Konkurs The best annual report 2015

Jeden z najlepszych inwestorów w historii -Warren Buffet na pytanie co uczyniło go tak skutecznym odpowiedział: „Co roku czytam setki i setki raportów rocznych”. Jest to przykład godny naśladowania ponieważ są one podstawowym źródłem wiedzy o stanie spółek publicznych. Obowiązki informacyjne są traktowane jako obowiązek wymagany przez organy nadzoru, jednak przede wszystkim powinny być adresowane do inwestorów. Biorąc do ręki przeciętny raport publikowany na stronach spółek publicznych można dojść do przekonania, że są one pisane „sobie a muzom”. Dokument ukryty głęboko na stronie, jego zła jakość, nieczytelność, rachunkowy żargon, nieścisłości powodują, że inwestorzy je odrzucają i bazują na innych, nieweryfikowalnych źródłach. Opierając się na prawidłowo przygotowanej sprawozdawczości spółek inwestorzy mają możliwość minimalizowania ryzyka inwestycji. Warto zadbać o dobre i czytelne raportowanie.

To dlatego właśnie Instytut rachunkowości i Podatków od jedenastu lat organizuje konkurs „The Best Annual Report”. Jego celem jest wybór raportu rocznego o najwyższej wartości użytkowej dla inwestorów i akcjonariuszy. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rynku kapitałowego, a walory edukacyjne tego przedsięwzięcia potwierdza stały wzrost jakości raportów rocznych. Corocznie udział biorą w nim najwięksi emitenci z WIG 20, WIG 40, WIG 80 oraz spółki z rynku równoległego w kategorii NEWConnect.

Bieżąca edycja konkursu  „The Best Annual Report” została objęta patronatem głównym przez GPW w Warszawie S.A. oraz wspierającym przez KNF, ZBP, SEG, IDM, ZMiD, SII, KIG, IZFiA. Naszym patronem medialnym w bieżącym roku został PAP, dziennik „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Giełdy PARKIET”.

„Raporty roczne spółek publicznych – dlaczego są ważne, kto je czyta?”

- ogłoszenie XI edycji konkursu „The Best Annual Report”

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Zacznę ją jednak od końca – czytają ci co muszą, albo ci co chcą. Do tych pierwszych powinniśmy zaliczyć po pierwsze autorów raportów rocznych, czyli spółki. Niestety błędnym jest stwierdzenie, że spółki czytają swoje raporty roczne. Najlepiej znanym elementem raportu rocznego jest sprawozdanie finansowe. Jest to dokument audytowany przez biegłego rewidenta, a więc też dokładnie analizowany i weryfikowany przez różne komórki. Dużo gorzej wygląda znajomość sprawozdania z działalności. W tym obszarze zaobserwowaliśmy 2 zjawiska, albo spółka ma taki sam schemat sprawozdania z działalności od momentu debiutu, i z roku na rok aktualizuje tylko dane finansowe, albo ,co roku weryfikuje zawartość tej części raportu rocznego, tak w treści jak i formie, co wskazuje na większą dbałość o rzetelniejsze informowanie rynku o swojej sytuacji. Nie znaczy to jednak, że taka spółka zna swoje sprawozdanie z działalności, ponieważ często poszczególne części tego dokumentu przygotowują odrębne zespoły, które słabo komunikują się między sobą i na ogół nie ma osoby, która pełni funkcję „redaktora” całego dokumentu. Wpływa to negatywnie na spójność i przejrzystość tej części raportu.

Kolejną grupą zawodową, czytającą raporty roczne są biegli rewidenci. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że biegli rewidenci zasadniczo koncertują się na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego i wydaniu opinii, weryfikując dodatkowo zgodność danych finansowych zawartych w sprawozdaniu z działalności.

Tak więc, to od spółki i biegłego rewidenta zależy w dużej mierze jakość informacji finansowej w raporcie rocznym! Oznacza to, że biegli rewidenci mają ogromny wpływ na wartość użytkową raportów rocznych w najważniejszej, bo finansowej jego części.

Nie jest to jednak cały raport roczny. Pamiętać należy, że analitycy i inwestorzy oceniają „przeszłość”, czyli sprawozdanie finansowe, ale kupują „przyszłość”, czyli informację, zawartą w sprawozdaniu z działalności. Dlatego warto zadbać o właściwą prezentację spółki, jej modelu biznesowego, plany na przyszłość, informacje niefinansowe etc. , aby pozostali odbiorcy raportów rocznych otrzymywali satysfakcjonującą ich informację.

Dobrym wstępem do modyfikacji raportu rocznego jest udział w konkursie „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

W tym roku Instytut Rachunkowości i Podatków ogłasza już jedenastą edycję tego konkursu . Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące bezpieczeństwu rynku kapitałowego.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to najważniejsza grupa odbiorców (czytelników) raportów rocznych, którzy oczekują informacji wiarygodnych i rzetelnych, opublikowanych w możliwie najkrótszym terminie.

W konkursie biorą udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właścicielskich. Najważniejszą rolę odgrywają jednak główni księgowi i dyrektorzy finansowi, ponieważ podstawą do przygotowania sprawozdania zarządu z działalności, raportów marketingowych, w internecie czy prezentacji inwestorskich są dane finansowe.

Niemałą rolę w tym procesie odgrywają firmy audytorskie. To ważne, bo podkreśla rolę audytora w sprawozdawczości finansowej a także pokazuje, że dobry audytor nie powinien się ograniczać do funkcji badania sprawozdania finansowego. W okresie recesji oczekuje się od audytora szybkiej reakcji na możliwe przyszłe kłopoty spółki z zagrożeniem kontynuacji działalności, co jest niezwykle istotne z punku widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny. Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport Roczny Spółki Publicznej”, wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne.

Od 8 lat mamy nową kategorię w konkursie: najlepszy Raport roczny w Internecie a od roku Raport zintegrowany. Nie wszystkie spółki rozumieją, że Internet jest najszybszym źródłem informacji i na stronie internetowej emitenta powinien znajdować się raport roczny użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów, zaprezentowany przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia informatyczna.

Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji, to analiza opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które oceniają sprawozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową oraz raport roczny w Internecie. Suma pracy tych zespołów może dać maksymalnie 100 punktów.

5 lata temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w naszym konkursie. Miło jest nam poinformować, że prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymał KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A. oraz mBank S.A. i PKO Banku Polskiego S.A ,tworząc „Klub The Best of The Best”. W roku bieżącym kolejne 2 spółki pretendują do tego miana.

Partnerem strategicznym konkursu „The Best Annual Report” jest GPW w Warszawie S.A. Patronat honorowy objął KNF, ZBP, SEG, patronat wspierający objęły IDM, ZMiD, KIG, IZFiA. Naszym patronem medialnym jest dziennik „Rzeczpospolita”, „Gazeta Giełdy PARKIET”, „Miesięcznik RACHUNKOWOŚĆ”, „Miesięcznik Finansowy BANK”, PAP, „Stockwatch”, „Relacje Inwestorskie”, „Ale Bank”, „Capital Trade Magazine”.

Zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i alternatywnego do udziału w kolejnej edycji konkursu „The Best Annual Report 2015”. Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.irip.pl/raport_roczny.html

Informacji o konkursie udziela:

Stefan Kotyk, tel. 224 649 755, fax. 224 649 719, stefan.kotyk@irip.pl

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.