Mostostal Zabrze - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). Spółka po wynikach za 1 kwartał, w dniu 30 maja ma następujący poziom wskaźników: C/Z: 24,36 (średnia sektora: 26,38; WIG: 18,76) C/WK: 0,99 (średnia sektora: 0,89; WIG: 1,06) C/ZO: 14,79 (średnia sektora: 14,92; WIG: 12,97) Wskaźniki są na przeciętnym poziomie, zbliżone do średniej z branży i tylko poza C/WK są gorsze niż przeciętna dla wszystkich spółek z warszawskiego parkietu. Ocena (w skali 1-6):  32) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Firma jest obecna za granicą i świadczy usługi w większości rozwiniętych krajów w Europie, miała także kontrahentów na innych kontynentach. W Niemczech posiada swój oddział, po to by lepiej funkcjonować na tym rynku, będącym jednym z ważniejszych obszarów działalności zagranicznej.  Lista firm spoza Polski, dla których Mostostal świadczył usługi jest bardzo długa, dzięki czemu jest ona lepiej rozpoznawana i przez to łatwiej jej jest zdobywać nowe kontrakty. Wśród wykonanych projektów można wymienić między innymi most nad Tamizą w Londynie czy stadion piłkarski w Kapsztadzie. Ocena (w skali 1-6):  53) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT) Free Float wynosi wysokie 48,82%. Głównym akcjonariuszem mającym prawie 31% akcji jest Krzysztof Jędrzejewski, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ING OFE  wraz z ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiada 15% akcji i Bank Centralny Norwegii ma nieco powyżej 5%.  Ocena (w skali 1-6):  34) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Współczynnik Capital Gearing wynosi 97%, plasując się lepiej niż branża z poziomem 168% i gorzej niż szeroki rynek z 86%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynoszący 49,14% jest lepszy niż średnia sektora 71,04%, ale minimalnie gorszy niż na całym rynku 47,20%.Ocena (w skali 1-6):  35) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Zarząd tworzą 3 osoby, które wzajemnie się uzupełniają. Prezes charakteryzuje się dużym doświadczeniem zawodowym. Wiceprezes dobrze zna spółkę, bo jest w niej obecny od 1995 roku i zajmował w niej różne stanowiska, a członek zarządu ma duże doświadczenie międzynarodowe oraz wykształcenie specjalistyczne, zdobyte zarówno na polskich jak i zagranicznych uczelniach, co ułatwia mu sposób formułowania strategii działania i sposobu podchodzenia do przetargów organizowanych poza Polską.Ocena (w skali 1-6):  56) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Ostatnia emisja miała miejsce w 2008 roku i obecnie firma nie ma zamiaru finansować się w ten sposób.Ocena (w skali 1-6):  57) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Spółka w 2010 roku przeprowadzała skup akcji własnych, ale nie dawno sprzedawała te nabyte akcję. Przedsiębiorstwo nie ma w planach odkupu swoich akcji od inwestorów na rynku.Ocena (w skali 1-6):  58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka dotychczas nie wypłacała dywidend, poza rokiem 2000 i 2011, jednak stopa dywidendy wynosiła około 2 procent. Firma rok 2013 zamknęła zyskiem i na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustali czy wypłaci w tym roku dywidendę. Ponadto firma ma w planach wprowadzenie stałej polityki dywidendowej, co też zostanie poruszone na WZA.Ocena (w skali 1-6):  39) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE: 4,07% (średnia sektora: 3,25%; WIG: 5,22%) ROA: 2,07% (średnia sektora: 1,99%; WIG: 2,52%) Rentowność jest na przeciętnym poziomie, lepszym niż branża ale gorszym niż to notowane przez szeroki rynek.Ocena (w skali 1-6):  310) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Tak, wszystkie niezbędne informacje są zawarte na stronie internetowej spółki.Ocena (w skali 1-6):  511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Spółka wraz z podmiotami zależnymi, tworząc holding skupia się na budownictwie różnego rodzaju. Firma jest w stanie zrealizować inwestycję od samego projektu, aż po końcowe wykończenie. Ocena (w skali 1-6):  512) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Obecnie historyczny trend zysków jest malejący ale ma dużą szansę się odwrócić. Na pewno duży wpływ ma na to koniunktura gospodarcza i załamanie sektora w ostatnich latach. Obecnie poziom zamówień firmy pozyskanych i oferowanych wynosi 1,4 mld zł, z czego 751 mln zł stanowi wartość podpisanych kontraktów. Powinno odbić się to pozytywnie na wynikach, tym bardziej że część zamówień pochodzi z zagranicy, gdzie są niższe marże, ale większe bezpieczeństwo pod względem wypłacalności. Dodatkową premią może być korzyści z wyższych kursów walutowych, w których spółka rozlicza się za zagraniczne kontrakty. Ocena (w skali 1-6):  5PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

MSZ - excel

Mostostal Zabrze to dość przeciętna spółka z dobrymi perspektywami na przyszłość. Poprawa koniunktury w gospodarce, a co za tym idzie także w budownictwie, działanie na wielu rynkach i duży portfel zamówień to czynniki przemawiające za poprawieniem się wyników w spółce. Wypłata tegorocznej dywidendy i wprowadzenie stałej polityki dywidendowej powinno odbić się na kursie, ponieważ duzi inwestorzy, szczególnie z zagranicy będą zainteresowani tym przedsiębiorstwem, traktując wejście w ten walor jako inwestycję długoterminową. Pozostałe 89 analiz można znaleźć w zakładce: Analizy spółek:http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

IMG_1824

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog Email: kontakt@longterm.pl Treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 1 min.

OFE CZY ZUS?

czas czytania: 5 min.

LCC - analiza spółki

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.