MCI - analiza spółki

Chciałbym na wstępie podkreślić, iż pojawienie się mojej analizy na blogu nie oznacza w żadnym razie jakiegokolwiek wyróżnienia dla danej spółki. Zamieszczenie analizy spółki absolutnie nie oznacza że jest ona w mojej ocenie lepsza od konkurentów z branży, czy innych spółek notowanych na GPW. Nie oznacza również, że zakupiłem akcje danej spółki lub zamierzam zakupić. Postanowiłem robić analizy ciekawych według mnie spółek zaraz po publikacji ich wyników. Jak już wspomniałem, moim celem jest zamieszczenie 100 analiz spółek do końca tego roku, tak aby z większym rozeznaniem wejść w nowy, miejmy nadzieję jeszcze lepszy 2014 rok!1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). MCI ma na dzień dzisiejszy (23.10.2013) następujące poziomy wskaźników: C/Z = 6,13 (średnia sektora: 32,26*,  średnia WIG: 20,56*), C/WK = 0,94 (średnia sektora: 1,20, średnia WIG: 1,09) C/ZO = 5,89 (średnia sektora: 15,34, średnia WIG: 14,48). Ocena (w skali 1-6):  6 * Serwis z którego korzystam – www.fundamentalna.net , między innymi po mojej interwencji, zmienił metodologię obliczania wskaźnika C/Z dla sektorów i indeksów. Od piątku 13.09.2013 jest to mediana z uwzględnieniem wartości ujemnych. Oczywiście można się spierać czy jest to najlepsza z możliwych metodologia. Istnieje przecież mediana z pominięciem wartości ujemnych, zwykła średnia arytmetyczna, średnia ważona itd. Ze względu na różne podejścia można spotkać się z dość sporymi rozbieżnościami na wielu serwisach. Korzystam obecnie z 2 serwisów analizy fundamentalnej: wspomnianej www.fundamentalna.net i www.sindicator.net  i na każdym z nich jest inna wartość C/Z dla głównego indeksu. Żeby tego było mało oficjalna strona podaje jeszcze inny odczyt. Na dzień dzisiejszy (22.10.2013) ufam twórcom Fundamentalna.net że ich metodologia jest najbardziej bliska ideałowi i de facto bliska temu co podaje oficjalnie nasza giełda. 2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Nie jest to zupełnie znana marka, brak też zasięgu międzynarodowego. Ocena (w skali 1-6): 13) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT) Free Float wynosi  42,11%. Zagrożeniem jest wyjątkowo wysoki udział Prezesa Tomasza Czechowicza. Ocena (w skali 1-6): 54) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi bardzo niskie 20,96% (średnia sektora: 44,10%, średnia WIG: 46,81%). Capital Gearing wynosi bardzo niskie 27% (średnia sektora: 164%, średnia WIG: 84%) Ocena (w skali 1-6): 65) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Bardzo kompetentny zarząd z wieloletnim doświadczeniem. W Radzie Nadzorczej jest Stanisła Kluza - pierwszy szef KNF. Ocena (w skali 1-6): 5,56) CZY SPÓŁKA FINANSUJE LUB PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Nie ale rok temu była emisja aż 5,5 mln obligacji zamiennych na akcje. Dodatkowo spółka aż 1 837 405 akcji przeznaczy na program motywacyjny dla swoich menadżerów. Łącznie do 2016 roku może trafić na rynek podaż w postaci 7 337 405 akcji co po dzisiejszym kursie stanowi wartości ponad 73 mln zł przy dziennych obrotach na spółce poniżej 2 mln zł. Może to stanowić przejściowy czynnik ryzyka. Nie ma również gwarancji że nie czeka nas kolejna prywatna oferta akcji, która dodatkowo zwiększy podaż akcji. Ocena: (w skali od 1-6): 27) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie - skończyła w ubiegłym roku, więc nie podejrzewam spółki o szybką powtórkę. Ocena (w skali 1-6 ): 58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Nie, aczkolwiek padła deklaracja wypłaty corocznej dywidendy wysokości 5% aktywów. Trzymamy za słowo! Ocena (w skali od 1-6): 4,59) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE wynosi na dzień dzisiejszy (22.10.2013) = 15,4% (średnia sektora: 5,38% średnia WIG: 5,50%). ROA wynosi dzisiaj (22.10.2013) = 12,70 % (średnia sektora: 2,53% , średnia WIG: 2,49%) Ocena (w skali 1-6): 5,510) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Niezła jeśli chodzi o sam raport i komunikaty ale o dziwo spółka nie opublikowała prognozy za cały rok, pomimo tego że wykonała prognozę za I półrocze. Dziwne... Ocena (ocena w skali 1-6): 511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI Tak - działalność inwestycyjna w ramach private equity i venture capital. Prowadzą również zarządzanie kapitałem w ramach oferty różnych funduszy ale jest to działalność o wiele mniejsza niż podstawowa i bardzo zbieżna. Ocena (w skali 1-6): 512) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? To wszystko zależy od tego jak zachowywać się będą kursy posiadanych w portfelu spółek. Przy analizie spółki uświadomiłem sobie że muszę jeszcze przeprowadzić analizę spółki ABC Data, która ma 29% udziału w portfelu MCI. Ponadto w portfelu spółka stawia na własną spółkę-córkę MCI development, spółkę turecką z sektora dystybucji IT (10%), własny fundusz zarządzania kapitałem PEM (11%), biznes e-travel (12%), cztery spółki związane z e-commerce (10%) i pozostałe biznesy, stanowiące 20% - między innymi przejęty niedawno portal odzieżowy www.answear.com.  Pomimo wielkich chęci nie mogę określić jak zachowywać się będzie tak zdywersyfikowany portfel. Jeśli jednak jestem optymistą odnośnie gospodarki w przeciągu kilku lat, to muszę dać spółce przynajmniej dobrą ocenę. Ocena (w skali 1-6): 4PODSUMOWANIE:KRYTERIUM longterm™:OCENAWAGAWYNIKSPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/ZO, C/WK)610%0,60SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM120%0,20STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)55%0,25STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)610%0,60KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE5,55%0,275CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI25%0,10CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZAĆ BUY BACK (SKUP AKCJI WŁASNYCH)?55%0,25CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?4,55%0,225CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE, ROA)?5,510%0,55CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?55%0,25CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PODSTAWOWY PROFIL DZIAŁALNOŚCI?55%0,25CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?415%0,60RAZEM:54,50100%4,15Według moich kryteriów oceny jest to bardzo solidna spółka. Bardzo niskie zadłużenie, bardzo wysokie kompetencje zarządu i RN, wysoka rentowność i atrakcyjna wycena wskaźnikowa, kontrastują jednak z brakiem znanej marki, emitowaniem milionów akcji w celu wynagradzania pracowników oraz w formie prywatnych subskrypcji. Poprzez działalność wybitnie inwestycyjną spółka narażona jest na nagłe załamanie koniunktury. Jest przez to typową spółką wzrostową i cykliczną - jak jest hossa rośnie mocniej od rynku, jak bessa spada równie mocniej. Warren Buffett najprawdopodobniej powiedziałby pas ale Philip Fisher rozważałby inwestycję, ze względu na zaangażowanie MCI w nowoczesne technologię, e-commerce i dystubucję IT. KOLEJNĄ SPÓŁKĄ BĘDZIE KINO POLSKA!źródło wskaźników: www.fundamentalna.net Serwis stosuje medianę przy obliczaniu wskaźników zarówno sektorów jak i indeksów. Treści przedstawione w powyższym artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału! W zakładce „MULTIMEDIA” pojawiła się najnowsza analiza video – omawiam tam aktualną sytuację na giełdzie: Aktualnosci.html

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 4 min.

Paged - analiza spółki

czas czytania: 5 min.

Kino Polska - analiza spółki

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.