Livechat - analiza spółki

 • SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO).

Na dzień dzisiejszy (13.04.2016 r.) poziom wskaźników jest następujący:

C/Z: 42,12 (średnia sektorowa: 12,32; WIG: 15,07)

C/WK: 50,09 (średnia sektorowa: 2,09; WIG: 1,70)

C/ZO: 33,43 (średnia sektorowa: 11,95; WIG: 11,06)

Spółka jest bardzo droga powodując, że na ten moment papiery są ciekawą propozycją dla spekulantów, a nie dla inwestorów fundamentalnych. Obecne wartości uwzględniają zyski z kolejnych 2-3 lat natomiast do tak astronomicznego napompowania kursu w dużej mierze przyczynił się niski free float (podaż) i duży popyt.

Ocena (w skali 1-6):  1

 • SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

Podmiot większość wpływów otrzymuje z eksportu. Polska odpowiada tylko za 4,3% wszystkich przychodów natomiast głównym rynkiem generującym 44,6% obrotów jest USA. Kolejne kraje - Wielka Brytania i Australia mają znacznie mniejszy udział w strukturze sprzedaży: odpowiednio 8,3% oraz 6,8%. Oprogramowanie trafia do 130 krajów, a liczba klientów 1 kwietnia br. przekroczyła 14,5 tys. Średni przyrost miesięczny netto (z uwzględnieniem odejść) z ostatniego roku to 300 nowo obsługiwanych firm. Warto zwrócić uwagę, że odbiorcami softwaru są często duże korporacje, dla których bardziej od ceny liczy się jakość usługi: Bosch, Adobe, Kaspersky Lab, Orange Samsung czy Phillips.

Ocena (w skali 1-6):  6

 • STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)

Free Float wynosi niskie 20,28% natomiast po uwzględnieniu zaangażowania OFE i TFI spada do znikomego poziomu 4,92%. Przy kapitalizacji na poziomie 1,1 mld zł wartość akcji będących w wolnym obiegu to 55 mln zł. Biorąc pod uwagę zainteresowanie inwestorów spółką oraz jakość samego podmiotu jest to bardzo mało, a każda pozytywna informacja jest w stanie spowodować kolejne niespodziewane zwyżki notowań.

Ocena (w skali 1-6):  5

 • STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)

Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia stanowi 9,63%, gdzie średnia branżowa to 36%, a dla WIG wartość ta oscyluje na poziomie 48%.

Współczynnik Capital Gearing wynosi 13%, wobec średniej branżowej na poziomie 49% i 94% dla WIG.

Niskie zadłużenie to bardzo mocny atut tej spółki. Przy stanie gotówki na poziomie ponad 15 mln zł podmiot może swobodnie prowadzić ekspansję, która ze względu na rozpoznawalność marki staje się coraz tańsza natomiast gdyby nadeszłaby konieczność skorzystania z finansowania dłużnego w formie kredytu bądź obligacji dobry standing pozwoli uzyskać atrakcyjne warunki. Rozwojowy charakter firmy oraz imponujące dotychczasowe dokonania to z kolei atuty pozwalające z powodzeniem przeprowadzić emisję akcji.

Ocena (w skali 1-6):  6

 • KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE

Zarząd tworzą dwie osoby: Mariusz Ciepły - założyciel firmy oraz jeden z głównych akcjonariuszy i Urszula Jarzębowska, od początku związana ze spółką. Warto zaznaczyć, że pierwotni założyciele mają pakiet 51% akcji i dzięki temu są w stanie bezspornie podejmować różne decyzje. Jakość kadry menadżerskiej najlepiej obrazują dotychczasowe bardzo dobre wyniki i sprawna ekspansja za oceanem. Ciekawostką jest, że od 2007 r. dominującym właścicielem był najpierw fundusz inwestycyjny, potem inwestor branżowy, jednak w 2011 r. dokonano wykupu menadżerskiego i kontrolny pakiet akcji wrócił do pierwotnych udziałowców spółki.

Ocena (w skali 1-6):  5

 • CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI?

Debiut na GPW miał miejsce w 2014 r. Jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, a zarząd nie planuje emisji akcji.

Ocena (w skali 1-6):  5

 • CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)?

Nie, nadwyżki są wypłacane w formie dywidendy. Jeżeli na horyzoncie pojawiłaby się intratna inwestycja, zarząd zastrzega sobie możliwość przerwania polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami i przekazania środków na rozwój przedsiębiorstwa.

Ocena (w skali 1-6):  5

 • CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?

Tak, dywidenda została wypłacona w 2014 i 2015 r., a stopy wyniosły odpowiednio 2,12% i 2,41%. Nominalnie 0,36 i 0,71 zł.

Ocena (w skali 1-6):  5

 • CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)?

ROE: 126,30% (średnia sektorowa: 12,00%; WIG: 7,13%)

ROA: 114,14% (średnia sektorowa: 8,61%; WIG: 4,51%)

Tak bardzo wysokie i niespotykane wartości wynikają z modelu biznesowego firmy. Raz wykonane oprogramowanie, stopniowo ulepszane niewielkim kosztem, sprzedawane jest do coraz to większej liczby firm, co zapewnia spółce ”czysty zysk”.

Ocena (w skali 1-6):  6

 • CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?

Tak, dla osób mocno zainteresowanych spółką nie ma przeszkód aby spotkać się z zarządzającymi w siedzibie firmy we Wrocławiu.

Ocena (w skali 1-6):  6

 • CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI?

Tak, sprzedaje oprogramowanie umożliwiające zdalną i szybką komunikację pomiędzy pracownikiem firmy, a odwiedzającymi stronę użytkownikami.

Ocena (w skali 1-6):  5

 • CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?

Tak, duży wpływ ma na model współpracy z klientami. Jak przystało na nowoczesną firmę informatyczną spółka nie pobiera opłat za dostarczenie oprogramowania, a jedynie miesięczną opłatę za korzystanie. Dzięki temu podmioty korzystające z usługi nie mają możliwości skopiowania kodu źródłowego i jest możliwe stabilne planowanie przychodów. Czynnikiem mającym duży wpływ na rozwój w przyszłych okresach ma być automatyzacja działań marketingowych, dotarcie do coraz większych podmiotów, dalszy rozwój programu afiliacyjnego, rozwój produktu (poprzez chociażby nowe kanały komunikacji i zintegrowane komunikatory) oraz nie są wykluczone akwizycje ciekawych start-upów.

Znaczącymi konkurentami są 3 podmioty: LivePerson z 21,9% udziałem w globalnym rynku oprogramowania typu live chat, Zopim - 9,0% i Olark - 6,8%. Udział Livechatu to 7,4%.

Ocena (w skali 1-6):  5

PODSUMOWANIE: Livechat to świetna spółka z jedną bardzo poważną wadą – astronomiczną wyceną wskaźnikową. Inwestorzy zainteresowani akcjami spółki w celu ograniczenia ryzyka powinni akumulować je stopniowo natomiast najlepszym rozwiązaniem jest wstrzymanie się do głębszej korekty.

KRYTERIUM longterm™:OCENAWAGAWYNIKSPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/ZO, C/WK)110%0,1SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM620%1,2STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)55%0,25STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)610%0,6KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE55%0,25CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI55%0,25CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZAĆ BUY BACK (SKUP AKCJI WŁASNYCH)?55%0,25CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?55%0,25CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE, ROA)?610%0,6CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?65%0,3CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PODSTAWOWY PROFIL DZIAŁALNOŚCI?55%0,25CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?515%0,75RAZEM:60100%5,05

Adrian Przybylski

Niezależny Analityk Rynku Akcji

Kontakt z autorem: adrian@longterm.pl

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
 • Warszawa
czas czytania: 2 min.

Webinar z Maćkiem Samcikiem

czas czytania: 1 min.

Dywidenda jak w banku - official trailer

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.