Akcje ATrakcje: PlayWay

Kurs jest od października w trendzie wzrostowym. Silne wzrosty trwały do marca, a następnie przyszedł czas na korektę spadkową. Zakończyła się ona w maju. Później kurs przeszedł w stan konsolidacji. Podczas piątkowej sesji doszło do wybicia z tej konsolidacji. Daje to szansę na powrót do trendu wzrostowego.

Spółka: PLayWay

Cena kupna:        422 zł

Stop loss:            415 zł,   strata: - 6%

Take profit I:      520 zł, zysk:   +18%

Take profit II:     580 zł, zysk:   +30%

Take profit III:    590 zł, zysk:   + 55%

Stosunek strata/zysk:

Take profit I: 1/3

Take profit II: 1/5

Take profit III: 1/9

Jeśli ktoś chciałby kupić akcję, to za cenę kupna możemy przyjąć umownie cenę piątkowego zamknięcia czyli 422 zł. W taj sytuacji stop loss można ustalić w miarę niedaleko np. w okolicy 415 zł. Byłoby to poniżej lokalnej konsolidacji, w której kurs trwał od 25 lipca. W przypadku realizacji straty wynosiłaby ona około 6%.

Interwał dzienny, wykres półroczny:

Pierwszy poziom take profit można ustalić na strefie oporu w okolicach 520 zł. Sprzedaż akcji po tej cenie dałaby około 18% zysku, czyli trzykrotność straty dopuszczalnej na tej transakcji. Kolejne poziomy take profit można ustalić na kolejnych strefach oporu. Drugi poziom w okolicach 580 zł. Zamknięcie pozycji w tym miejscu przyniosłoby około 30% zysku. Trzeci poziom take profit może być bardziej długoterminowy. Jeśli uda się poprzebijać poprzednie poziomy, to ostatni można wyznaczyć na ATH w okolicach 690 zł. Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby osiągnięcie około 55% zysku.

Interwał tygodniowy, wykres czteroletni:

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Author image

Łukasz Popławski

Niezależny analityk techniczny.
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.