Mennica - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). Mennica na dzień dzisiejszy (12.04.2014) ma następujący poziom wskaźników: C/Z: 7,38 (średnia sektora: 22,14; WIG: 20,04), C/WK: 1,13 (średnia sektora 1,08; WIG: 1,06), C/ZO: 16,45 (średnia sektora: 15,21; WIG: 13,54) Ocena (w skali 1-6):  4,5 2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYMMennica Polska jest jedynym producentem monet obiegowych i kolekcjonerskich Narodowego Banku Polskiego. Mennica produkuje monety również dla zagranicznych emitentów i banków centralnych, np. dla monet obiegowych: Dominikana, Armenia, Ukraina, dla monet kolekcjonerskich: Armenia, Białoruś, Ukraina, Cypr. Mennica produkuje także sztabki złota, wszystkie polskie odznaczenia państwowe oraz medale.  Poza tym Mennica Polska jest dominującą spółką grupy kapitałowej, w której skład wchodzi firma deweloperska, ochroniarska, przetwarzająca metale szlachetne na potrzeby przemysłu oraz sprzedająca monety, medale i inne towary. Mennica jest jedyną w Polsce przemysłową rafinerią złota oraz największym dystrybutorem złota na rynku krajowym. Od kilku lat funkcjonuje na rynku płatności elektronicznych i kart miejskich. Ocena (w skali 1-6):  5 3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT) Free Float wynosi niskie 24,6%, a dominującym akcjonariuszem jest Zbigniew Jakubas posiadający prawie 50% akcji. Znaczącymi akcjonariuszami są także ING OFE, Amplico OFE, OFE PZU Złota Jesień i Joanna Jakubas. Zbigniew Jakubas wraz z żoną posiada ponad 50% akcji. Ocena (w skali 1-6):  6 4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)Spółka posiada bardzo niskie zadłużenie. Wskaźnik Capital Gearing wynosi 33% (średnia sektora 75%, WIG: 86%), natomiast wskaźnik ogólnego zadłużenia 25,01% (średnia sektora: 51,64%, WIG: 47,13%). Ocena (w skali 1-6):  6 5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIEZarząd jest na poziomie i w dobrym kierunku prowadzi spółkę. Przegrała ona ostatnio przetarg na produkcję monet o najmniejszym nominale będących w polskim obiegu, jednak spółka dzięki temu została zrestrukturyzowana, wychodzi za granicę i tam zdobywa rynki. Również nie z winy zarządu został wstrzymany zwrot podatku VAT. Wynikło to z afery która dotyczyła obrotu złotem, a odbiło się to na Mennicy jako dominującym podmiocie w handlu tym kruszcem. Na uwagę zasługuje Rada Nadzorcza, na której czele stoi dominujący akcjonariusz – Zbigniew Jakubas. Jest to osoba, która od początku lat 80 jest związana z biznesem i umie korzystać z nowych szans, które się pojawiają. Między innymi to on rozkręcał CD Projekt, który ostatnimi czasy mocno się wybił jeżeli chodzi o popularność i jakość. Ocena (w skali 1-6):  5

zbigniew jakubas

Zbigniew Jakubas, zwany przez wielu "polskim Buffettem" 6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Nie, spółka nie ma nic takiego w planach. Posiada niskie zadłużenie i spokojnie mogłaby skorzystać z kredytu bądź emisji obligacji. W przeszłości tylko w 1998 i 1999 roku emitowano akcje niedługo po debiucie na GPW (seria C i D), w ramach zamiany za obligację oraz oferty menadżerskiej. W historii spółki dwukrotnie obniżano kapitał zakładowy, w 2010 i 2011 roku, w 2011 roku także miał miejsce split skcji. Ocena (w skali 1-6):  5 7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)?Tak, spółka ostatnimi czasy prowadzi skup akcji własnych. Ma on potrwać maksymalnie do 1.06.2014r. i maksymalna ilość skupionych akcji ma wynieść 1,9% kapitału zakładowego. Akcje będą kupowane ze środków z kapitału zapasowego, a po całej operacji mają zostać umorzone. Ocena (w skali 1-6):  1 8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka wypłacała dywidendy w ostatnim czasie co roku, z wyjątkiem 2003, 2010 i 2012. Obecnie część wolnych środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki, nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich przeznaczane jest na skup akcji własnych. Stopa dywidendy wahała się w okolicach 3% wartości akcji. Przychody za 2013 rok są o wiele niższe niż w 2012 roku, a zysk został na dobrym poziomie ze względu na dokonaną sprzedaż akcji Puław (Azoty Tarnów) i zanotowanie zysku na tej pozycji przez spółkę. W tym roku spółka najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy ze względu na obniżenie przychodów, restrukturyzację i nowe projekty inwestycyjne, a jeżeli wypłaci to bardzo znikomą, tak jak w latach poprzednich. Ocena (w skali 1-6):  1 9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)?Spółka notuje wysokie wskaźniki i prezentują one się następująco: ROE: 15,27% (średnia sektora: 3,97%, średnia WIG: 5,58%) ROA: 11,45% (średnia sektora: 2,31%, średnia WIG: 2,52%). Na uwagę zasługuję też wysoka marża zysku, osiągająca 9,86%, gdzie średnia dla sektora to 2,15%, a dla WIG: 2,95%. Ocena (w skali 1-6):  5 10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Spółka posiada dobrą komunikację z akcjonariuszami, raporty są dokładne i skrupulatne, a wszelkie decyzje ogłaszane i wyjaśniane na bieżąco. Ocena (w skali 1-6):  5 11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI?Spółka przy wejściu na GPW miała jasno określony profil działalności, jednak po 2000 roku zmieniły się trendy i przedsiębiorstwo musiało się rozszerzyć jeżeli chodzi o profil działalności. Chodzi tu głównie o płatności mobilne i produkcję oraz obsługę kart miejskich. Podstawowy profil działalności z biegiem czasu się nie zmienia, jednak spółka dalej się rozwija w innych branżach w celu dalszego wzrostu. Ocena (w skali 1-6):  4 12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Obecnie spółka przechodzi restrukturyzację i zdobywa nowe kontrakty za granicą, więc powinna w przyszłości rozwijać się i zwiększać zyskowność. Ocena (w skali 1-6):  4 OCENA KOŃCOWA I PODSUMOWANIE:

mennica excel

Podsumowując jest to bardzo dobra spółka, która ma dwie duże wady: nie wypłaca dużej dywidendy oraz lubi skupywać akcje własne (nie jest to ich pierwszy raz w tym roku). W dłuższym terminie jest to ciekawa spółka, pod warunkiem dalszego rozwoju na rynkach zagranicznych. Konflikt zwrotu podatku VAT dotyczy 4 kwartału 2012 roku, jednak toczy się on cały czas. Ostatnie orzeczenie nie jest przychylne spółce (VAT o wartości ponad 10% kapitału zakładowego spółki ma nie być zwrócony!), jednak spółka się odwołała i istnieją szanse na pozytywne rozstrzygnięcie tego konfliktu. Pozostałe 76 analiz można znaleźć w zakładce: Analizy spółek:http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 4 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 14-17.04.2014

czas czytania: 4 min.

GTC - analiza spółki

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.