JSW - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). C/Z: -34,52 (sektor: -0,15; WIG: 17,68) C/WK: 0,63 (sektor: 0,63;  WIG: 1,03) C/ZO: -56,61 (sektor: -0,15; WIG: 12,74) Problemy finansowe tej spółki, a co za tym idzie osiągana strata powodują, że firma notuje ujemne wskaźniki zależące od zysku. Co ciekawe, w stosunku do swojej wartości księgowej JSW jest relatywnie tania. Ocena (w skali 1-6):  22) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Polska, bogata w złoża dobrej jakości węgla słynie z jego wydobycia, a JSW jest liczącym się podmiotem na świecie. Do technologii również nie można się przyczepić, ponieważ jesteśmy jednym z liderów w produkcji maszyn górniczych, co ostatnio zauważyli nawet Pakistańczycy, którzy chcą wejść z Polakami w alians przy wydobyciu tego surowca w ich kraju. Wysokie koszty wydobycia w dużej mierze wynikają z położenia pokładów węgla i przez to polskie przedsiębiorstwa są mniej konkurencyjne jeżeli chodzi o cenę, którą oferują. Ocena (w skali 1-6):  4,53) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT)Free Float wynosi wysokie 44,84%, a dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa posiadający 55,16% akcji. Nie ma innych podmiotów posiadających powyżej 5% akcji spółki, a drugim akcjonariuszem jest ING OFE mające 2,56% walorów. OFE Aviva ma 2,46% akcji, a OFE PZU 2,06%. Kolejni akcjonariusze mają poniżej 1% i są to OFE bądź TFI. Skarb Państwa wraz z OFE i TFI posiada 67,61% akcji spółki, co byłoby pozytywną informacją gdyby nie fakt że OFE w najbliższym czasie będą wyprzedawały swoje akcje (nie tylko JSW) i może to poważnie zaważyć na notowaniach spółki. Ocena (w skali 1-6):  34) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)Wskaźnik Capital Gearing wynosi niskie 64%, gdzie średnia dla sektora to 106%, a dla WIG 86%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 38,92% wyróżnia się na tle innych spółek z branży notujących poziom 47,49% i WIG z poziomem 47,20%. Ocena (w skali 1-6):  65) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Zarząd tworzy 5 kompetentnych osób, odpowiadających za różne działy w firmie, z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w branży. Ocena (w skali 1-6):  56) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Spółka wyemitowała 3 serie akcji pracowniczych w ubiegłym roku. Ocena (w skali 1-6):  47) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie, nie ma nic takiego w planach. Ocena (w skali 1-6):  58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka w 2013 i 2012 roku wypłaciła dywidendę(stopa 3,83% i 5,38%), jednak w 2014 roku spółka nie ma takich planów. Na pewno ma na to wpływ ciężka sytuacja w branży oraz ujemne wyniki finansowe. Ocena (w skali 1-6):  39) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? Spółka notuje następujący poziom wskaźników: ROE: -1,84% (sektor: -0,66%; WIG: 5,16%) ROA: -1,12% (sektor: -0,31; WIG: 2,52%) Ujemny poziom wskaźników wynika ze straty osiąganej przez spółkę. Inne spółki z sektora mają podobne problemy z rentownością, natomiast cały rynek ma wskaźniki na dodatnim, niskim, ale stabilnym poziomie. Ocena (w skali 1-6):  1,510) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Bardzo dobrą, jedną z najlepszych biorąc pod uwagę wszystkie spółki z GPW. Spółka była jednym z laureatów konkursu o najlepszą politykę informacyjną organizowanym przez Parkiet, razem z LPP, Orlenem i PZU. Ocena (w skali 1-6):  611) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Tak, spółka jest producentem węgla koksowego, którego część jest przetwarzana i sprzedawana jako koks. Poza tym produkuje węgiel kamienny i część swoich surowców dostarcza elektrowniom i elektrociepłowniom.   Ocena (w skali 1-6):  512) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Obecnie firma notuje straty i ciężko będzie jej odzyskać dobrą kondycję ze względu na wysokie koszty wydobycia oraz niskie ceny węgla na światowych rynkach. Najlepszym rozwiązaniem byłby globalny wzrost gospodarczy, dzięki któremu popyt na produkowany surowiec by diametralnie rósł, a co za tym idzie, także jego cena. Ocena (w skali 1-6):  2PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

JSW EXCEL

JSW to ciekawa spółka na dobrą koniunkturę w gospodarce. Od momentu debiutu na GPW, ceny akcji systematycznie spadają, a osiągane przez firmę straty tylko je pogłębiają. Wraz z poprawieniem się koniunktury JSW będzie ciekawą okazją inwestycyjną, ponieważ będziemy mogli kupić za niewielkie pieniądze perspektywiczną spółkę. Inwestując długoterminowo, trzeba mieć na uwadze to, że na notowania wpływ będzie także miała strategia energetyczna UE i Polski. Spółka otrzymała ostateczną ocenę 3,7 w skali od 1 do 6. Dane do analizy fundamentalnej pochodzą z dnia 04.07.2014 (źródło: Fundamentalna.net)Pozostałe 94 analizy można znaleźć w zakładce "Analizy spółek":http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

IMG_1824

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog Email: kontakt@longterm.pl Treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 5 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 7-11.07.2014

czas czytania: 3 min.

OFE czy ZUS? Wybór do 31 lipca 2014!

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.