Izoblok - analiza spółki

1) Spółka powinna być tania pod względem wyceny wskaźnikowej(C/Z, C/WK, C/ZO)

Izoblok na dzień 30.11.2019 miał następujące poziomy wskaźników

C/Z=13,30  (średnia sektora: 15,37, średnia WIG 13,26)

C/WK=0,41 (średnia sektora: 0,69, średnia WIG 0,91)

C/ZO=8,42 (średnia sektora: 8,42, średnia WIG 9,28)

Na tle sektora tworzyw sztucznych i gum spółka jest stosunkowo tania (C/Z i C/WK). W przypadku WIG sytuacja oprócz C/Z prezentuje się jeszcze lepiej. Wskaźniki są więc na atrakcyjnym dla inwestora poziomie.  Najlepszym wynikiem firma może pochwalić się w przypadku C/WK, gdzie za 41 groszy kupujemy aż 1 zł majątku firmy.

Ocena (w skali 1-6): 4,5

2) Silna marka, unikatowy produkt lub technologia o potencjalnym zasięgu międzynarodowym

Firma ta zajmuje się przetwarzaniem poliprypenu spienionego EPP i produkcji elementów z EPP, używanych w przemyśle motoryzacyjno-logistycznym. Choć spółka nie jest popularna wśród konsumentów, to  biorąc pod uwagę, że dostarcza elementy dla tak renomowanej marki jak BMW zasługuje na wysoką ocenę.

Ocena (w skali 1-6): 5,5

3) Stabilny akcjonariat (stosunkowo niski free float)

Przemysław Skrzydlak 17,6%

Andrzej Kwiatkowski 16,68%

Nationale-Nederlanden OFE 12,65%

Dodatkowo czterech mniejszych akcjonariuszy o łącznej ilości 22,38%

Freefloat dosyć niski, na poziomie 30,63% czyli na korzystnym poziomie.

Ocena (w skali 1-6): 5

4) Stosunkowo niskie zadłużenie (współczynnik Capital Gearing, wskaźnik ogólnego zadłużenia)

WOZ=46,12% (średnia sektora 54,79%, średnia WIG 54,57%)

Capital Gearing=0,86 (średnia sektora 1,21, średnia WIG 1,04)

Spółka, choć jest w znacznie lepszej sytuacji, zarówno od średniej sektora, jak i WIG-u, to jednak jest ona pokaźnie zadłużona.

Ocena (w skali 1-6): 4

5) Kompetentny i zdeterminowany zarząd o stabilnym składzie

Prezesem zarządu jest Przemysław Skrzydlak, który piastuje swoją rolę od 1999 roku. Jest to osoba z dużym doświadczeniem, a także z odpowiednim do branży wykształceniem. Dyrektorem finansowym jest Jarosław Sydigus, który pełni swoją rolę od 2014 roku. Można zatem stwierdzić, że zarząd jest dobrze zorganizowany i stabilny.

Ocena (w skali 1-6): 5,5

6) Czy spółka planuje finansować się przez kolejne emisje akcji?

Spółka jest w stanie wziąć kredyt, jednak nie jest to wykluczone biorąc pod uwagę dość wysokie zadłużenie (WOZ na poziomie 46,12%).

Ocena (w skali 1-6): 3,5

7) Czy spółka zamierza przeprowadzić skup akcji własnych (buyback)?

Pod koniec 2018 roku zwyczajne zgromadzenie walne upoważniło zarząd do skupu akcji własnych, jest więc taka możliwość.

Ocena (w skali 1-6): 2

8) Czy spółka wypłaca lub przynajmniej zamierza wypłacić dywidendę?

Spółka Izo-Blok nigdy nie wypłacała dywidend i jest to mało prawdopodobne w przyszłości.

Ocena (w skali 1-6): 2

9) Czy spółka ma wysoką rentowność kapitałów własnych i aktywów (ROE i ROA)?

ROE=3,17% (średnia sektora 4,52%, średnia WIG 6,74)

ROA=1,55% (średnia sektora 1,9%, średnia WIG 3,25%)

Rentowność kapitałów/aktywów własnych jest wyjątkowo niska, niższa nawet od średnich.

Ocena (w skali 1-6): 2

10) Spółka ma dobrą komunikację z akcjonariuszami?

Spółka Izoblok przestrzega Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dodatkowo jest możliwość zadawania pytań spółce poprzez portal Puls Biznesu (Akcja Inwestor).

Ocena (w skali 1-6): 5

11) Czy spółka ma jasno określony profil podstawowej działalności

Tak, zajmuje się produkcją poliprypenu spienionego i elementów EPP.

Ocena (w skali 1-6): 6

12) Czy spółka jest w stanie utrzymać stałą dynamikę zwiększania zysków.

Produkcja samochodów osobowych jak i ciężarowych w ostatnich latach spada. Jedynie produkcja pojazdów do transportu publicznego odnotowuje stałe wzrosty. Stąd niepewność zwiększania zysków. Źródło informacji: Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce w ujęciu miesięcznym według danych GUS, 2015 - 2019 (Polski Związek Przemysłu motoryzacyjnego).

Ocena (w skali 1-6): 3

Podsumowując, według kryteriów LongtermTM  spółka dostaje ocenę końcową na poziomie 4,05. Nie jest to ocena bardzo wysoka, jednak zachęca do obserwowania sytuacji. Silnymi stronami Izoblok są zarząd, marka i stabilna, ugruntowana pozycja w branży. Wadami są z pewnością -  niska rentowność i niepewna przyszłość kondycji sektora motoryzacyjnego w Europie. Kluczem, wydaje się obserwacja rynku motoryzacyjnego oraz pozyskiwania zamówień przez Izoblok.

Opracowanie:

Aleksander Czaplicki

Longterm.pl

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 3 min.

Prognozy giełdowe na 2020

czas czytania: 4 min.

Enter Air - analiza spółki

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.