Rafako - analiza spółki
article preview
Kolejną spółką jaką przeanalizowałem jest Rafako - producent kotłów parowych i wodnych dla energetyki. Spółka będzie realizowała wielki projekt w Opolu, jako część konsorcjum złożonego z firm: Alstom, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa.
Chciałbym na wstępie podkreślić, iż pojawienie się mojej analizy na blogu nie oznacza w żadnym razie jakiegokolwiek wyróżnienia dla danej spółki. Zamieszczenie analizy spółki absolutnie nie oznacza że jest ona w mojej ocenie lepsza od konkurentów z branży, czy innych spółek notowanych na GPW. Nie oznacza również, że zakupiłem akcje danej spółki lub zamierzam zakupić. Postanowiłem robić analizy ciekawych według mnie spółek zaraz po publikacji ich wyników. Jak już wspomniałem, moim celem jest zamieszczenie 100 analiz spółek do końca tego roku, tak aby z większym rozeznaniem wejść w nowy, miejmy nadzieję jeszcze lepszy 2014 rok!1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). Rafako ma na dzień dzisiejszy (27.11.2013) następujące poziomy wskaźników: C/Z = - 2,92 (średnia sektora: 20,28*,  średnia WIG: 20,49*), C/WK = 1,55 (średnia sektora: 1,36, średnia WIG: 1,14) C/ZO = -2,77 (średnia sektora: 14,89, średnia WIG: 14,71). Ocena (w skali 1-6):  1 * Serwis z którego korzystam – www.fundamentalna.net , między innymi po mojej interwencji, zmienił metodologię obliczania wskaźnika C/Z dla sektorów i indeksów. Od piątku 13.09.2013 jest to mediana z uwzględnieniem wartości ujemnych. Oczywiście można się spierać czy jest to najlepsza z możliwych metodologia. Istnieje przecież mediana z pominięciem wartości ujemnych, zwykła średnia arytmetyczna, średnia ważona itd. Ze względu na różne podejścia można spotkać się z dość sporymi rozbieżnościami na wielu serwisach. Korzystam obecnie z 3 serwisów analizy fundamentalnej: wspomnianej www.fundamentalna.net,www.investio.pl  i www.sindicator.net  i na każdym z nich jest inna wartość C/Z dla głównego indeksu. Żeby tego było mało, oficjalna strona www.gpw.com.pl podaje jeszcze inny odczyt. Na dzień dzisiejszy (25.11.2013) ufam twórcom Fundamentalna.net że ich metodologia jest najbardziej bliska ideałowi i de facto bliska temu co podaje oficjalnie nasza giełda. 2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Nie ma marki rozpoznawalnej ale zasięg międzynarodowy jest. Spółka zaczęła działać w Chinach. Ocena (w skali 1-6): 2,53) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT Free Float wynosi 38,97%. 61% udziałów posiada PBG. Ocena (w skali 1-6): 44) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 73,76% (średnia sektora: 43,57%, średnia WIG: 46,58%). Capital Gearing wynosi bardzo wysokie 281% (średnia sektora: 277%, średnia WIG: 80%). Ocena (w skali 1-6): 1,55) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE  Nie mam informacji, dlatego przyznaje ocenę neutralną. Ocena (w skali 1-6): 36) CZY SPÓŁKA FINANSUJE LUB PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI?  Nie Ocena: (w skali od 1-6): 57) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie Ocena (w skali 1-6 ): 58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Nie - ostatni raz wypłaciła w 2011 roku. Ocena (w skali od 1-6): 19) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE wynosi na dzień dzisiejszy (27.11.2013) = - 53,16% (średnia sektora: -7,30 % średnia WIG: 5,82%). ROA wynosi dzisiaj (27.11.2013) = - 13,95% (średnia sektora: 4,02% , średnia WIG: 2,60%) Ocena (w skali 1-6): 110) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?  Bardzo przeciętna Ocena (ocena w skali 1-6): 2,511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI  Tak – produkcja kotłów dla enegetyki. Ocena (w skali 1-6): 612) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?  Dzięki lukratywnym kontraktów w Opolu (dla PGE) i Jaworznie (dla Taurona) zyski moga rosnąć skokowo w najbliższych latach. Pamiętając jednak jak wyglądał los spółek budujących autostrady i stadiony, należy zachować spory sceptycyzm. Ocena (w skali 1-6): 4,5PODSUMOWANIE:
KRYTERIUM longterm™:OCENAWAGAWYNIK
SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/ZO, C/WK)110%0,10
SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM2,520%0,50
STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)45%0,20
STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)1,510%0,15
KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE35%0,15
CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI55%0,25
CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZAĆ BUY BACK (SKUP AKCJI WŁASNYCH)?55%0,25
CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?15%0,05
CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE, ROA)?110%0,10
CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?2,55%0,125
CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PODSTAWOWY PROFIL DZIAŁALNOŚCI?65%0,30
CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?4,515%0,675
RAZEM:37,00100%2,85
Według moich kryteriów oceny jest to bardzo przeciętna spółka, która uzyskała ocenę trójkę z minusem. Jednocześnie muszę stwierdzić, iż jest to jedna z najgorzej przeze mnie ocenionych spółek spośród już 74 przeanalizowanych na tym blogu od września. Aż cztery najniższe oceny - jedynki za wyceny wskaźnikowe, ujemne rentowności oraz brak dywidendy oraz zadłużenie, nakazują inwestorowi, kierującemu się metodami Warrena Buffetta wzmożoną ostrożność. KOLEJNĄ SPÓŁKĄ JAKĄ PRZEANALIZUJE BĘDZIE TRANSPOLONIA! WSZYSTKIE POPRZEDNIE ANALIZY SPÓŁEK MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE: „Analizy spółek” (lInk) źródło wskaźników: www.fundamentalna.net Serwis stosuje medianę przy obliczaniu wskaźników zarówno sektorów jak i indeksów.  Treści przedstawione w powyższym artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *