Akcje ATrakcje: Unibep

Mijający tydzień nie był dobry dla rynku akcji. Jednak podczas dzisiejszej sesji spadki nieco wyhamowały, co może dawać jakieś nadzieje na odbicie w przyszłym tygodniu. Jedną ze spółek, która dzisiaj dosyć ładnie odbiła, po spadkach, był Unibep. Kurs Unibepu był w trendzie spadkowym w latach 2021 -2022. Następnie poruszał się on w trendzie bocznym, a w kwietniu tego roku doszło do wybicia, które odwróciło trend na wzrostowy. Od kwietnia trwa konsolidacja. Konsolidacja jest formacją kontynuacji dopóki nie dojdzie do wybicia w kierunku przeciwnym do trendu. W tym wypadku mamy kontynuację trendu wzrostowego. Warto również podkreślić, że w ramach tej konsolidacji wolumeny wzrostowe są dużo wyższe niż spadkowe. Do wybicia w kierunku przeciwnym nie doszło. Wsparcie w strefie 9,50-9,70 zł zostało obronione. Przez kilka sesji kurs ubijał dno na tym wsparciu, a dzisiaj odbił od niego przy podwyższonym wolumenie. Mamy więc odbicie od minimów konsolidacji, a jednocześnie przebita została spadkowa linia trendu rysowana od szczytu z 18 lipca, a także strefa oporu w okolicach 10 zł.

Spółka: Unibep

Cena kupna:        10,20 zł

Stop loss:            9,45 zł,   strata: -7,40%

Take profit I:      11,72zł, zysk:   +14,72%

Take profit II:     14,70 zł, zysk:   +42%

Stosunek strata/zysk:

Take profit I: 1/2

Take profit II: 1/6

Jeśli ktoś kupi akcje po cenie dzisiejszego zamknięcia, czyli 10,20 zł, to stop loss można ustawić poniżej strefy wsparcia np. w okolicy 9,45 zł. Strata jaką dopuszczamy na tej transakcji wyniesie wtedy -7,40%. Natomiast pierwszy poziom take profit można ustalić na górnym ograniczeniu trwającej od kwietnia konsolidacji. Jeśli sprzedamy akcje po cenie 11,72 zł, to nasz zysk wyniesie 14,72%, czyli dwukrotność dopuszczalnej straty.

Interwał dzienny, wykres półroczny:

Jeśli uda się wybić górą z konsolidacji, to będziemy mieli sygnał kontynuacji trendu wzrostowego. Wtedy będzie można pomyśleć o drugim poziomie take profit. Może to być na przykład ATH w okolicach 14,70 zł. Jest to oczywiście opcja optymistyczna i może wymagać długoterminowej cierpliwości.  Jeśli uda się sprzedać akcje w rejonie ATH, to zysk wyniesie około 40%.

Interwał tygodniowy, wykres dwudziestoletni:

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Author image

Łukasz Popławski

Niezależny analityk techniczny.
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.