Akcje ATrakcje: Ten Square Games

Kurs TS Games od 2020 roku poruszał się w trendzie spadkowym. W tym czasie cena spadła z 700 na 70 zł. W kwietniu trend spadkowy się zatrzymał i rozpoczęła się konsolidacja. Podczas sesji z 21.11 byki podjęły próbę wybicia z tej konsolidacji. Mimo że popyt tego dnia był silny, o czym świadczy otwarcie luką i wysoki wolumen, wybicie jak na razie się nie udało. Kurs cofnął się, ale podczas dzisiejszej sesji utworzyła się wzrostowa świeca, która sugeruje, że cofnięcie się zakończyło. Nie udało się jednak przebić strefy oporu, ale jeśli to się stanie, to pojawi się szansa na rozpoczęcie trendu wzrostowego.

Spółka: Ten Square Games

Cena kupna:        96,50 zł (po przebiciu maksimum świecy z 21 listopada)

Stop loss:            88 zł,   strata: -9%

Take profit I:      125 zł, zysk:   +25%

Take profit II:     150 zł, zysk:   +55%

Stosunek strata/zysk:

Take profit I: 1/2,77

Take profit II: 1/6

Za sygnał wejścia możemy uznać przebicie maksimum świecy z 21 listopada a za umowną cenę kupna możemy przyjąć 96,50 zł. W takiej sytuacji umowny stop loss możemy ustalić poniżej ostatniego dołka np. na 88 zł. Jego realizacja przyniosłaby około 9% straty.

Interwał dzienny, wykres półroczny:

Pierwszy poziom take profit można ustalić na strefie oporu w okolicach 125 zł. Sprzedaż po tej cenie dawałaby około 25% zysku. Drugi poziom take profit może być nieco dalszy i można go na przykład ustalić na szczycie w okolicach 150 zł. Zamknięcie pozycji w tym miejscu oznaczałoby około 50% zysku.

Interwał tygodniowy, wykres dwuletni:

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Author image

Łukasz Popławski

Niezależny analityk techniczny.
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.