Akcje ATrakcje: People Can Fly

W ujęciu długoterminowym kurs PCF znajduje się w trendzie spadkowym od czasów debiutu. My zajmiemy się jednak krótszym trendem, który trwa mniej więcej od roku. Ten trend ma szansę na odwrócenie, gdyż na wykresie kształtuje się formacja oRGR. Brakuje jednak przebicia przez strefę szyi.

Spółka: People Can Fly

Cena kupna:        42 zł (warunek - przebicie oporu/szyi)

Stop loss:            36,50 zł,   strata: -13%

Take profit I:      49 zł, zysk:   +16%

Take profit II:     65 zł, zysk:   +57%

Stosunek strata/zysk:

Take profit I:   1/1,23

Take profit II: 1/4

Także za warunek kupna możemy uznać przebicie przez opór/szyję, a za cenę kupna przyjmujemy 42 zł. W takiej sytuacji stop loss możemy ustalić poniżej prawego ramienia np. na 36,50 zł. Jest to około 13% poniżej ceny kupna.

Interwał dzienny, wykres półroczny:

Pierwszy poziom take profit możemy wyznaczyć np. na 49 zł, gdzie mamy strefę oporu oraz zasięg wybicia z oRGR, który wynosi około 7,40 zł. Sprzedaż akcji po tej cenie da nam około 16% zysku, czyli nieco więcej niż dopuszczalna na tej pozycji strata. Natomiast drugi poziom take profit może być bardziej odległy i długoterminowy. Można go na przykład ustalić na szczycie w okolicy 65 zł. Jego realizacja przyniosłaby około 57% zysku. Oczywiście można też zastosować zasadę trzymania pozycji dopóki będzie trwał trend wzrostowy.

Interwał tygodniowy, wykres dwuletni:

Autor: Łukasz Popławski

Longterm.pl

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Author image

Łukasz Popławski

Niezależny analityk techniczny.
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.