Dent-a-Medical - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). C/Z: 73,56 (sektor: 24,87; WIG: 18,9) C/WK: 42,13 (sektor: 1,38; WIG: 1,05) C/ZO: 105,82 (sektor: 31,56; WIG: 13,26) Spółka notuje bardzo słaby poziom wskaźników. Przyglądając się danym za pierwszy kwartał bieżącego roku widzimy, że spółka notuje zyski w segmencie operacyjnym i ostatecznym, jednak są to wartości bardzo niewielkie i przychody te pochodzą z pozostałej działalności operacyjnej. Przychody ze sprzedaży są bardzo niskie w porównaniu do okresu analogicznego poprzedniego roku i firma notuje stratę na sprzedaży, o prawie 30% większą niż rok wcześniej. Ocena (w skali 1-6):  12) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Marka obecnie nie jest znana. Korzysta z dużej ilości placówek partnerskich i dopiero buduje swój image. Ocena (w skali 1-6):  23) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT)Free Float wynosi bardzo wysokie 66,43%. Wśród akcjonariuszy większościowych są  2 osoby, między innymi założyciel i pierwszy prezes spółki oraz jedna spółka zagraniczna.Ocena (w skali 1-6):  14) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Współczynnik Capital Gearing wynosi wysokie 171%, gdzie średnia sektora to 118%, a WIG 86%, natomiast Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest na poziomie 63%, a średnia dla sektora to 44,48% i dla WIG 47,20%.Ocena (w skali 1-6):  15) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Zarząd tworzy 1 osoba, która posiada bogate doświadczenie w budowaniu struktur sieciowych na rynku stomatologicznym, zdobyte w hiszpańskich firmach. Ocena (w skali 1-6):  46) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Spółka w ostatnich latach przeprowadzała wiele emisji i obecnie na rynku występuje ilość 656 713 655 akcji. Firma nie informuje o nowych emisjach, ale wraz z rozwojem jak będzie potrzebowała kapitału nie będzie miała raczej oporów przed emitowaniem nowych akcji. Ocena (w skali 1-6):  27) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie, prędzej będzie zainteresowana emisją nowych walorów. Ocena (w skali 1-6):  58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka jest w fazie rozwoju i obecnie nie ma w planach wypłaty dywidendy. Nie pozwala jej na to także sezonowość w jej wynikach, które zależą od podpisanych kontraktów. Ocena (w skali 1-6):  19) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? Spółka notuje następujący poziom wskaźników, po wynikach za 1 kwartał: ROE: 155% (średnia dla sektora: 6,44%; WIG: 5,15%) ROA: 57,34% (średnia dla sektora: 2,70%; WIG: 2,52%) Wysoki poziom wskaźników wynika ze stosunkowo małego majątku i kapitałów zainwestowanych w tą firmę oraz wysokiego wyniku finansowego wynikającego z jednostkowych transakcji zawartych w 1 kwartale. Ocena (w skali 1-6):  610) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Spółka prezentuje wszystkie informacje w raportach bieżących i okresowych na swojej stronie internetowej. Również odnosi się w tych dokumentach do swoich planów  oraz strategii rozwoju. Komunikacja jest na dobrym poziomie, jednak musimy pamiętać że spółki z rynku NewConnect nie posiadają takich wymogów kontroli jak spółki tworzące szeroki rynek. Ocena (w skali 1-6):  511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Tak, konstruuje abonamenty dla klientów indywidualnych i biznesowych w zarówno swoich jak i partnerskich placówkach. Kompleksowo ma także obsługiwać gabinety partnerskie w obsłudze prawnej i finansowej. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest parę osób, a reszta są to firmy partnerskie i w tym kierunku będzie podążał dalszy rozwój spółki. Ocena (w skali 1-6):  512) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Spółka ciągle się rozwija i pozyskuje nowych klientów. Zyskowność jej jest rozproszona, ponieważ zależy od tego ile firma podpisze kontraktów w danym okresie. Obecnie obsługuje już kilka dużych firm, Lux Med w ramach obsługi klientów Polkomtela oraz Sodexo i powinna zdobywać w najbliższym czasie nowe zlecenia. Ocena (w skali 1-6):  5PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

Dent-a-medical excel

Dent-a-Medical to spółka o kiepskich parametrach fundamentalnych, jednak działająca w ciekawym sektorze, o dużym potencjale wzrostu. Największą wadą są małe obroty na tej spółce, a co za tym idzie problem ze spieniężeniem akcji w przypadku chęci ich dalszej odsprzedaży. Niewątpliwie akcji jest za dużo i wartość na poziomie 0,02 zł powoduje że spółka należy do segmentu groszówek. Gdyby firma zrobiła scalenie i weszła na szeroki rynek, a tym samym byłby o niej większy rozgłos, zainteresowali by się nią poważni inwestorzy, a kurs powinien wtedy poszybować w górę w przypadku osiąganych stabilnych i regularnych zysków. UWAGA: źródło danych wskaźnikowych: fundamentalna.net (pochodzą z dnia 19.06.2014!) Pozostałe 91 analiz można znaleźć w zakładce: Analizy spółek:http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

IMG_1824

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog Email: kontakt@longterm.pl Treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 4 min.

Wyjdziemy z tego górą

czas czytania: 5 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 23-28.06.2014

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.