PMPG Polskie Media - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO).


Na dzień 09.10.2017 wskaźniki są następujące:


C/Z:  5,51 (średnia dla sektora: 17,36; średnia dla WIG: 16,96)                                                                                                                                              
C/WK: 1,19 (średnia dla sektora: 1,21; średnia dla WIG: 1,2)                                                                                                                                                                                                                       C/ZO: 4,61 (średnia dla sektora: 13,07, średnia dla WIG: 12,20)

Na pierwszy rzut oka zadziwia wręcz ekstremalnie tania wycena wskaźnikowa spółki. Jeszcze większe zdziwienie wywołuje fakt, że zysk netto oraz operacyjny są zaniżone z powodu zawiązanej rezerwy na poczet ewentualnego odszkodowania, jakie spółka musiałby zapłacić BZ WBK po przegraniu procesu sądowego. Ta rezerwa (czysto księgowo) obniżyła zysk netto o 3,1 mln zł a zysk operacyjny o 2,5 mln zł i jest to zdarzenie jednorazowe, nawet biorąc pod uwagę ryzyko przegrania procesu apelacyjnego. Wyniki znormalizowane (nie uwzględniające tego one-off) za I półrocze są bardzo dobre - przychody wzrosły o 46% r/r, zysk EBITDA również o 46% a zysk netto aż o 81% r/r (!). Jeśliby uwzględniać wyniki znormalizowane, nie uwzględniające jednorazowej rezerwy to wskaźniki C/Z i C/ZO byłyby jeszcze niższe, powodując, że spółka stałaby się jedną z najatrakcyjniejszych cenowo w skali całej GPW.


Ocena (w skali 1-6): 6


2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

Głównym aktywem grupy mediowej jest niewątpliwie wyrobiona przez lata marka "Wprost", która po aferze taśmowej, stała się jeszcze lepiej rozpoznawalna. Reszta tytułów jest nieco mniej głośna ale chociażby wielki powrót "Filmu" czy "Machiny" rodzą nadzieję na dalszą budowę silnych marek nie tylko w kraju ale i zagranicą.


Ocena (w skali 1-6): 5


3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)

Głównym akcjonariuszem jest prezes spółki - Michał Lisiecki z blisko 60% udziałem (59,97%). Akcje w wolnym obiegu czyli free float to 28%. To dobrze, że osoba zarządzająca firmą ma większościowy udział i całkowicie kontroluje przedsiębiorstwo. Lubię spółki w których prezesi są jednocześnie głównymi udziałowcami gdyż stanowią zazwyczaj motor napędowy firmy oraz nie pozwalają aby ich dziecku stała się krzywda. Brak sprzedaży akcji ze strony prezesa świadczy o wierze jaką pokłada w prowadzoną przez siebie firmę.


Ocena (w skali 1-6): 5


4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)


Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia wynosi zaledwie 35,17%, gdzie średnia dla branży 35,17%, a dla WIG 51,74%.
Capital Gearing na poziomie 54%, przy średniej dla sektora 76%, a dla WIG 102%.

Spółka jest bardzo nisko zadłużona, co powoduje, że nie jest uzależniona od banków ani inwestorów (nie potrzebuje emisji akcji ani obligacji). Jeśli by chciała się mocniej zadłużyć, to potencjał jest jeszcze spory.


Ocena (w skali 1-6): 5,5


5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE


Michał Lisiecki pokazał jak budować silną grupę mediową i to bez wsparcia zagranicznego kapitału, co jest nielada sztuką na polskim rynku i za to należy się wielki szacunek. Jeśli z taką samą determinacją będzie dalej rozwijał swoją grupę kapitałową, to można zakładać, że wyniki będą się polepszały. Odważne deklaracje odejścia od papieru i cyfryzacji wszystkich wydawnictw, poprzez mocne postawienie na internet myślę, że są krokiem w dobrym kierunku. Dla mnie, jak pewnie, dla większości Czytelników bloga, papier właściwie już od dawna nie istnieje...Cenne są również nieustanne poszukiwania źródeł nowych przychodów dla spółki w przyszłości jak choćby zakupienie 25% udziałów w bardzo prężnie rozwijającej się telewizji internetowej - Inwestorzy.tv.


Ocena (w skali 1-6): 6


6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI?


Nic o tym nie wiadomo ale sądząc po planach skupu akcji własnych, to nie należy się tego zbytnio obawiać. Kierunek jest zatem odwrotny - prędzej buyback niż emisja akcji ale oczywiście niczego nie można wykluczać w kontekście możliwych przejęć po ustawie dekoncetracji mediów.


Ocena (w skali 1-6): 4


7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)?

Niestety tak, a to zawsze powoduje stagnację na kursie, przynajmniej w krótkim i średnim terminie. Nie jestem zwolennikiem skupów akcji, a jeśli chodzi o formy dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zdecydowanie preferuję dywidendę. Spółka ogłosiła plany skupu 20% akcji własnych za maksymalną kwotę 3 mln zł. Skup nie jest jednak jeszcze zatwierdzony, gdyż pojawiły się wątpliwości prawne w świetle nowych regulacji MAR - akcje miały być później bezpośrednio odsprzedane funduszom inwestycyjnym. Środki na ten cel są dostępne, gdyż na koncie spółki widniało ponad 3 mln zł gotówki na koniec I półrocza.


Ocena (w skali 1-6): 1


8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?

Nie i szybko się na to raczej nie zanosi, gdyż wciąż do pokrycia jest dość znacząca strata z lat ubiegłych wysokości 18 mln zł, która musi być wpierw pokryta zyskami. Poza tym spółka potrzebować będzie kapitał  na rozwój swojego segmentu internetowego oraz na ewentualne przejęcia w branży po wejściu w życie ustawy dekoncentracji mediów, zapowiadanej przez PIS.


Ocena (w skali 1-6): 1


9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)?


ROE: 20,64% (średnia branżowa: 9,71%; WIG: 8,54%)
ROA: 12,90% (średnia branżowa: 4,39%; WIG: 3,95%)

Rentowność zarówno z aktywów, jak i z kapitałów własnych jest na bardzo zadowolających poziomach, a należy pamiętać, że zysk netto przecież został obniżony rezerwą na wypadek przegranej sprawy sądowej o czym pisałem w punkcie 1.

Ocena (w skali 1-6): 5

10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?

Spółka jest obecna na konferencjach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych - "Profesjonalny Inwestor" i "WallStreet", gdzie prezes jest dostępny dla inwestorów i odpowiada na ich pytania. Jest również częstym gościem na antenie telewizji internetowej "InwestorzyTV". PMPG prowadzi bardzo akytwnie swoje profile relacji inwestorskich w mediach społecznościowych - TT i Facebook będąc wedle mojej opinii jednym z liderów w wykorzystywaniu tych relatywnie nowych środków przekazu w Polsce.


Ocena (w skali 1-6): 5


11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI?

Tak, przede wszystkim jest to grupa mediowa z dużym naciskiem na tradycyjne tytuły - Wprost i Do Rzeczy. Nieco odbiega od tego core businessu segment produkcji filmowej, który niestety nie przyniósł pokładanych w nim nadziei a zapowiadany głośno film "Gwiazdy" okazał się sprzedażowym niewypałem. Z tego względu nie mogę przyznać oceny 5 tylko 4. Jeśli jednak spółka skoncentruje się na tym na czym zna się najlepiej czyli rozwoju opiniotwórczych tytułów prasowych i portalu internetowego, to o jej losy się nie obawiam.


Ocena (w skali 1-6): 4


12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?


Tak jak napisałem w powyższym punkcie 11 oraz 5 nie boję się zupełnie o kompetencje zarządu jeśli będzie się koncentrował tylko na tym na czym się najlepiej zna. Kompetencyjnie spółka jest według mnie na bardzo wysokim poziomie, natomiast wizerunkowo ciążą niewątpliwie toczące się procesy sądowe z powództwa wspomnianego BZ WBK ale również Kamila Durczoka i Axel Springera. Spółka odpowiedziała swoim własnym procesem przeciwko Axelowi Springerowi i Tomaszowi Lisowi - w przypadku wygranej zyska dodatkowe 12 mln zł, co jest zupełnie nieuwzględnione w obecnej kapitalizacji rynkowej.

Całkowicie nieuwzględniona w kursie jest również forsowana przez PIS ustawa o dekoncentracji mediów, wedle której udział zagranicznego kapitału w mediach na terenie naszego kraju nie będzie mógł przekraczać 15% http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dekoncentracja-mediow-ustawa-pis-15-proc-udzialu-obcego-kapitalu. To niewątpliwie pomogłoby PMPG, która jest największą grupą mediową wyłącznie z polskim kapitałem. Repolonizacja mediów, która by nastąpiła, sprawiłaby najpewniej eksodus kapitału ludzkiego z mediów w tej chwili kontrolowanych przez zagraniczne podmioty, co odbiłoby się zapewne na jakości tych serwisów oraz na spadku ich zasięgów. Wprost i Do Rzeczy mogłyby okazać się wielkimi zwycięzcami, przejmując odbiorócw a co za tym idzie również wpływy reklamowe.


Ocena (w skali 1-6): 5

OCENA KOŃCOWA - ŚREDNIA WAŻONA:


PODSUMOWANIE:

Od strony czysto finansowej, jest to bardzo zdrowa spółka, nisko zadłużona, generująca wysokie rentowności z kapitałów własnych i aktywów, a przede wszystkim bardzo tania pod względem wyceny wskaźnikowej z C/Z = 5,5 i to pomimo zawiązanej rezerwy na 3 mln zł (!). Jedynym sensownym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest negatywny PR jakie czynią spółce toczące się procesy sądowe oraz niechęć obozu związanego z poprzednią władzą po ujewnieniu afery taśmowej. Gdyby nie te czynniki, to spółka jest bardzo dobra wedle moich kryteriów jakościowych - uzyskała wysoką ocenę 4,7 przy maksymalnej dopuszczalnej 6,0.

Tania spółka, generująca zyski, niezadłużona, posiadająca kompetentnego i zdeterminowanego prezesa przechodzi gorszy okres wizerunkowy, który może stanowić okazję inwestycyjną dla odważnego, długoterminowego inwestora, w myśl słów Warrena Buffetta "Bądź chciwy, gdy inni się boją". Dodatkowym wsparciem może okazać się zapowiadana przez rząd ustawa o dekoncentracji mediów.

Niewątpliwie dużą wadą spółki jest wręcz rażąco niski obrót na akcjach - średni obrót dzienny przez ostatnie 3 miesiace to zaledwie 13 209 zł (!).

Pozostałe ponad 100 analiz polskich spółek można znaleźć w zakładce "Analizy spółek" <link>

Wskaźniki analizy fundamentalnej aktualne na dzień 09.10.2017 pochodzą z serwisu www.topstock.pl (wskaźniki fundamentalne), www.fundamentalna.net (średnie dla WIG) i www.biznesradar.pl (średnie wskaźniki dla sektorów)

Analiza została wykonana na podstawie ogólnodostępnej wiedzy o spółce, zaczerpnięta głównie z raportu finansowego spółki z I półrocze oraz listu prezesa do akcjonariuszy po wynikach za I półrocze.

Z inwestorskim pozdrowieniem,

Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Email: kontakt@longterm.pl

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Twitter: https://twitter.com/Longterm44

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.