Akcje ATrakcje: Pekabex

Kurs Pekabexu jest w trendzie wzrostowym od listopada. Od połowy stycznia przebywa w konsolidacji. Jeśli dojdzie do wybicia górą, będzie to sygnał kontynuacji trendu.

Spółka: Pekabex

Cena kupna:        17,70 zł (warunek-wybicie górą z konsolidacji)

Stop loss:            15,90 zł,   strata: -10%

Take profit I:      23 zł,        zysk: + 30%

Take profit II:     27 zł,        zysk: +53%

Stosunek strata/zysk:

Take profit I: 1/3

Take profit II: 1/5

W tej chwili  kurs znajduje się wewnątrz konsolidacji, dlatego z kupnem można się na razie wstrzymać aż dojdzie do wybicia. Za umowną cenę kupna możemy przyjąć 17,70 zł, czyli nieco powyżej górnego ograniczenia konsolidacji. Stop loss w takiej sytuacji można ustawić poniżej jej dolnego graniczenia np. w okolicy 15,90 zł. Sprzedaż akcji po tej cenie przyniesie około 10% straty.

Interwał dzienny:

Pierwszy poziom take profit można wyznaczyć przy strefie oporu w okolicy 23 zł, choć po drodze trzeba jeszcze uważać na strefę oporu w okolicy 20 zł. Jeśli nie uda się przebić 20 zł i sprzedamy akcje po tej cenie, to i tak uda się zarobić równowartość dopuszczalnej straty. Jeśli natomiast chcemy żeby take profit przewyższał dopuszczalną stratę, to musi być on nieco wyżej. W przypadku sprzedaży akcji po 23 zł zysk będzie wynosił około 30%, czyli trzykrotność dopuszczalnej straty. Drugi, długoterminowy poziom take profit możemy ustalić na ATH w okolicy 27 zł. Jego realizacja przyniosłaby około 53% zysku czyli pięciokrotność dopuszczalnej straty.

Interwał tygodniowy, wykres dwuletni:

Autor: Łukasz Popławski

Longterm.pl

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Author image

Łukasz Popławski

Niezależny analityk techniczny.
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.