PRYWATNA KONSULTACJA Z EKSPERTEM OD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

200,00 zł

Adrian Przybylski

Ekspert od analizy fundamentalnej spółek giełdowych. Doświadczenie zdobywał w Open TFI i Deloitte Polska. W zespole Longterm.pl od 2014 r. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie spółek metodą DCF (Discounted Cash Flow). Inwestor z 11-letnim doświadczeniem.

Po dokonaniu zakupu otrzymasz wiadomość z dalszymi instrukcjami. Konsultacja odbywa się online poprzez darmowy komunikator. Preferujemy Google Meet, ale może być też Microsoft Teams, Skype lub Zoom. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telefonicznie. Czas trwania konsultacji to 60 minut.Przykładowe tematy, które mogą zostać omówione na konsultacji:


Pomoc w wyborze i otwarciu rachunku maklerskiego

Pomoc w obsłudze rachunku maklerskiego

Informacje dotyczące rodzajów zleceń giełdowych

Analizy spółek na życzenie

Analiza portfela inwestycyjnego

Pomoc w budowie portfela inwestycyjnego

Pomoc w przygotowaniu strategii inwestycyjnej

Pomoc w opracowaniu strategii zarządzania kapitałem (omówienie procentowego podziału majątku na giełdę oraz inne aktywa)

Odpowiedzi na pytania związane z inwestowaniem