PGNIG - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). C/Z: 14,90 (średnia sektora: -1,58; WIG: 16,81) C/WK: 1,04 (średnia sektora: 0,68; WIG: 0,98) C/ZO: 9,53 (średnia sektora: -4,08; WIG: 11,63) Wskaźniki dochodowe są na dobrym poziomie, o wiele lepszym niż branża uzyskująca je w ujemnych wartościach oraz lekko przewartościowany szeroki rynek. Wskaźnik majątkowy jest optymalny, trochę gorszy niż przeciętna branżowa(ujemne wyniki firm z sektora powodują, że akcje tanieją, a co za tym idzie ten sam majątek możemy kupić taniej stąd niski wskaźnik 0,68) i zbliżony do wartości WIG. Ocena (w skali 1-6):  4,5

2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM PGNIG jest najlepiej rozpoznawalna na krajowym rynku. Poza Polską jest obecna w Pakistanie, gdzie ma 70% udziałów w spółce utworzonej wraz z tamtejszym rządem, zajmującej się poszukiwaniami, wydobyciem oraz sprzedażą gazu do pakistańskiej sieci przesyłowej. Przedstawicielstwa w Brukseli, Moskwie, Kijowie i w Wysokojach są odpowiedzialne za negocjacje stawek gazu oraz kosztów przesyłowych. W Libii, Egipcie i Danii spółka bada i produkuje węglowodory, a spółki zależne występują także w Szwecji i Norwegii, co ma ułatwiać handel paliwami. W przyszłości firma ma zamiar handlować ropą i gazem na międzynarodową skalę co będzie też źródłem tańszych paliw oraz zdywersyfikuje ryzyko uzależniania się od jednego kluczowego dostawcy. Ocena (w skali 1-6):  5

3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT) Free Float wynosi niskie 27,60%. Głównym akcjonariuszem jest tylko Skarb Państwa mający 72,40%. Ma to swoje zalety i wady: Z jednej strony spółka ma znikomą szanse bankructwa, z drugiej jednak rząd może sterować spółką i w razie potrzeby doić z niej pieniądze w celu łatania dziury budżetowej, tak jak to robi w niektórych spółkach poprzez zaliczkę wypłaty dywidendy z roku przyszłego. Razem z zaangażowaniem OFE free float zmniejsza się do 16,30% co powoduje że spółka jest stabilna i odporna na ruchy wielorybów z zagranicy. Ocena (w skali 1-6):  4

4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Współczynnik Capital Gearing wynosi niskie 63%, gdzie średnia dla branży to 111%, a dla WIG 83%. Z całkowitym zadłużeniem spółka także nie ma problemu, ponieważ Wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 38,81% jest niższy niż średnia sektora 48,88% i szerokiego rynku 47,24%. Ocena (w skali 1-6):  6

5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Zarząd tworzy 5 mężczyzn odpowiedzialnych za różne gałęzie działania spółki. Są to osoby z doświadczeniem w branży energetycznej, handlowej i finansowej do których ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Radę Nadzorczą tworzy 8 osób, w tym 2 kobiety. Osoby te powiązane są zarówno ze energetyką, jak również z wysokim aparatem państwowym, co jest zrozumiałe przy takim zaangażowaniu Skarbu Państwa. Ocena (w skali 1-6):  5

6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Spółka nie ma zamiaru emitować akcji, a w swojej historii robiła to tylko raz, w 2005 roku, podczas publicznej subskrypcji, gdzie każdy mógł kupić akcje tego giganta podczas debiutu na GPW. PGNiG jako duże i stabilne przedsiębiorstwo Skarbu Państwa emituje obligacje o niskich kuponach, dzięki czemu ma dostęp do taniego kapitału dłużnego, wchodzącego oczywiście w koszty oraz nie rozwadniającego majątku tak jak w przypadku emisji kolejnej serii akcji. Ocena (w skali 1-6):  5

7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie, spółka obecnie jest zajęta emisją obligacji. Ocena (w skali 1-6):  5

8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka odkąd jest na GPW, co roku płaci dywidendę z wyłączeniem roku 2012. Na wypłatę dywidendy mają wpływ 3 główne czynniki: wyniki finansowe, uwarunkowania rynkowe oraz nakłady inwestycyjne. Te ostatnie zaważyły na tym, że w tym jednym roku dywidenda nie została wypłacona. Ostatnia stopa dywidendy w br wyniosła 3,17%, a wcześniejsze wahały się w granicach 2-3% ówczesnego kursu akcji, z wyjątkiem roku 2008 gdzie wyniosła powyżej 5% i 2006 na poziomie ponad 4%. Ocena (w skali 1-6):  5

9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE: 6,97% (średnia dla branży: -3,41%; WIG: 5,80%) ROA: 4,26% (średnia dla branży: -1,97%; WIG: 2,63%) Rentowność jest wysoka co świadczy o spółce bardzo dobrze, tym bardziej że sama branża jest w słabej kondycji. Ocena (w skali 1-6):  6

10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Tak, jak przystało na dużą spółkę, należącą do WIG 30, wszystkie informacje i polityka spółki jest dogłębnie przedstawiona na stronie internetowej. Ocena (w skali 1-6):  5

11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Działalność podstawowa to poszukiwania i eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw płynnych i gazowych. Nowym segmentem jest energetyka, po to aby firma mogła zaoferować swoim klientom pełną ofertę: gaz, energie elektryczną i ciepło. Grupa Kapitałowa jest podzielona na cztery segmenty: poszukiwanie i wydobycie, magazynowanie i obrót, dystrybucję i energetykę. Ocena (w skali 1-6):  5

12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Przychody, zyski i majątek rosną w stabilnym tempie rok do roku. PGNIG ma z roku na rok coraz więcej własnego wydobycia zarówno gazu jak i ropy naftowej, co znacząco zwiększa zysk. Z przepływami również nie ma problemu, firma jest płynna pomimo że dużą część środków inwestuje zarówno w aktywa związane z dzielnością podstawową jak i te finansowe. Zobowiązania utrzymują się na stabilnym poziomie. Firma prowadząc ekspansję powinna dalej być w tym trendzie, co dobrze jej wróży jak również jest to z korzyścią dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Zagrożeniem jest katarski kontrakt na dostawy do portu LNG w Świnoujściu ale uważam, że nawet gdyby nastąpiły z nim problemy, to nie wpłynie to negatywnie na spółkę w długim terminie. Ocena (w skali 1-6):  5

PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

PGNIG excel

Analizując różne spółki rzadko kiedy znajduje się duże przedsiębiorstwa o tak dobrej kondycji, na dodatek z wyraźną dominacją kapitału państwowego. Niska wycena wskaźnikowa, ciągły rozwój, niski free float i zadłużenie, regularnie płacona dywidenda, wysoka rentowność, dobra komunikacja, wyspecjalizowany sektor działalności, regularny wzrost przychodów i zysków to atuty PGNIG. Jest to firma, która w zasadzie nie ma słabych punktów, które mogłyby ją dyskredytować. Gorący temat z łupkami minął, firma od ponad pół roku jest w trendzie wzrostowym (urosła o 15%) i przy dalszym sprawnym zarządzaniem firmy oraz dobrej koniunkturze jest to ciekawa propozycja do stabilnego portfela długoterminowego, jak również dywidendowego, jako świetna równowaga dla spółek bardziej ryzykownych, płacących wyższe dywidendy. Wskaźniki analizy fundamentalnej aktualne na dzień 07.10.2014 (źródło: Fundamentalna.net).

POZOSTAŁE 98 ANALIZ POLSKICH SPÓŁEK MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE "Analizy spółek".

Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał

Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog

Email: kontakt@longterm.pl

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 3 min.

Portfel akcji dywidendowych - VII odsłona

czas czytania: 1 min.

Czy czeka nas rajd św. Mikołaja?

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.