Asbis - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). C/Z: 6,05 (średnia sektora: 11,40; WIG: 17,19) C/WK: 0,35 (średnia sektora: 0,78; WIG: 0,99) C/ZO: 1,34 (średnia sektora: 7,86; WIG: 12,30) Poziom wskaźników jest zaskakujący, o wiele lepszy niż w analizowanym poprzednio JW Construction, gdzie również był na bardzo niskim poziomie. To wręcz niebywałe, że wartość spółki jest równoważna tylko 6 krotności zysku neto, 35% wartości majątku i ponad 1 rocznemu zyskowi operacyjnemu. Trzeba mieć na uwadze negatywny trend spadkowy, gdzie malejąca cena akcji, przy podobnych wynikach osiąganych przez spółkę w kolejnych okresach powoduje, że wartości tych wskaźników są korzystniejsze, a więc coraz niższe. Ocena (w skali 1-6):  62) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Spółka mądrze planuje swoją ekspansje, nastawiając się na kraje rozwijające się w Europie Wschodniej i Afryce, gdzie potencjał rynku i marże są na wysokim poziomie. Firma w 2007 roku zbudowała internetową platformę do zawierania transakcji z klientami, co ułatwia wymianę handlową. Działa od 1992 roku i ma doświadczenie w prowadzeniu biznesu w krajach rozwijających się, co na pewno jest bardzo przydatne planując silny rozwój i dominację na tego typu terytoriach. Ocena (w skali 1-6):  53) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT)Free Float wynosi wysokie 42,84%, a dominującym akcjonariuszem jest założyciel i prezes Siarhei Kostevich. Poza nim około 5% mają Quercus TFI S.A., ING OFE i Noble Funds TFI S.A. Ocena (w skali 1-6):  34) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)Współczynnik Capital Gearing wynosi wysokie 353%, podczas gdy średnia dla sektora to 172%, a dla WIG 86%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 77,92%, jest niewiele gorszy niż przeciętna sektora 70,09% i dużo wyższy niż wartość dla WIG na poziomie 47,20%. Ocena (w skali 1-6):  25) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Prezesem spółki jest sam założyciel, Białorusin. Reszta kadry zarządzającej to Cypryjczycy  z dużym doświadczeniem w czołowych firmach z branży finansowej i w biznesie. Jedna z osób kształciła się i pracowała przez pewien okres w USA. Ocena (w skali 1-6):  46) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Spółka nie ma w planach emisji akcji. Ocena (w skali 1-6):  57) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie, chociaż w 2008 roku zakończył się skup akcji własnych, a firma skupiła 0,33% swoich walorów.Ocena (w skali 1-6):  58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Firma wypłaciła dywidendę w 2008 roku, zaraz po debiucie na GPW, potem jednak nie robiła tego, aż w końcu wróciła do tego zwyczaju i od 2012 roku dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Stopa dywidendy w ostatnich latach wynosiła 5,17%, 3,08% i w tym roku 4,48% (źródło: stockwatch.pl). Ocena (w skali 1-6):  49) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE: 5,74% (średnia dla sektora: 7,01%; WIG: 5,16%) ROA: 1,27% (średnia dla sektora: 3,40%; WIG: 2,52%) Rentowność kapitałów własnych jest na umiarkowanym poziomie, natomiast majątku bardzo niska. Ocena (w skali 1-6):  310) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Spółka publikuje raporty na bieżąco, jednak informacje na temat strategii i planów rozwoju są bardzo ogólne. Po zawarciu znaczących kontraktów spółka informuje o tym na swojej stronie, jednak zakładka ta jest tylko w języku angielskim. W języku polskim prezentowane są jedynie informacje na temat wyników finansowych. Jest to spółka zagraniczna, dla której Polska jest jednym z wielu rynków zbytu, stąd relacje te są inne niż w polskich prowadzących działalność głównie w kraju nad Wisłą z rodzimym zarządem. Jest to bardzo istotna kwestia dla osób, które chcą zainwestować w tą spółkę. Wraz z konieczności posiadania dokładnych danych, na temat ekspansji i prognoz finansowych istnieje możliwość zdobycia takich informacji przez portal Longterm.pl dla Czytelników. Ocena (w skali 1-6):  3,511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Tak, zajmuje się hurtową dystrybucją sprzętu IT wiodących producentów oraz swoich marek własnych w krajach rozwijających się. Ocena (w skali 1-6):  512) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Spółka zwiększa swoje przychody, zarówno patrząc pod kątem samej spółki, jak i całej grupy kapitałowej. Zysk operacyjny jest na stabilnym poziomie drugi rok, całej grupy natomiast rośnie od 2009 roku, po załamaniu w 2007 roku. To samo dotyczy zysku brutto i netto. Majątek spółki i całej grupy utrzymuje się na stabilnym poziomie, z lekką tendencją rosnącą. W spółce i w całej grupie zobowiązania długoterminowe maleją z roku na rok, krótkoterminowe natomiast rosną (szczególnie w całej grupie), na co na pewno ma wpływ kupowanie sprzętu z odroczonym terminem płatności od swoich dostawców. Zwiększają się przychody, ponieważ firma sprzedaje więcej produktów,  a więc zobowiązania krótkoterminowe są w tym samym trendzie. Przepływy w całej grupie są dodatnie, w spółce natomiast ujemne ogółem i z działalności operacyjnej.  Dodatnie są z inwestycyjnej, co oznacza, że spółka wyprzedaje produkty, w które inwestowała oraz finansowej, co oznacza że sprzedaje aktywa finansowe. Oznacza to że spółka ma problemy z osiągnięciem dodatniej płynności na podstawowej działalności i musi finansować się sprzedażą instrumentów pochodnych, w które zainwestowała jakiś czas temu. Rozwój całej grupy kapitałowej jest silniejszy niż samej spółki dominującej, a wzrost ceny akcji nie jest oczywisty i nie pomaga mu w tym fakt, że cena waloru jest w trendzie spadkowym od prawie roku, tracąc w ostatnich 3 miesiącach prawie 50% swojej wartości oraz niecałe 70% w pół roku. Ocena (w skali 1-6):  3PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

ASBIS EXCEL

Asbisc Enterprises PLC to część dużej grupy kapitałowej, stanowiąca ponad 50% jej przychodów. Pomimo, że założyciel firmy pochodzi z Białorusi, to firma została zarejestrowana na Cyprze (nie tylko sama spółka, ale również mieści się tam jej siedziba), na co na pewno miały wpływ regulacje prawne, system podatkowy oraz chęć politycznego uniezależnienia się. Inwestując jednak w tą spółkę, musimy pamiętać, że kontrola nad nią jest utrudniona i często ograny mają problem z nadzorem nad krajowymi spółkami, a co dopiero z takimi zarejestrowanymi w tak liberalnym kraju jak Cypr. Osiągane rentowności, wysoki free float, duże zadłużenie, trend spadkowy i problem z kontrolą tej spółki nie przemawiają za inwestycją w te walory. Dane analizy fundamentalnej aktualne na dzień 31.07.2014 (źródło: Fundamentalna.net)Pozostałe analizy 96 spółek można znaleźć w zakładce "Analizy spółek":http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Albert „Longterm” Rokicki

IMG_1824

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog Email: kontakt@longterm.pl Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 12 min.

Alternatywa dla polskich akcji

czas czytania: 4 min.

Portfel dywidendowy - II odsłona

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.