Immobile - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO).

Na dzień dzisiejszy (03.07.2015 r.) wskaźniki wyglądały następująco:

C/Z: 119,49 (średnia dla sektora: 12,10; WIG: 15,37)

C/WK: 1,19 (średnia dla sektora: 1,19; WIG: 1,11)

C/ZO: 27,05 (średnia dla sektora: 9,13; WIG: 10,12)

Spółka jest przewartościowana i jedynie wskaźnik ceny do wartości księgowej zachowuje atrakcyjny, niski poziom.

Wyniki firmy cechują się dużą zmiennością między poszczególnymi kwartałami oraz latami, nie są wysokie w stosunku do kapitalizacji i jest to główna przyczyna wysokich wskaźników cenowych.

Warto zaznaczyć, że przeciętna dla sektora dotyczy przemysłu elektromaszynowego generującego w spółce lekko powyżej 50% przychodów (w 2014 r. było to dokładnie 54%), a reszta pochodzi z innych branż. Znalezienie wiarygodnego benchmarku nie jest możliwe, gdyż pozostałe gałęzie to hotelarstwo, konsulting budowlany oraz najem aktywów, które nie mają wielu przedstawicieli na GPW i nawet obliczanie średniej ważonej nie ma tu sensu.

Najrozsądniejsze jest odwoływanie się do przeciętnej wartości wszystkich spółek z WIG. Jest ona dużo niższa w porównaniu do poziomu wskaźników opierających się na zysku w badanej spółce i jeżeli te wielkości miałyby zmaleć, to firma musi zacząć osiągać dużo wyższe zyski lub kurs musi mocno spaść aby znaleźć w tym względzie równowagę.

Ocena (w skali 1-6):  2

2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

Firma pomimo działalności w wielu sektorach nie zdążyła wykreować żadnej znanej marki, nawet na rynku krajowym. Obecnie jest rozwijana sieć hoteli Focus, jednak  tych placówek jest zaledwie kilka i z takimi potentatami jak francuska grupa Accor Hotels posiadająca w swoim portfolio takie marki jak Ibis, Novotel czy Sofitel oraz będąca większościowym akcjonariuszem firmy Orbis S.A., Immobile nie może się równać.

Podobnie jest z działalnością deweloperską prowadzoną na terenie Bydgoszczy. Jest to zbyt mała skala aby zostać zauważonym przez dużych graczy z branży mieszkaniowej i finansowej oraz samych klientów i być rozpoznawanym w całej Polsce, tak jak np. Dom Development.

Ocena (w skali 1-6):  2

3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT)

Tu spółka ma się czym szczycić, bo faktycznie liczba wolnych akcji w obiegu jest bardzo niska. Free Float wynosi 17,07%, a po uwzględnieniu funduszu TFI PZU (1,58%) i akcji własnych posiadanych przez spółkę (1,42%) spada do 14,07%.

Przy kapitalizacji 171 mln zł, liczba papierów w obiegu wynosi ok. 25 mln zł.

Akcje własne, których skup zakończył się na koniec ubiegłego roku, były dystrybuowane ostatnio 19.05.2015 (0,98% czyli 1,5 mln zł), a obecnie firma posiada jeszcze 1,42% akcji ze skupu.

Głównym akcjonariuszem jest Rafał Jerzy z zaangażowaniem na poziomie 77,52%. Inwestorem strategicznym jest od 2001 r., jednak początki działania przedsiębiorstwa sięgają 1868 r. Do znaczących właścicieli zalicza się również Sławomir Winiecki – ma 5,41% akcji.

Ocena (w skali 1-6):  6

4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)

Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia na poziomie 44,52% jest optymalny, a zarazem niższy niż przeciętna dla sektora elektromaszynowego – 48,11% oraz WIG – 46,82%.

Współczynnik Capital Gearing to niskie 80% w porównaniu do średniej sektorowej w wysokości 148% i zbliżone do 86% dla WIG.

Ocena (w skali 1-6):  5,5

5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE

Zarząd tworzą 3 osoby bezpośrednio związane ze spółką – główni akcjonariusze Rafał Jerzy i Sławomir Winiecki oraz Piotr Fortuna współpracujący z firmą od 2007 r. Pomagał on wejść na GPW, a od 2011 r. pełni funkcję dyrektora finansowego całej grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Piotr Kamiński z wykształceniem międzynarodowym oraz szerokim doświadczeniem jako członek zarządu i rad nadzorczych wielu znaczących firm działających w Polsce, jak również Beata Jerzy – żona głównego akcjonariusza, posiadająca część akcji we współwłasności z mężem.

Immobile jest to zdecydowanie firma rodzinna, co ma swoje zalety i wady. Z jednej strony zarząd jest związany ze spółką, z drugiej może otrzymywać ponadprzeciętne przywileje.

Najlepszym przykładem jest wynagrodzenie prezesa Rafała Jerzego w wysokości prawie 1,77 mln zł za cały 2014 r. (w poprzednim roku 803 tys. zł) oraz wiceprezesa Sławomira Winieckiego 833 tys. zł w 2014 r. (rok wcześniej – 503 tys. zł).

Poniżej wywiad z Prezesem spółki - źródło http://inwestorzy.tv/

Jeżeli przyjrzymy się wynikom spółki, to nie znajdziemy uzasadnienia tak wysokich zarobków porównywalnych z zarządami największych i najprężniejszych firm z GPW, do których Immobile jest wciąż daleko.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że część wynagrodzenia pochodzi ze spółek zależnych, których jest od groma. Każda taka firma musi posiadać przynajmniej zarząd tworzony głównie przez pracowników wyższego szczebla spółki matki. Są to dodatkowe koszty uszczuplające w dużym stopniu wynik operacyjny oraz dalsze segmenty rachunku zysków i strat, aż do zysku netto.

Brak znaczącego doświadczenia międzynarodowego przez zarząd spółki i tylko wykształcenie zagraniczne jednego z członków rady nadzorczej nie jest minusem w przypadku Immobile. Działalność opiera się na rynku lokalnym i krajowym, a to powoduje, że ugruntowany networking na swoim podwórku, często ułatwia poszczególne procesy i projekty biznesowe.

Ocena (w skali 1-6):  5

6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI?

Nie, nie ma zamiaru wykonywać tego typu operacji.

Ocena (w skali 1-6):  5

7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)?

Skup akcji ustalony w dniu 4.10.2012 r. został zakończony 31.12.2014 r. Obecnie firma nie ma zamiaru przeprowadzać tego typu operacji, a uchwała z WZA z dnia 27.03.2015 r. mówi o tym, że nabyte akcje zostaną odsprzedane na rynku regulowanym, jak i poza nim, wedle decyzji zarządu, który również zdecyduje o cenie, terminie i dokładnej ilości sprzedawanych papierów.

Łącznie zostało skupionych 2,63% wszystkich akcji co przy dzisiejszej kapitalizacji daje prawie 4,5 mln zł. 0,23% odsprzedano 8.04.2015 r. po cenie 2,14 zł/szt., a 20.05.2015 r. 0,98% po tej samej cenie. Na dzień dzisiejszy spółka posiada jeszcze 1,42% wszystkich walorów.

Operacjami, które dają do myślenia jest nabywanie akcji w ostatnich miesiącach przez osoby z kierownictwa spółek zależnych i ze spółki matki.

Ocena (w skali 1-6):  5

8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?

Spółka nie wypłaca dywidendy i nie ma zamiaru tego robić. Zarząd tworzą główni akcjonariusze wraz z dyrektorem finansowym i środki pieniężne wypłacają w formie wysokiego wynagrodzenia, co jest dla nich bardziej opłacalne, zarówno pod kątem podatkowym, jak i w kwestii odcinania wartości kuponu od kursu w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

Ocena (w skali 1-6):  1

9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)?

Na dzień dzisiejszy wskaźniki są na następującym poziomie:

ROE: 1% (średnia dla sektora: 10,40%; WIG: 7,49%)

ROA: 1,82% (średnia dla sektora: 6,31%; WIG: 3,42%)

Firma nie cechuje się nawet przyzwoitą rentownością, a wskaźniki są bliskie zeru.

Wysokie koszty wynagrodzeń (na które wpływ ma także duża liczba spółek zależnych) powodują, że przedsiębiorstwo nie notuje praktycznie nadwyżek, a sezonowość zysków i pokaźne straty ponoszone co jakiś czas, mają bezpośrednie odzwierciedlenie w poziomie wskaźników.

Ocena (w skali 1-6):  1

10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?

Tak, wszystkie informacje bieżące i okresowe podawane są na stronie spółki, a bardzo dokładne i dogłębne raporty powodują, że w tym punkcie firma dostaje ocenę najwyższą z możliwych. Była również bardzo aktywnie obecna na tegorocznej konferencji „Wall Street” – największym tego rodzaju wydarzeniu dla inwestorów indywidualnych w Polsce i miała tam swoje stoisko oraz przedstawicieli z relacji inwestorskich.

Ocena (w skali 1-6):  6

11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI?

Niestety nie i to jest jej największy problem. Firma poza działalnością w przemyśle (54% przychodów w 2014 r) zajmuje się hotelarstwem (28%), konsultingiem budowlanym (7%), najmem aktywów - powierzchni handlowych (9%) i działalnością deweloperską (w trakcie realizacji projektu). W ostatnim czasie uruchomiła także 3 sklepy z żywnością ekologiczną.

Struktura kapitałowa grupy Immobile - źródło: http://www.immobile.com.pl/

Inwestor na rynku kapitałowym, niezależnie od wielkości portfela, jest odpowiednio zdywersyfikowany i szuka przedsiębiorstwa z dobrze widocznym core businessem, silną marką oraz dobrymi perspektywami na przyszłość. Tym samym zdecydowanie lepiej jest kupić akcję paru firm, gdzie każda jest skupiona na jednej gałęzi biznesu niż jednego podmiotu działającego w wielu sektorach.

Fakt, że przedsiębiorstwo jest zdywersyfikowane jest pozytywny dla właścicieli mających większość udziałów w tej firmie, przy braku akcji innych podmiotów bądź dużo mniejszej ekspozycji w porównaniu do zaangażowania w Immobile.

Ocena (w skali 1-6):  1

12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?

Firma się rozwija i zwiększa przychody, jednak bardzo ciężko będzie to przełożyć na większą zyskowność ze względu na mocno konkurencyjny rynek oraz niskie marże sektorów, w których prowadzona jest działalność.

Ocena (w skali 1-6):  3

PODUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

Immobile to firma rodzinna pozytywnie wyróżniająca się bardzo niskim free floatem oraz optymalnym zadłużeniem. Na niekorzyść przemawia wysoka wycena wskaźnikowa, niska rentowność, brak dywidendy, skrajnie wysoka dywersyfikacja prowadzonej działalności oraz dojrzałość branż, w które zaangażowana jest spółka.

Jeżeli firma chce być poważana wśród inwestorów powinna skupić się na najzyskowniejszym i najbardziej perspektywicznym core businessie (ze sprawozdania zarządu wynika, że jest to hotelarstwo) i pozbyć się reszty aktywów.

Inną opcją jest skup akcji i zejście z giełdy. Jest to rozsądne rozwiązanie, gdy zarząd nie będzie chciał zmienić swojej polityki działania, ponieważ na tym etapie i w tym kształcie swojej działalności spółce naprawdę ciężko będzie wzbudzić większe zainteresowanie poważnych, długoterminowych inwestorów.

Spółka uzyskała końcową ocenę 3,15 co odpowiada szkolnej dostatecznej. Jest wiele punktów do poprawy i nie wykluczam sporej rewizji w górę mojej oceny w przyszłości.

POZOSTAŁE 103 ANALIZY POLSKICH SPÓŁEK MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE "ANALIZY SPÓŁEK"

https://longterm.pl/Analizy-Spolek.html

Dane finansowe i wskaźnik AF aktualne na dzień 02.07.2015 - źródło: Fundamentalna.net i Stockwatch.pl

Z inwestorskim pozdrowieniem,

Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Email: kontakt@longterm.pl

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości kapitalu!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 6 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 06-10.07.2015

czas czytania: 6 min.

Dywidenda czy skup akcji własnych?

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.