PGNIG - analiza spółki
Ciężka sytuacja górnictwa, powoduje że warto zainteresować się odbiorcami tego kluczowego surowca dla polskiej energetyki. Do tego dochodzi jeszcze niepewność polityczna związana z agresywną polityką Rosji, a co za tym idzie cenami gazu. Pora na analizę PGNIG.

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). C/Z: 14,90 (średnia sektora: -1,58; WIG: 16,81) C/WK: 1,04 (średnia sektora: 0,68; WIG: 0,98) C/ZO: 9,53 (średnia sektora: -4,08; WIG: 11,63) Wskaźniki dochodowe są na dobrym poziomie, o wiele lepszym niż branża uzyskująca je w ujemnych wartościach oraz lekko przewartościowany szeroki rynek. Wskaźnik majątkowy jest optymalny, trochę gorszy niż przeciętna branżowa(ujemne wyniki firm z sektora powodują, że akcje tanieją, a co za tym idzie ten sam majątek możemy kupić taniej stąd niski wskaźnik 0,68) i zbliżony do wartości WIG. Ocena (w skali 1-6):  4,5

2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM PGNIG jest najlepiej rozpoznawalna na krajowym rynku. Poza Polską jest obecna w Pakistanie, gdzie ma 70% udziałów w spółce utworzonej wraz z tamtejszym rządem, zajmującej się poszukiwaniami, wydobyciem oraz sprzedażą gazu do pakistańskiej sieci przesyłowej. Przedstawicielstwa w Brukseli, Moskwie, Kijowie i w Wysokojach są odpowiedzialne za negocjacje stawek gazu oraz kosztów przesyłowych. W Libii, Egipcie i Danii spółka bada i produkuje węglowodory, a spółki zależne występują także w Szwecji i Norwegii, co ma ułatwiać handel paliwami. W przyszłości firma ma zamiar handlować ropą i gazem na międzynarodową skalę co będzie też źródłem tańszych paliw oraz zdywersyfikuje ryzyko uzależniania się od jednego kluczowego dostawcy. Ocena (w skali 1-6):  5

3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)Free Float wynosi niskie 27,60%. Głównym akcjonariuszem jest tylko Skarb Państwa mający 72,40%. Ma to swoje zalety i wady: Z jednej strony spółka ma znikomą szanse bankructwa, z drugiej jednak rząd może sterować spółką i w razie potrzeby doić z niej pieniądze w celu łatania dziury budżetowej, tak jak to robi w niektórych spółkach poprzez zaliczkę wypłaty dywidendy z roku przyszłego. Razem z zaangażowaniem OFE free float zmniejsza się do 16,30% co powoduje że spółka jest stabilna i odporna na ruchy wielorybów z zagranicy. Ocena (w skali 1-6):  4

4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)Współczynnik Capital Gearing wynosi niskie 63%, gdzie średnia dla branży to 111%, a dla WIG 83%. Z całkowitym zadłużeniem spółka także nie ma problemu, ponieważ Wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 38,81% jest niższy niż średnia sektora 48,88% i szerokiego rynku 47,24%. Ocena (w skali 1-6):  6

5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIEZarząd tworzy 5 mężczyzn odpowiedzialnych za różne gałęzie działania spółki. Są to osoby z doświadczeniem w branży energetycznej, handlowej i finansowej do których ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Radę Nadzorczą tworzy 8 osób, w tym 2 kobiety. Osoby te powiązane są zarówno ze energetyką, jak również z wysokim aparatem państwowym, co jest zrozumiałe przy takim zaangażowaniu Skarbu Państwa. Ocena (w skali 1-6):  5

6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Spółka nie ma zamiaru emitować akcji, a w swojej historii robiła to tylko raz, w 2005 roku, podczas publicznej subskrypcji, gdzie każdy mógł kupić akcje tego giganta podczas debiutu na GPW. PGNiG jako duże i stabilne przedsiębiorstwo Skarbu Państwa emituje obligacje o niskich kuponach, dzięki czemu ma dostęp do taniego kapitału dłużnego, wchodzącego oczywiście w koszty oraz nie rozwadniającego majątku tak jak w przypadku emisji kolejnej serii akcji. Ocena (w skali 1-6):  5

7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Nie, spółka obecnie jest zajęta emisją obligacji. Ocena (w skali 1-6):  5

8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka odkąd jest na GPW, co roku płaci dywidendę z wyłączeniem roku 2012. Na wypłatę dywidendy mają wpływ 3 główne czynniki: wyniki finansowe, uwarunkowania rynkowe oraz nakłady inwestycyjne. Te ostatnie zaważyły na tym, że w tym jednym roku dywidenda nie została wypłacona. Ostatnia stopa dywidendy w br wyniosła 3,17%, a wcześniejsze wahały się w granicach 2-3% ówczesnego kursu akcji, z wyjątkiem roku 2008 gdzie wyniosła powyżej 5% i 2006 na poziomie ponad 4%. Ocena (w skali 1-6):  5

9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)? ROE: 6,97% (średnia dla branży: -3,41%; WIG: 5,80%) ROA: 4,26% (średnia dla branży: -1,97%; WIG: 2,63%) Rentowność jest wysoka co świadczy o spółce bardzo dobrze, tym bardziej że sama branża jest w słabej kondycji. Ocena (w skali 1-6):  6

10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Tak, jak przystało na dużą spółkę, należącą do WIG 30, wszystkie informacje i polityka spółki jest dogłębnie przedstawiona na stronie internetowej. Ocena (w skali 1-6):  5

11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Działalność podstawowa to poszukiwania i eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw płynnych i gazowych. Nowym segmentem jest energetyka, po to aby firma mogła zaoferować swoim klientom pełną ofertę: gaz, energie elektryczną i ciepło. Grupa Kapitałowa jest podzielona na cztery segmenty: poszukiwanie i wydobycie, magazynowanie i obrót, dystrybucję i energetykę. Ocena (w skali 1-6):  5

12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Przychody, zyski i majątek rosną w stabilnym tempie rok do roku. PGNIG ma z roku na rok coraz więcej własnego wydobycia zarówno gazu jak i ropy naftowej, co znacząco zwiększa zysk. Z przepływami również nie ma problemu, firma jest płynna pomimo że dużą część środków inwestuje zarówno w aktywa związane z dzielnością podstawową jak i te finansowe. Zobowiązania utrzymują się na stabilnym poziomie. Firma prowadząc ekspansję powinna dalej być w tym trendzie, co dobrze jej wróży jak również jest to z korzyścią dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Zagrożeniem jest katarski kontrakt na dostawy do portu LNG w Świnoujściu ale uważam, że nawet gdyby nastąpiły z nim problemy, to nie wpłynie to negatywnie na spółkę w długim terminie. Ocena (w skali 1-6):  5

PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

 PGNIG excel

Analizując różne spółki rzadko kiedy znajduje się duże przedsiębiorstwa o tak dobrej kondycji, na dodatek z wyraźną dominacją kapitału państwowego. Niska wycena wskaźnikowa, ciągły rozwój, niski free float i zadłużenie, regularnie płacona dywidenda, wysoka rentowność, dobra komunikacja, wyspecjalizowany sektor działalności, regularny wzrost przychodów i zysków to atuty PGNIG. Jest to firma, która w zasadzie nie ma słabych punktów, które mogłyby ją dyskredytować. Gorący temat z łupkami minął, firma od ponad pół roku jest w trendzie wzrostowym (urosła o 15%) i przy dalszym sprawnym zarządzaniem firmy oraz dobrej koniunkturze jest to ciekawa propozycja do stabilnego portfela długoterminowego, jak również dywidendowego, jako świetna równowaga dla spółek bardziej ryzykownych, płacących wyższe dywidendy. Wskaźniki analizy fundamentalnej aktualne na dzień 07.10.2014 (źródło: Fundamentalna.net).

POZOSTAŁE 98 ANALIZ POLSKICH SPÓŁEK MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE "Analizy spółek".

Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki  

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał

Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog

Email: kontakt@longterm.pl 

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *

Czy są jakieś proste strategie giełdowe( np.poleganie na odpowiednich wskaźnikach fundamentalnych lub rozwiązania techniczne) które pozwalają pobić indeks WIG?
odpowiedz
szczyt ?
odpowiedz
zgadzam się w 100% z przedmówcą. PGNIG to spółka dla dojrzałego, długoterminowego inwestora, który ma perspektywę przynajmniej 5 letnią. Pozdrawiam
odpowiedz
Dużo się dzieje na spółce: 10.12.2014 (IAR) - To porozumienie jest dobre dla obu stron. Tak minister skarbu ocenia dokument w sprawie późniejszych dostaw katarskiego gazu skroplonego do Polski. Chodzi o surowiec do terminalu LNG w Świnoujściu. Półtora miliarda metrów sześciennych surowca z Kataru, który był przewidziany do dostarczenia PGNiG w przyszłym roku trafi na inne rynki. Włodzimierz Karpiński powtórzył, że jest to korzystne dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. "Zdejmuje to presję czasu z firm, zajmujących się ostatnimi już pracami przy terminalu LNG w Świnoujściu, co wymaga szczególnej staranności i rzetelności" - wyjaśnił. Pierwotnie inwestycja ta miała być oddana do użytku do 30 czerwca tego roku, ale termin przedłużono. Odbiór komercyjnych dostaw ma się rozpocząć w przyszłym roku. Dokładana data nie została podana. W porozumieniu zaznaczono, że spółki polska i katarska będą miały możliwość określenia zasad na jakich uzgodnią dostawy LNG w przyszłym roku do terminalu w Świnoujściu w zależności od potrzeb energetycznych Polski. PGNiG zaznacza, że pokryje katarskiej spółce ewentualną różnicę pomiędzy ceną LNG określoną w umowie długoterminowej a jego ceną rynkową uzyskaną przez Qatargas. Jeśli cena ta miałaby być niższa niż satysfakcjonująca Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, wówczas odbiór niesprzedanego LNG będzie przesunięty na kolejne lata wykonywania umowy - napisała spółka w komunikacie.
odpowiedz
niedawno dokonalem zakupu tej spolki ale nie bardzo mam ochote sie przejmowac czy sie otworzy czy zamknie z jakas luka czy tam jeszcze czyms jak ktos inwestuje przynajmniej srednoiterminowo to w zasadzie powinien dac se spokój z takimi emocjami najblizsze lata powinny nalezec do lupkow tak jak kiedys nalezaly do miedzi (2003...) teraz powinien byc czas lupkow trzeba byc tylko cierpliwym i nic wiecej inwestowac te pieniadze ktore nie sa na szybko potrzebne warto tez przyjrzec sie energetyce i chemii te branze na rewolucji łupkowej powinny tez skorzystać ale to temat dla dlugoterminowcow a tak naprawde nie wielu takich inwestorow ma taki horyzont no coz kazdy powinien miec swoja strategie wazne zeby zarabiala dla mnie nie liczy sie jutro czy za rok lokuje nadwyzki ktore mi szybko nie beda potrzebne a ewentualne zyski z inwestycji najlepiej uplynniac po sporych wzrostach na to jak widac trzeba poczekać...
odpowiedz
Tylko kurs chyba tego jeszcze nie doczytał ;]
odpowiedz
Co Ty nie powiesz? Ta informacja już w czasie trwania sesji się pojawiła, na parkiecie o 14:13 i reakcja była taka że kurs PGNIG zanurkował.
odpowiedz
I jest też porozumienie z Katarczykami :-) http://pulsinwestora.pb.pl/3968105,60847,pgnig-i-katarczycy-podpisali-porozumienie-ws-lng
odpowiedz
No to jutro otwieramy się mocną luką w górę http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/pgnig-odkrylo-zloza-typu-tight-gas/cgr55
odpowiedz
Wszystkich zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem zapraszam na darmowy webinar, który poprowadzę już w najbliższy poniedziałek o godzinie 20:00 - tutaj można się zapisać: http://www.prowebinar.pl/live-expert/
odpowiedz
Moc to pokazał dzisiaj CDP
odpowiedz
Zapisałem się na ProWebinar 15 grudnia :) Będzie czad.
odpowiedz
Zarząd proponuję ocenić na 5,5 bo mało kto potrafi tak się wywinąć podczas negocjacji : http://wgospodarce.pl/informacje/17491-qatargas-dostarczy-skroplony-gaz-pgnig-na-specjalnych-warunkach
odpowiedz
A Forte pokazuje siłę przy słabym rynku, tego nigdy nie sprzedam, dopiero jak się mocno pogorszy w spółce. :)
odpowiedz
PGNIG, chyba żartujesz? Ten moloch nigdy nie będzie dobrą inwestycją, a w tym roku na ładnym minusie.
odpowiedz
Wstawiam PGNIG na listę obserwacyjną do portfela spółek dywidendowych: https://longterm.pl/portfel-akcji-dywidendowych-vii-odslona/
odpowiedz