tylko w języku angielskim. W języku polskim prezentowane są jedynie informacje na temat wyników finansowych. Jest to spółka zagraniczna, dla której Polska jest jednym z wielu rynków zbytu, stąd relacje te są inne niż w polskich prowadzących działalność głównie w kraju nad Wisłą z rodzimym zarządem. Jest to bardzo istotna kwestia dla osób, które chcą zainwestować w tą spółkę. Wraz z konieczności posiadania dokładnych danych, na temat ekspansji i prognoz finansowych istnieje możliwość zdobycia takich informacji przez portal Longterm.pl dla Czytelników. Ocena (w skali 1-6):  3,511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Tak, zajmuje się hurtową dystrybucją sprzętu IT wiodących producentów oraz swoich marek własnych w krajach rozwijających się. Ocena (w skali 1-6):  512) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Spółka zwiększa swoje przychody, zarówno patrząc pod kątem samej spółki, jak i całej grupy kapitałowej. Zysk operacyjny jest na stabilnym poziomie drugi rok, całej grupy natomiast rośnie od 2009 roku, po załamaniu w 2007 roku. To samo dotyczy zysku brutto i netto. Majątek spółki i całej grupy utrzymuje się na stabilnym poziomie, z lekką tendencją rosnącą. W spółce i w całej grupie zobowiązania długoterminowe maleją z roku na rok, krótkoterminowe natomiast rosną (szczególnie w całej grupie), na co na pewno ma wpływ kupowanie sprzętu z odroczonym terminem płatności od swoich dostawców. Zwiększają się przychody, ponieważ firma sprzedaje więcej produktów,  a więc zobowiązania krótkoterminowe są w tym samym trendzie. Przepływy w całej grupie są dodatnie, w spółce natomiast ujemne ogółem i z działalności operacyjnej.  Dodatnie są z inwestycyjnej, co oznacza, że spółka wyprzedaje produkty, w które inwestowała oraz finansowej, co oznacza że sprzedaje aktywa finansowe. Oznacza to że spółka ma problemy z osiągnięciem dodatniej płynności na podstawowej działalności i musi finansować się sprzedażą instrumentów pochodnych, w które zainwestowała jakiś czas temu. Rozwój całej grupy kapitałowej jest silniejszy niż samej spółki dominującej, a wzrost ceny akcji nie jest oczywisty i nie pomaga mu w tym fakt, że cena waloru jest w trendzie spadkowym od prawie roku, tracąc w ostatnich 3 miesiącach prawie 50% swojej wartości oraz niecałe 70% w pół roku. Ocena (w skali 1-6):  3PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:ASBIS EXCEL Asbisc Enterprises PLC to część dużej grupy kapitałowej, stanowiąca ponad 50% jej przychodów. Pomimo, że założyciel firmy pochodzi z Białorusi, to firma została zarejestrowana na Cyprze (nie tylko sama spółka, ale również mieści się tam jej siedziba), na co na pewno miały wpływ regulacje prawne, system podatkowy oraz chęć politycznego uniezależnienia się. Inwestując jednak w tą spółkę, musimy pamiętać, że kontrola nad nią jest utrudniona i często ograny mają problem z nadzorem nad krajowymi spółkami, a co dopiero z takimi zarejestrowanymi w tak liberalnym kraju jak Cypr. Osiągane rentowności, wysoki free float, duże zadłużenie, trend spadkowy i problem z kontrolą tej spółki nie przemawiają za inwestycją w te walory. Dane analizy fundamentalnej aktualne na dzień 31.07.2014 (źródło: Fundamentalna.net)Pozostałe analizy 96 spółek można znaleźć w zakładce "Analizy spółek":http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Albert „Longterm” Rokicki IMG_1824 Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog Email: kontakt@longterm.pl  Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *

witam, napisałeś: "i właśnie analiza Asbisu 7 minut przed początkiem sesji też jakby nie jest przypadkowa" możesz napisać o co Ci dokładnie chodzi?
odpowiedz
Ha ha ha dywidenda może być i 10-20 procent i co z tego gdy w grudniu 2013 był po 8 zł i do dziś stopa zwrotu -74%. Chociaż każda winda chodzi w obie strony i warto zebrać na podbitkę i po niej wyskoczyć, żeby znowu próbować wskoczyć. Mówią, że każdy trup czy kot się odbije a i właśnie analiza Asbisu 7 minut przed początkiem sesji też jakby nie jest przypadkowa. Chociaż łapacze na dziś są raczej zawiedzeni, ich oczy rozbłysną chciwością na plus 10-15:)
odpowiedz
tak spojrzałem na stockwatch.pl i faktycznie stopa dywidendy wyniosła w tym roku 4,48%.
odpowiedz
Panie Albercie, w tym roku stopa dywidendy od Asbisa była na poziomie ok. 5%, a nie jak Pan podaje 1,49%. Prawdopodobnie przyjął Pan do wyliczeń wartość 0,06, z tym że kwota dywidendy jest podawana przez firmę w USD, co w PLN daje nam 0,18 zł. W dniu przyznania prawa do dywidendy kurs spółki oscylował w granicach 3,80-3,90 zł - dokładnie nie pamiętam. Pozdrawiam
odpowiedz
Pisz komentarz, a potem czekamy na sygnały końca spadków na DAX. 800 pkt (do szczytu 10 tys. pkt) piechotą nie chodzi...
odpowiedz
OK uczciwe 4,5 km przebiegnięte, 2 jabłka zjedzone, to teraz można zasiadać do pisania komentarza dla Abonentów :-)
odpowiedz
Kolejny poważny czynnik ryzyka dla spółki - wojna na Ukrainie :(
odpowiedz
witam eryk, To cofnijmy się do sytuacji w której po raz pierwszy OFE były zmuszone do dostosowania swoich porfeli i do pozbycia się akcji (pisał o tym Rafał Hirsch) - to było w styczniu tego roku i muszę przyznać rację, że faktycznie hossa zakończyła się w listopadzie a grudzień był już miesiącem przeceny, następnie styczeń był również spadkowy. Jest w tym jakiś sens, dlatego według mnie może być przejściowo zaburzony rytm giełdowy przez najbliższe lata i wzrosty będą kończyły się w listopadzie. Zamiast rajd świętego Mikołaja, będziemy mieli rajd wszystkich świętych. Ciekawe spostrzeżenie - dzięki za linka. Pozdrawiam
odpowiedz
http://finanse.wp.pl/kat,1033747,title,Rajdu-sw-Mikolaja-nie-bedzie-do-2017-r-Rzad-limitami-dla-OFE-wyznaczyl-terminy-spadkow-na-gieldzie,wid,16785888,wiadomosc.html?ticaid=1132ff&_ticrsn=3 co sadzisz o tym artykule? pzdr
odpowiedz
To może być dołek na giełdzie, i w związku z tym warto jest rozejrzeć się za przecenionymi, dobrze wyselekcjonowanymi polskimi spółkami. Sprawdź co oferuje w ramach rocznego abonamentu - zdziwisz się że aż tyle otrzymujesz za takie pieniądze: https://longterm.pl/uslugi/abonament-na-codzienne-komentarze-po-sesji-i-aktualizacje-portfela/
odpowiedz
Dzisiaj polski rynek pokazuje wielką siłę - po wczorajszych spadkach w USA -2%, nasz WIG20 sobie rośnie 0,3%
odpowiedz
Absolutnie nie namawiam do zakupu akcji spółki Asbis! To że według wskaźników analizy fundamentalnej jest już relatywnie tanio to nie znaczy, że nie może być jeszcze niżej lub jak słusznie kolega zauważył - spółka może po prostu zbankrutować, bo to że jest tak tania to przecież nie jest bez powodu. Jak spółka jest dobra i perspektywiczna, to musi być niestety droga.
odpowiedz
I słusznie, bo gospodarkę należy schłodzić, ludzie, skrócić dzień pracy w lecie 6 godzin od 7 do 13. Jeśli chodzi o Asbis to powiadam wam, że kto złapie dołek ten będzie zbawiony. Wsparcie na 2 zł powinno wytrzymać, wytrawni market- makerzy mogą wchodzić wstępnie, wychodzić, znowu wchodzić, badać rynek czy jest gotowy do hossy 20-30 procent. Wyczuć czy ryba już bierze i na jakim poziomie rzucić przynętę. Jeśli chodzi o te wskaźniki to rok i dwa lata temu Gant miał c/wk 0,2 czy 0,15 i też był i dalej jest super tani. Zależy co klient szuka, czy garnituru za 1000 zł wartego 1000 zł, czy takiego za 150 zł wartego 100zł.
odpowiedz
Konsekwentne schładzanie polskiej gospodarki przez RPP na czela z Belką zaczyna przynosić rezultaty. Chcą nas chyba wszystkich wykończyć a z nami samych siebie... Wskaźnik PMI: niewielkie pogorszenie w przemyśle IAR - Biznes 1 Sie 2014, 10:47 01.08.2014 (IAR) - Sytuacja polskiego przemysłu nieznacznie się pogorszyła na początku drugiego półrocza. Wskaźnik PMI przygotowany przez Markit spadł w lipcu do 49,4 punktu z 50,3 punktu w czerwcu - podał HSBC w komunikacie. Odczyt poniżej 50 punktów, świadczący o pogorszeniu warunków w sektorze przemysłowym odnotowano po raz pierwszy od roku. W lipcu odnotowano przede wszystkim spadek nowych zamówień, szczególnie eksportowych. Tempo ich spadku było najszybsze od października 2012 roku. W lipcu wolniej rosła także produkcja sektora przemysłowego, zbliżając się do stagnacji. Nieznacznie wzrosły koszty produkcji, a jednocześnie dwudziesty miesiąc z rzędu spadały ceny wyrobów gotowych. Pozytywną informacją jest natomiast dalszy wzrost zatrudnienia. Tempo tworzenia nowych miejsc pracy było najwyższe od trzech miesięcy, jednak - jak wskazuje Agata Urbańska-Giner, ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej - dalsze osłabienie aktywności może negatywnie wpłynąć na poziom zatrudnienia w nadchodzących miesiącach. IAR/Tomasz Marciniuk/dj
odpowiedz
Czyli przemysł ciężki powinien się teoretycznie rozwijać a wraz z nim pewna grupa spółek.
odpowiedz
Miedź, która jak zawsze powtarzam - ma doktorat z ekonomii, prze niezłomnie na północ. Ale nic dziwnego wobec nowego wyścigu zbrojeń jaki się zaczął. http://stooq.pl/q/a/?s=hg.f
odpowiedz
ano właśnie - wesoło nie jest :-( ale chyba nie ma zagrożenia bankructwa przedsiębiorstwa, przynajmniej na obecnym etapie.
odpowiedz
Wyniki za I kwartał mówią wszystko, strata 3,39 mlnUSD a może byc jeszcze gorzej, o czym wspominał zarząd (sytuacja za nasza granica).
odpowiedz