Akcje ATrakcje: Auto Partner

Auto Partner jest w długoterminowym trendzie wzrostowym. Aktualnie, od marca, porusza się w konsolidacji. Wolumeny wyglądają pozytywnie. Wzrostowe od pewnego czasu są wyraźnie wyższe niż spadkowe. Jeśli uda się wybić górą z tej konsolidacji, to pojawi się szansa na kontynuację trendu wzrostowego.

Spółka: Auto Partner

Cena kupna:        19,46 zł (warunek - wybicie z konsolidacji)

Stop loss:            18 zł,   strata: - 8%

Take profit I:       25 zł, zysk:   +29 %

Take profit II:     34 zł, zysk:   + 73%

Stosunek strata/zysk:

Take profit I: 1/3

Take profit II: 1/9

Ponieważ na razie kurs jest wciąż wewnątrz konsolidacji, można się wstrzymać z zajęciem pozycji do czasu aż nastąpi wybicie. Za umowną cenę kupna przyjmujemy zatem 19,46 zł, czyli nieco powyżej strefy oporu. W takiej sytuacji stop loss można ustalić poniżej najbliższego dołka, czyli w okolicy 18 zł. Jego realizacja przyniesie około 8% straty.

Interwał dzienny, wykres półroczny:

Ponieważ po wybiciu z konsolidacji kurs osiągnie nowe ATH, to tradycyjnych oporów cenowych już nie będzie. Także jeśli ktoś che ustalić poziomy take profit może korzystać z ruchów mierzonych. Pierwszy poziom take profit można wyznaczyć w okolicy 25 zł. Wychodzi tam konfluencja dwóch mierzeń, czyli równość odcinków od covidowego dołka z marca 2020 do szczytu hossy w roku 2021, która wynosi około około 13,75 zł, oraz odcinka od jesieni ubiegłego roku do obecnych szczytów, która wynosi około 8 zł. Drugi poziom take profit może być bardziej odległy i można na przykład przyjąć założenie, że sprzedamy akcje gdy kurs dojdzie do górnego graniczenia długoterminowego kanału. Aktualnie linia ta wychodzi w okolicy 34 zł, choć oczywiście nie wiemy na jakiej cenie kurs się z nią spotka, gdyż linia ta będzie szła do góry. Może okazać się że do tego spotkania nigdy nie dojdzie. W okolicy 34 zł wychodzą też istotnie mierzenia Fibo. Jeśli ktoś nie chce wyznaczać poziomów take profit, to oczywiście zawsze można przyjąć zasadę trzymania akcji dopóki trwa trend wzrostowy. Można też wraz ze wzrostem kursu podnosić stop loss automatyczny lub mentalny na coraz wyższe poziomy.

Interwał tygodniowy, wykres trzyletni:

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Author image

Łukasz Popławski

Niezależny analityk techniczny.
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.