Netia - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). C/Z: 44,47 (średnia dla branży: 26,39; WIG: 17,78) C/WK: 0,94 (średnia dla branży: 0,87; WIG: 1,00) C/ZO: 26,34 (średnia dla branży: 12,41; WIG: 11,86) Spółka jest bardzo droga pod względem wyceny wskaźnikowej, których umiarkowany poziom jedynie występuje w przypadku kryterium wartości księgowej. W przypadku stosunku ceny do zysku netto i operacyjnego spółka jest o wiele droższa niż podobne firmy z sektora czy sam WIG. Ocena (w skali 1-6):  1,5

2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Spółka na początku 2011 roku przyjęła strategię działania do 2020 roku mającej na celu zdobycie pozycji lidera w świadczeniu usług on-line w Polsce. Jest to jak najbardziej możliwe do zrealizowania w tym mocno konkurencyjnym sektorze ze względu na mocną pozycję Netii. Firma nie ma jednak planów na ekspansję zagraniczną, co byłoby pożądaną formą rozwoju ze względu na spadające marże w kraju. Ocena (w skali 1-6):  3

3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT) Free Float wynosi wysokie 38,31% (ostatnie dane z 11 lipca br), a biorąc pod uwagę OFE i TFI mające poniżej 5% walorów zmniejsza się on do niskich 18,40%(część danych pochodzi z końca 2013 roku, więc jest to wartość orientacyjna). Do głównych akcjonariuszy zalicza się Zbigniew Jakubas, Fundusz Private Equity z siedzibą w Londynie, FIZ należący do Skarbca, OFE ING, OFE Aviva, OFE PZU i MCI poprzez spółkę zależną. Ocena (w skali 1-6):  3

4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Współczynnik Capital Gearing wynosi bardzo niskie 34%, gdzie średnia dla branży to 80%, a dla WIG 85%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia również jest bardzo korzystny na poziomie 25,39%, gdzie przeciętna dla branży to 42,71%, a dla WIG 47,71%. Ocena (w skali 1-6):  6

5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Zarząd firmy jest dwuosobowy, a w chwili obecnej tworzą go Polak, Pan Adam Sawicki, który przed podjęciem stanowiska w Netii zajmował wysokie stanowiska w innych spółkach z GPW, a wcześniej pracował w firmach telekomunikacyjnych w różnych Europejskich krajach i Anglik, z dużym doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej i doradczej. Ocena (w skali 1-6):  5

6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Spółka nie ma zamiaru emitować akcji, jednak zastrzegła sobie tego typu działanie prywatną subskrypcją akcji serii L, które mieliby obejmować pracownicy firmy w związku z opcjami na akcje, które dostają od 2011 roku, a wykonalność ich to minimum 3 lata, a muszą one zostać wykonane (czyli zamienione na akcje) najpóźniej do roku 2020. Ocena (w skali 1-6):  3

7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Ostatni miał miejsce w 2013 roku, a wcześniej w 2012 i 2011. Akcje zostały umorzone. Obecnie WZA przyjęło program, który zakłada nabycie i umorzenie akcji stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego spółki, za łączną kwotę do 200 mln PLN. Taka polityka może oznaczać, że główni akcjonariusze chcą z Netii zrobić spółkę dywidendową, a mniejsza ilość akcji w obiegu spowoduje, że będą otrzymywali większe wpływy. Ocena (w skali 1-6):  1

8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka wypłaciła ostatnią dywidendę w 2014 roku w kwocie 0,42 zł co stanowiło 7,53% wartości jednej akcji. Na podstawie prognoz przepływów pieniężnych Zarząd szacuje, że spółka będzie w stanie wypłacać dywidendy w przyszłych okresach. Wielkość dywidendy ma być na tym poziomie lub umiarkowanie się zwiększać, co powoduje że Netia jest na dobrej drodze aby stać się atrakcyjną spółką do portfela dywidendowego. Ocena (w skali 1-6):  5

9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE: 2,11% (średnia sektora: 4,48%; WIG: 5,72%) ROA: 1,57% (średnia sektora: 2,20%; WIG: 2,54%) Rentowność jest gorsza niż ta uzyskiwana przez konkurencję i szeroki rynek, jednak duży wpływ na to ma rozwój i chęć uzyskania nowych klientów, co z reguły wiąże się z obniżką cen. Ocena (w skali 1-6):  3

10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Bardzo dobrą, wszystkie informacje finansowe, strategia na najbliższe lata(do 2020 roku), polityka dywidendowa, kwestia emitowania oraz skupu akcji własnych są jasno opisane w dziale dla inwestorów. Ponadto Netia należy do indeksu WIG Respect, co jest wyróżnieniem i świadczy o dobrej komunikacji z akcjonariuszami. Ocena (w skali 1-6):  6

11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Tak, jest dostawcą usług telekomunikacyjnych. Poza połączeniami, oferuje Internet i telewizję czy chmurę osobistą. Swoją ofertę kieruje także dla korporacji, którym zapewnia usługi zintegrowane, data center czy ochronę danych. Dodatkowym profilem działalności jest e-sklep, który jest dobrą reklamą dla firmy, a jego główną zaletą jest dla klientów firmy płacenie za produkty wraz z kolejnym rachunkiem przychodzącym co miesiąc. Firma w najbliższym czasie nie ma zamiaru zmieniać profilu swojej działalności chcąc zdobyć pozycję lidera w Polsce w sektorze, w którym funkcjonuje. Najlepszym dowodem na to jest rozbudowa sieci i nastawienie się na przesył danych sieciami światłowodowymi. Ocena (w skali 1-6):  5

12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Obecnie firma skupia się na udziale w rynku i zwiększeniu liczby odbiorców swoich usług. Dobrze pokazuje to ostatnie przejęcie Dialogu i Crowley’a. Wzrost zysków powinien pojawić się w najbliższych latach, gdy firma będzie mogła jeszcze lepiej korzystać z efektu skali i otrzymywać większych przychodów z tytułu zapewniania swoim klientom dostępu do Internetu za pomocą sieci światłowodowych. Ponadto skorzysta na usługach w chmurze, data center czy ochronie danych. Źródła wskaźników fundamentalnych: Fundamentalna.net (dane z dnia 19.09.2014). Ocena (w skali 1-6):  5

PODSUMOWANIE i OCENA KOŃCOWA:

Netia to stosunkowa droga spółka o niskiej rentowności, która skupuje akcje i emituje opcja dla pracowników. Dobrze rozpoznawalna na rynku krajowym, z free floatem na umiarkowanym poziomie. Za firmą przemawia niskie zadłużenie, kompetentny zarząd, dobra strategia i jednocześnie realna do wykonania, jasno określony profil działalności oraz przede wszystkim dywidendy, które mają być wypłacane co roku.  Efekt skali powinien pomóc firmie, jednak nie jest pewne czy rentowność wzrośnie z czasem, ponieważ jest duża konkurencja na tym rynku. Świetna komunikacja z akcjonariuszami i chęć dzielenia się zyskiem co roku powoduje, że jest to bardzo dobra kandydatura do portfela dywidendowego.  Dane analizy fundamentalnej aktualne na dzień 19.09.2014 (źródło: Fundamentalna.net) Pozostałe analizy 97 spółek można znaleźć w zakładce "Analizy spółek": http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Albert „Longterm” Rokicki

IMG_1824

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog

Email: kontakt@longterm.pl

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 6 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 22-26.09.2014

czas czytania: 3 min.

Rollercoaster

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.