Budimex - analiza spółki

1)    SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO).

Spółka na dzień dzisiejszy (28.05.2014r.) ma następujący poziom wskaźników:

C/Z: 10,31 (średnia sektora: 26,98; WIG: 18,37) C/WK: 4,64 (średnia sektora: 0,89; WIG: 1,04) C/ZO: 9,30 (średnia sektora: 15,33; WIG: 12,68) Pomimo słabego poziomu wskaźnika C/WK, reszta wskaźników jest na bardzo dobrym poziomie, mogącym dać sygnał do zakupu dla dużych inwestorów, a tym samym impuls do wzrostów. Ocena (w skali 1-6):  4,52)     SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Pomimo tego, że spółka koncentruje się na rynku krajowym, to posiada oddział w Niemczech i na tym rynku jest największą polską firmą z sektora. Marka Budimex liczy się w branży, a najlepszą kartą przetargową dla takiej firmy jest jej obszerny dossier. W przeszłości Budimex działał na 3 kontynentach , jednak zmiany polityczno-ustrojowe na przełomie lat 80. i 90. spowodowały zawężenie działalności. Ocena (w skali 1-6):  53)   STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT) Free Float wynosi 33,71%. Głownym akcjonariuszem jest hiszpańska firma Ferrovial posiadająca 59% akcji, a drugim właścicielem mającym powyżej 5% jest Aviva OFE mający 7,13% spółki.Ocena (w skali 1-6):  44)     STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA) Współczynnik Capital Gearing wynosi bardzo wysokie 376%, podczas gdy średnia dla branży to 168%, a dla szerokiego rynku to 86%. Współczynnik ogólnego zadłużenia jest na poziomie 79%, podczas gdy średnia z sektora firm budowlanych to 71,04%, a dla WIG jest to 47,20%. Ocena (w skali 1-6):  15)     KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Zarząd spółki tworzy 6 osób: Prezes, w-ce prezes oddelegowany ze spółki matki i 4 członków zarządów odpowiedzialnych za różne gałęzie działalności firmy. Są to osoby z dobrze wykształcone i mające duże doświadczenie zawodowe. Ocena (w skali 1-6):  56)     CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Ostatnia emisja akcji miała miejsce w 2001 roku w ramach oferty menadżerskiej. Obecnie spółka nie ma zamiaru finansować się kolejną emisją akcji. Ocena (w skali 1-6):  57)     CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Spółka w najbliższym czasie nie zamierza przeprowadzać skupu akcji własnych. Ocena (w skali 1-6):  58)     CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka co roku wypłaca sowite dywidendy. Ostatnią, była ta za 2013 rok, którą wypłaciła 30 kwietnia 2014 roku akcjonariusze otrzymali 11,85 zł, co stanowiło 9,05% kursu akcji.Ocena (w skali 1-6):  59)     CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE: 44,95% (średnia sektora: 3,25%; WIG: 5,22%) ROA: 9,44% (średnia dla branży: 1,99%; WIG: 2,52%) Poziom wskaźników jest bardzo imponujący, szczególnie jak na tak duże przedsiębiorstwo. Ocena (w skali 1-6):  610) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Tak, bardzo dobrą. Na stronie jest dużo informacji opisujących historię spółki i strukturę jej działania, a także bieżących wiadomości mających wpływ na kurs. Ocena (w skali 1-6):  511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Tak, chodź profil jej działalności jest skomplikowany. Spółka zajmuje się:

  • budownictwem ogólnym, w którego skład wchodzą budynki użyteczności publicznej, budownictwo nieruchomości komercyjnych pod handel i usługi, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowe i przemysłowe, lotniska czy budownictwo sakralne
  • budową infrastruktury komunikacyjnej w skład której wchodzą autostrady, drogi, obwodnice, drogi miejskie, mosty, budownictwo kolejowe oraz infrastruktura lotnicza,
  • budownictwem energetycznym,
  • budownictwem ekologicznym czyli budową oczyszczalni i utylizacją opadów
  • wytwarzaniem mas bitumicznych w swoich zakładach produkcyjnych.

Ocena (w skali 1-6):  512) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Tak, spółka osiąga bardzo dobre wyniki pomimo nie najlepszych nastrojów w branży i niskich marż. Zyski są w tendencji rosnącej od 3 lat, kiedy miało miejsce załamanie po euro 2012, a zadłużenie jest na stabilnym poziomie. Firma zorientowana jest na rozwój, a nowa pula środków unijnych powinna napędzać inwestycje na czym Budimex na pewno skorzysta. Ocena (w skali 1-6):  5OCENA KOŃCOWA I PODSUMOWANIE:

Budimex excel

Budimex to dobra spółka, w sektorze do którego wszyscy mają obiekcje ze względu na afery i upadłości niedawno mające miejsce przy budowie infrastruktury pod Euro 2012. Niska cena w porównaniu do osiąganych wyników finansowych, stabilny akcjonariat, kompetentny zarząd, duże dywidendy, wysoka rentowność majątku i kapitału własnego oraz dobra perspektywa na przyszłe lata, ze względu na nową pule dotacji unijnych, to fakty, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w kursie spółki, a co za tym idzie zachęcające do wejścia w ten walor. Spółka poza tradycyjnymi źródłami zysku jakimi dla niej jest działalność deweloperska i budowa autostrad liczy na budownictwo ekologiczne, które ostatnimi czasy mocno się rozwija, między innymi z powodu lobby UE, energetyczne związane z bezpieczeństwem kraju oraz infrastrukturę kolejową, która w dużym stopniu wymaga modernizacji w Polsce.Pozostałe 88 analiz można znaleźć w zakładce: Analizy spółek:http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

IMG_1824

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog Email: kontakt@longterm.pl Treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 4 min.

Rovese - analiza spółki

czas czytania: 5 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 2-6.06.2014

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.