PZU - analiza spółki

Chciałbym na wstępie podkreślić, iż pojawienie się mojej analizy na blogu nie oznacza w żadnym razie jakiegokolwiek wyróżnienia dla danej spółki. Zamieszczenie analizy spółki absolutnie nie oznacza że jest ona w mojej ocenie lepsza od konkurentów z branży, czy innych spółek notowanych na GPW. Nie oznacza również, że zakupiłem akcje danej spółki lub zamierzam zakupić. Postanowiłem robić analizy ciekawych według mnie spółek zaraz po publikacji ich wyników. Jak już wspomniałem, moim celem jest zamieszczenie 100 analiz spółek do końca tego roku, tak aby z większym rozeznaniem wejść w nowy, miejmy nadzieję jeszcze lepszy 2014 rok!1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). PZU ma na dzień dzisiejszy (14.11.2013) następujące poziomy wskaźników: C/Z = 17,82 (średnia sektora: 17,82*,  średnia WIG: 18,99*), C/WK = 3,06 (średnia sektora: 3,06, średnia WIG: 1,12) C/ZO = 9,61 (średnia sektora: 9,61, średnia WIG: 13,15). Ocena (w skali 1-6):  3,5 * Serwis z którego korzystam – www.fundamentalna.net , między innymi po mojej interwencji, zmienił metodologię obliczania wskaźnika C/Z dla sektorów i indeksów. Od piątku 13.09.2013 jest to mediana z uwzględnieniem wartości ujemnych. Oczywiście można się spierać czy jest to najlepsza z możliwych metodologia. Istnieje przecież mediana z pominięciem wartości ujemnych, zwykła średnia arytmetyczna, średnia ważona itd. Ze względu na różne podejścia można spotkać się z dość sporymi rozbieżnościami na wielu serwisach. Korzystam obecnie z 3 serwisów analizy fundamentalnej: wspomnianej www.fundamentalna.net,www.investio.pl  i www.sindicator.net  i na każdym z nich jest inna wartość C/Z dla głównego indeksu. Żeby tego było mało, oficjalna strona www.gpw.com.pl podaje jeszcze inny odczyt. Na dzień dzisiejszy (13.11.2013) ufam twórcom Fundamentalna.net że ich metodologia jest najbardziej bliska ideałowi i de facto bliska temu co podaje oficjalnie nasza giełda. 2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Każdy Polak na pytanie o ubezpieczenie zapewne jako pierwsze wskaże PZU. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, oraz jedna z najcenniejszych. Ocena (w skali 1-6): 63) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT) Free Float wynosi 64,81% z dużym pakietem SP (35%), który nie pozwoli spółce upaść. Ocena (w skali 1-6): 3,54) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 79,43% (średnia sektora: 79,43%, średnia WIG: 46,81%). Capital Gearing wynosi 386% (średnia sektora: 386%, średnia WIG: 84%) Ocena (w skali 1-6): 3 5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Zarząd oceniam bardzo dobrze a Prezes jest menadżerem z najwyższej światowej półki. Ocena (w skali 1-6): 66) CZY SPÓŁKA FINANSUJE LUB PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Nie Ocena: (w skali od 1-6): 5

7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie Ocena (w skali 1-6 ): 58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Tak, regularnie i to sowitą. W tym roku stopa dywidendy wyniosła 11%! Jeśli nie brać pod uwagę tej nieprzewidzianej, zaliczkowej to normalna stopa wyniosła 6,62%. Ocena (w skali od 1-6): 5,59) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE wynosi na dzień dzisiejszy (14.10.2013) = 17,19% (średnia sektora: 17,19% średnia WIG: 5,88%). ROA wynosi dzisiaj (14.10.2013) = 3,54% (średnia sektora: 3,54% , średnia WIG: 2,87%) Ocena (w skali 1-6): 410) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Jest to jeden z prymusów pod tym względem w skali całej GPW. Ocena (ocena w skali 1-6): 511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI Działalność ubezpieczeniowa jest niejako zepchnięta na plan dalszy, gdyż spółka od kilku lat więcej zarabia na działalności inwestycyjnej. PZU to już raczej nasz narodowy wielki fundusz inwestycyjny, mający ponad 50 mld zł ulokowanych w różnych aktywach (najwięcej bo 63% w obligacjach rządowych). Stanowi to rzecz jasna dość spore zagrożenie w przypadku załamania się systemu finansowego. Dodatkowo spółka prowadzi kilka TFI i OFE. Ocena (w skali 1-6): 3,512) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Ciężko powiedzieć, gdyż po pierwsze segment, który w ostatnich latach był prawdziwym koniem napędowym spółki czyli działalność inwestycyjna, kurczy się w oczach. W III kwartale przyniósł tylko 496 mln zł zysku, podczas gdy rok temu było to aż 1,63 mld zł. Narastająco po trzech kwartałach inwestycje przyniosły 1,858 mld zł wobec aż 2,569 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku. Widać więc że ze względu na spory udział obligacji rządowych w portfelu (ok. 35 mld zł) potencjał jaki ten segment posiada się powoli wyczerpuje. Teraz cała nadzieja w tych kilku miliardach ulokowanych w akcjach w różnego rodzaju TFI i OFE. Odnośnie tego ostatniego to zarobił on na przyszłych emerytach okrągłe 100 milionów w 3 kwartały (+16 mln zł r/r) dzięki zwiększeniu składki z ZUS. Łatwo policzyć że jeśli odejdzie do ZUS połowa członków to zysk roczny PZU OFE spadnie o ok. 62,5 mln zł. Jak wiadomo nie jestem niedźwiedziem ale pierwsza lepsza bessa może dosłownie zmasakrować bilans tej spółki, poprzez jej gigantyczną ekspozycję na rynek kapitałowy - oby nie był to nasz AIG. Ocena (w skali 1-6): 4PODSUMOWANIE:KRYTERIUM longterm™:OCENAWAGAWYNIKSPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/ZO, C/WK)3,510%0,35SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM620%1,20STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)3,55%0,175STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)3,510%0,35KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE65%0,30CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI55%0,25CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZAĆ BUY BACK (SKUP AKCJI WŁASNYCH)?55%0,25CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?5,55%0,275CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE, ROA)?410%0,40CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?55%0,25CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PODSTAWOWY PROFIL DZIAŁALNOŚCI?3,55%0,175CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?415%0,60RAZEM:54,50100%4,575Według moich kryteriów oceny jest to bardzo stabilna spółka, która uzyskała mocną czwórkę z dużym plusem (4,575). PZU przegrywa jednak konkurencję z PKO Bankiem Polskim i to on jednak zachowuje mistrzostwo Polski jeśli chodzi o instytucje finansowe. Według mnie istnieje dość spore ryzyko związane z nadmierną ekspozycją na ryzyko rynkowe. Spółka już dawno odeszła od swojej podstawowej historycznie działalności i przerodziła się w jeden, wielki fundusz inwestycyjny - taki nasz Goldman Sachs. Potencjał wzrostowy tego segmentu jest już mocno ograniczony ze względu na przeważający udział obligacji rządowych (ponad 63% lokat) a w przypadku bessy spółkę pogrąży duża ekspozycja na rynek akcyjny bezpośrednio (między innymi posiada 80% Armatury) lub pośrednio (TFI, OFE). Ogólnie rzecz biorąc, wobec dużego wyboru spółek finansowych, uważam że Warren Buffett mógłby nie zdecydować się na inwestycję w PZU, będąc dodatkowo zniechęcony 35% pakietem kontrolnym naszego SP. KOLEJNĄ SPÓŁKĄ JAKĄ PRZEANALIZUJE BĘDZIE FASING! WSZYSTKIE POPRZEDNIE ANALIZY SPÓŁEK MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE: "Analizy spółek" (link) źródło wskaźników: www.fundamentalna.net Serwis stosuje medianę przy obliczaniu wskaźników zarówno sektorów jak i indeksów. Treści przedstawione w powyższym artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 1 min.

Polska z 6 nadwyżką handlową z rzędu!

czas czytania: 2 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 18-22.11.2013

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.