Ekoexport - analiza

Poniżej przyspieszona analiza fundamentalna Ekoexportu w oparciu o moje autorskie 12 kryteriów (zmodyfikowane 15 pytań Fishera): 1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). Ekoexport ma na dzień przeprowadzenia analizy (05.08.2013) następujące odczyty wskaźników (źródło: www.fundamentalna.net): C/Z = 53,49 (średnia sektora: 11,97, średnia WIG: 10,47) C/WK = 10,53 (średnia dla sektora: 1,38, średnia WIG: 0,89), C/ZO = 42,18 (średnia sektora: 8,59, średnia WIG: 7,53). Ocena (w skali 1-6):  2 Wskaźnikowo spółka jest mega droga, w porównaniu zarówno do odpowiedników w branży chemicznej lub usług innych (do tej drugiej zaliczają Ekoexport 3 serwisy analizy fundamentalnej z których korzystam: www.fundamentalna.net, www.investio.pl, www.sindicator.net) . Oczywiście można znaleźć jeszcze bardziej przewartościowane papiery i nie przeszkadzało to w przeszłości do dalszych wzrostów. 2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Pomimo tego że Ekoexport nie ma wyrobionej marki a produkt nie jest jakoś specjalnie unikalny i uważam że bardzo łatwy do skopiowania, to jednak na dzień dzisiejszy spółka wykorzystuje fakt, iż znalazła się jako pierwsza w tej niszy. Ciężko ocenić usługę czy też produkt jaki spółka proponuje w dłuższym terminie, właśnie z racji tego że biznes jest bardzo łatwy do powielenia przez konkurencję a o uzyskaniu patentów w tej dziedzinie będzie raczej trudno. Ocena (w skali 1-6): 3,5 3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT) Akcjonariat spółki jest dosyć rozproszony - najwięcej akcji posiada Pani Jolanta Sidzina-Bokun - wiceprzewodnicząca Rady Nadzworczej (12,42%), następnie Pani Agnieszka Bokun - członek Rady Nadzorczej,  (11,65%), poza nimi jest również PZU TFI z 9% oraz DAZI TFI z 6,95% udziałem. Prezes spółki Pan Jacek Dziedzic ma obecnie (05.08.13) pakiet stanowiący 1,88%. Pozostała część akcji znajduje się w tzw. "wolnym obiegu" i stanowi aż 58,11% całości. Ocena (w skali od 1-6): 3 4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Spółka może pochwalić się bardzo niskim zadłużeniem. Wskaźnik CG wynosi zaledwie 34%, natomiast wskaźnik ogólnego zadłużenia zaledwie 25,10% (średnia sektora: 42,5%, średnia WIG: 45,28%). Ocena (w skali 1-6): 5,55) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Mam duże wątpliwości co do pełnego profesjonalizmu zarządu spółki. Raporty finansowe spółki są wyjątkowo lakoniczne a w przeszłości zdarzało się że pozostawiały wiele wątpliwości i niewyjaśnionych aspektów działalności spółki. Słuchałem kilku wywiadów z Prezesem i zachowywał się on również co najmniej dziwnie. Do dzisiaj nie do końca zrozumiała jest transakcja odkupienia spółek kazachskich przez spółkę od Prezesa  Jacka Dziedzica. Wyobraźmy sobie jaki tumult zapanowałby gdyby Prezes KGHM - Herbert Wirth najpierw samodzielnie kupił złoża w Kanadzie i Chile, a potem dopiero odsprzedał je spółce, którą prowadzi. To i kilka innych rzeczy skłania mnie ku dużemu sceptycyzmowi wobec władz spółki. Ocena (w skali 1-6): 3,5 6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Nie - wciąż jest bardzo mało zadłużona więc w razie potrzeby jest w stanie zaciągnąć kredyt bankowy lub ewentualnie przeprowadzić z sukcesem emisję obligacji. Ocena: (w skali od 1-6): 5,5 7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nic nigdzie nie wspominali o takiej ewentualności aczkolwiek niczego nie można oczywiście wykluczyć przy tak małej przejrzystości w komunikacji z rynkiem. Ocena (w skali 1-6): 5 8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka w 2012 roku owszem - wypłaciła 20 gr dywidendy na akcje co stanowiło stopę dywidendy 0,65% więc śmiech na sali. Nic nie wiadomo jak zarząd zapatruje się na dywidendę z zeszłorocznego zysku ale biorąc pod uwagę wyjątkowe skąpstwo zarządu oraz fakt że zysk w 2012 był o 4,5 razy mniejszy niż w 2011 to nie należy na nic liczyć w tym względzie. Ocena (w skali od 1-6): 3 9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? Tu absolutnie nie ma się do czego przyczepić - spółka jest jednym z liderem całego rynku pod tym względem. ROE wynosi aż 19,68% (średnia sektora: 8,55%, średnia WIG: 5,35%), ROA wynosi aż 14,74% (średnia sektora: 5,78%, średnia WIG: 2,41%). Ocena (w skali 1-6): 5,510) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Uważam że komunikacja jest dość skromna a jeśli już, to dość enigmatyczna, w odniesieniu do bardzo kluczowych aspektów działalności spółki, jak choćby zakupy aktywów zagranicznych, sposób ich rozliczania od strony księgowej oraz finansowania przez spółkę matkę. Raporty kwartalne i roczne to po prostu skany papierowych odpowiedników co w tych czasach graniczy wręcz ze zwykłym obciachem. Ocena (ocena w skali 1-6): 2,5 11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI W tym względzie należą się pochwały. Jasno i klarownie jesteśmy w stanie określić że głównym i podstawowym produktem jest mikrosfera. Ocena (w skali 1-6): 6 12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Bazując na kolejnych przejęciach aktywów zagranicznych oraz napływających kolejnych znaczących kontraktach na dostawy, można zakładać że tak. Aczkolwiek dużym znakiem zapytania jest ciągłość dostaw surowca. Ubiegły rok pokazał że czynnik ten potrafi wręcz sparaliżować cały biznes na długie miesiące. Ocena (w skali 1-6): 4 PODSUMOWANIE: KRYTERIUM longterm™:OCENA WAGAWYNIKSPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/ZO, C/WK)210%0,2SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM3,520%0,7STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)35%0,15STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARNIG, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)5,510%0,55KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE3,55%0,175CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI55%0,25CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZAĆ BUY BACK (SKUP AKCJI WŁASNYCH)?5,55%0,275CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?35%0,15CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE, ROA)?5,510%0,55CZY SPOŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?2,55%0,125CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PODSTAWOWY PROFIL DZIAŁALNOŚCI?65%0,3CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?415%0,6RAZEM:49100%4,025Podsumowując należy stwierdzić, że patrząc na poszczególne kryteria jest to spółka kontrastów - w niektórych przypadkach jest asem i jednym z liderów w skali całej GPW (poziom zadłużenia, rentowność biznesu) a w innych jednym z outsiderów (wyceny wskaźnikowe, komunikacja z akcjonariuszami). Nie jest to zdecydowanie spółka w stylu Warrena Buffetta ani Philipa Fishera - jestem przekonany że żaden z nich by Ekoexportu, przynajmniej na tym etapie nie kupił. Spółka uzyskała wynik 4,025 i jest wzrostowa, aczkolwiek inwestycja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem. UWAGA: wyceny wskaźnikowe i inne dane są aktualne na dzień 05.08.2013 - źródło: www.fundamentalna.net Treści przedstawione w powyższym artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału! W zakładce „MULTIMEDIA” pojawiła się najnowsza analiza video – omawiam Rosję, USA, ropę naftową, CD Projekt, Relpol, węgiel, jak inwestować i w co inwestować?: Aktualnosci.html

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 1 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 5-9.08.2013

czas czytania: 4 min.

Relpol - analiza

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.