Kolejne szkolenie

SZKOLENIE: Techniki fałszowania sprawozdań finansowych, czyli jak nie dać się nabrać na „kreatywną księgowość” Termin szkolenia: 17 grudnia 2013 r. Miejsce szkolenia: Hotel Mercure Warszawa Grand Koszt szkolenia: 1290,00 zł 849,00 zł netto/ osobę (obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat, bonusy) Celem szkolenia jest poznanie narzędzi „czytania między wierszami” sprawozdań finansowych pod kątem oceny wiarygodności informacji płynących z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się oceną i analizą sprawozdań finansowych, w tym w szczególności: analityków kredytowych, analityków giełdowych, inwestorów indywidualnych, dyrektorów finansowych oraz audytorów. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: nabycie umiejętności dogłębnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym „czytania między wierszami” i oceny wiarygodności raportowanych sprawozdań finansowych. Podczas szkolenia zostanie prezentowanych kilkadziesiąt najpopularniejszych technik “kreatywnej księgowości” (zarówno relatywnie prostych, jak i znacznie bardziej zaawansowanych), wykorzystywanych przez firmy do fałszowania (zwykle zawyżania) wartości księgowej aktywów, kapitałów własnych, przychodów oraz zysków, a także zostaną przedstawione (z wykorzystaniem kilkudziesięciu studiów przypadków) symptomy niskiej wiarygodności sprawozdań finansowych, możliwe do odnalezienia w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w notach objaśniających (informacji dodatkowej) do sprawozdań finansowych.

AGENDA SZKOLENIA (9:00 – 17:30)

  1. Analiza wiarygodności przychodów raportowanych w rachunku zysków i strat  (1,5 godz.):1.1.       Problemy związane z księgowym ujmowaniem przychodów. 1.2.       Wymogi prawidłowego ujęcia przychodów. 1.3.       Polityka rachunkowości firmy a wiarygodność raportowanych przychodów. 1.4.       Wpływ przedwczesnego lub fikcyjnego ujęcia przychodów na wiarygodność analizy finansowej. 1.5.       Wykrywanie kreatywnej księgowości przychodów.
  1. Analiza wiarygodności kosztów (z pominięciem amortyzacji) raportowanych w rachunku zysków i strat  (1,5 godz.):2.1.       Problemy związane z księgowym ujęciem kosztów. 2.2.       Polityka rachunkowości firmy a jakość raportowanych kosztów. 2.3.       Wskaźniki jakości kosztów – wprowadzenie.
  2. Kreatywna księgowość w zakresie rachunku przepływów pieniężnych (1 godz.):3.1.       Problemy związane z wiarygodnością raportowanych przepływów pieniężnych. 3.2.       Klasyfikacja przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań a wiarygodność rachunku przepływów pieniężnych. 3.3.       Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w wykrywaniu kreatywnej księgowości. 13:00 LUNCH – przerwa obiadowa ok. 45 min.
  3. „Czytanie między wierszami” sprawozdań finansowych w poszukiwaniu symptomów „kreatywnej księgowości” (2,5 godz.):4.1.       Symptomy niskiej wiarygodności zysków płynące z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. 4.2.       Symptomy niskiej wiarygodności zysków płynące z informacji dodatkowej (not objaśniających) do sprawozdania finansowego. 4.3.       Symptomy niskiej wiarygodności zysków płynące z polityki rachunkowości firmy.
  4. STUDIA PRZYPADKU „z polskiego podwórka”
  5. Podsumowanie i zakończenie

AGENDA SZKOLENIA (9:00 – 17:30) Analiza wiarygodności przychodów raportowanych w rachunku zysków i strat  (1,5 godz.): Problemy związane z księgowym ujmowaniem przychodów. Wymogi prawidłowego ujęcia przychodów. Polityka rachunkowości firmy a wiarygodność raportowanych przychodów. Wpływ przedwczesnego lub fikcyjnego ujęcia przychodów na wiarygodność analizy finansowej. Wykrywanie kreatywnej księgowości przychodów. Analiza wiarygodności kosztów (z pominięciem amortyzacji) raportowanych w rachunku zysków i strat  (1,5 godz.): Problemy związane z księgowym ujęciem kosztów. Polityka rachunkowości firmy a jakość raportowanych kosztów. Wskaźniki jakości kosztów – wprowadzenie. Kreatywna księgowość w zakresie rachunku przepływów pieniężnych (1 godz.): Problemy związane z wiarygodnością raportowanych przepływów pieniężnych. Klasyfikacja przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań a wiarygodność rachunku przepływów pieniężnych. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w wykrywaniu kreatywnej księgowości. 13:00 LUNCH – przerwa obiadowa ok. 45 min. „Czytanie między wierszami” sprawozdań finansowych w poszukiwaniu symptomów „kreatywnej księgowości” (2,5 godz.): Symptomy niskiej wiarygodności zysków płynące z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Symptomy niskiej wiarygodności zysków płynące z informacji dodatkowej (not objaśniających) do sprawozdania finansowego. Symptomy niskiej wiarygodności zysków płynące z polityki rachunkowości firmy. STUDIA PRZYPADKU „z polskiego podwórka” Podsumowanie i zakończenie OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE: Dr Jacek Welc Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu wyceny przedsiębiorstw metodą porównawczą oraz metodą dochodową. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada zdobyty z wyróżnieniem międzynarodowy dyplom London Chamber of Commerce and Industry z zarządzania (Level 3 Diploma in Managerial Principles) oraz certyfikat tej instytucji z rachunkowości finansowej wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (LCCI Level 4 Financial Accounting IAS). W latach 2003-2007 prowadził własną działalność doradczą w zakresie wycen przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości finansowej. W latach 2007-2008 był Dyrektorem Działu Analiz i Wycen Dexus Partners Sp. z o.o., a następnie Członkiem Zarządu w PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. Były lub obecny członek rad nadzorczych spółek giełdowych (Polcolorit S.A., Polskie Jadło S.A., Pacific S.A. oraz Mediacap S.A.). W ramach działalności akademickiej prowadzi dogłębne badania w obszarach finansów przedsiębiorstw oraz wyceny spółek. Wyniki tych badań prezentował na licznych konferencjach w kraju i za granicą (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Malezji, Kostaryce, Tajlandii, Australii, Nowej Zelandii) oraz publikował w międzynarodowych czasopismach naukowych (m.in. „Accounting & Taxation”, „International Business & Economics Research Journal”, „Business Review, Cambridge”, „World Review of Business Research”, „Global Review of Accounting and Finance”). Jako profesor wizytujący wykładał zagadnienia analizy finansowej oraz kreatywnej księgowości na uczelniach w USA, Niemczech, Czechach oraz na Cyprze. Za swoje prace naukowe, dotyczące analizy finansowej i wyceny firm, był wyróżniany przez amerykańskie instytuty badawcze, otrzymując: dwukrotne wyróżnienie (“Outstanding Research Award”) od The Institute for Business and Finance Research, dwukrotne wyróżnienie (“Best Paper Award”) od The Clute Institute for Academic Research, wyróżnienie za najlepszy referat naukowy (“Best Presenter Award”) na konferencji „The Global Management, Finance & Information Technology Research Conference” (Maj 2011, Nowy Jork), zorganizowanej przez “The Journal of American Academy of Business, Cambridge”.

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 5 min.

Kopex - analiza spółki

czas czytania: 5 min.

Farmacol - analiza spółki

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.