Akcje ATrakcje: Stalprodukt

W perspektywie długoterminowej kurs Stalproduktu jest od roku 2021 w trendzie spadkowym. Pojawiła się jednak pewna nadzieja na odbicie. Jest nią podwójny dołek, który został utworzony wraz z dołkiem z roku 2022.

Interwał tygodniowy, wykres czteroletni:

Spółka: Stalprodukt

Cena kupna:        226 zł

Stop loss:            204zł,   strata: -10%

Take profit I:      255 zł, zysk:   +13%

Take profit II:     315 zł, zysk:   +40%

Stosunek strata/zysk:

Take profit I: 1/1

Take profit II: 1/4

Jeśli jednak spojrzymy na wykres dzienny, to można dostrzec sygnały przełamania trendu spadkowego trwającego od maja roku bieżącego. Kulminacja podaży w ramach tego trendu miała miejscu w lipcu i sierpniu kiedy spadkom towarzyszyły bardzo wysokie wolumeny. W kolejnych miesiącach spadki były kontynuowane ale wolumeny malały. Chętnych do sprzedaży było coraz mniej. W końcu kurs dotarł do dołka z roku 2022, który wskazywałem powyżej na wykresie tygodniowym. Jest on ważnym wsparciem. Tam nastąpiło odbicie. Następnie przebita została spadkowa linia trendu rysowana od majowego szczytu, a 1 grudnia byki zanegowały wybicie dołem jakie mieliśmy na początku listopada. Negacja ta dokonała się na wysokim wolumenie, wyższym niż ostatnie wolumeny na świecach spadkowych. Przez kilka następnych sesji kurs cofał się do strefy wsparcia. Strefa na której się obecnie znajduje, to były opór, który teraz występuje w roli wsparcia. Cofnięcie po wybiciu można uznać za sygnał wejścia. Kolejne wsparcia, do których kurs może się jeszcze cofnąć, to strefa w okolicach 216-219 zł oraz dołek w okolicach 205-211 zł. To drugie wsparcie jest szczególnie istotne, ponieważ jego przebicie mogłoby zanegować pozytywny scenariusz odwrócenia trendu spadkowego i dać sygnał do jego kontynuacji.

Za umowną cenę kupna można przyjąć cenę wczorajszego zamknięcia czyli 226 zł. W takiej sytuacji stop loss możemy ustalić na umownej cenie 204 zł, czyli poniżej kluczowej strefy wsparcia, która jest ostatnim dołkiem w ramach obecnego trendu spadkowego oraz podwójnym dołkiem z wykresu tygodniowego. Jeśli akcje zostaną sprzedane na stop lossie, to nasza strata będzie wynosiła około 10%.

Pierwszy poziom take profit możemy wyznaczyć na strefie oporu w okolicach 255 zł. Zamknięcie pozycji w tym miejscu dałoby około 13% zysku, czyli zysk byłby nieco większy niż dopuszczalna na tej pozycji strata. Drugi poziom take profit może być bardziej długoterminowy i zakładać dotarcie do szczytu z maja. Za umowną cenę sprzedaży możemy ustalić 315 zł. Realizacja tego scenariusza przyniosłaby około 40% zysku.

Interwał dzienny, wykres półroczny:

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Author image

Łukasz Popławski

Niezależny analityk techniczny.
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.