JW Construction - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO). C/Z: 15,77 (średnia dla sektora: 50,28; WIG: 17,68) C/WK: 0,37 (średnia dla sektora: 0,61; WIG: 1,03) C/ZO: 4,14 (średnia dla sektora: 22,43; WIG: 12,74)

Spółka ma wskaźniki na bardzo dobrym poziomie, zdecydowanie lepszym niż niska średnia dla sektora i WIG. Patrząc na wszystkie spółki z GPW, jest to jedna z najtańszych spółek pod względem wartości księgowej i zysku operacyjnym. To wręcz niebywałe aby za 37 groszy można było kupić 1 zł majątku firmy, a inwestycja w stosunku do podstawowej działalności zwróciłaby się nam lekko ponad w 4 lata.

Ocena (w skali 1-6):  62) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM Firma realizuje większość inwestycji w kraju, głównie w Warszawie. Posiada jednak dwie spółki, które odpowiadają za inwestycję w Soczi (Rosja) oraz na Złotych Piaskach w Bułgarii. Zdobyte doświadczenie na pewno wystarczyłoby, aby realizować większą liczbę inwestycji w krajach zagranicznych, z naciskiem na Państwa będące niegdyś w lub pod wpływem ZSRR, gdzie branża deweloperska się rozwija i nie ma takiej konkurencji oraz nie potrzeba takich nakładów finansowych jak na zachodzie Europy. Jako największy deweloper w Polsce JW Construction woli skupić się na projektach krajowych, tym bardziej że wchodzi nowy program MDM którego celem jest stymulowanie sprzedaży nowych i tanich mieszkań. Ocena (w skali 1-6):  33) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT)Free Float wynosi wysokie 37,27%, a założyciel i główny akcjonariusz Józef Wojciechowski wraz z należącą do niego spółką zarejestrowaną w Luksemburgu ETH S.A. posiada 62,73% akcji przedsiębiorstwa. Jedynym istotnie zaangażowanym OFE w JWC jest PZU Złota Jesień i posiada ono niecałe 5% akcji w spółce. Inne OFE są praktycznie niezaangażowane w JWC, za to prym wiodą TFI. Biorąc pod uwagę liczbę akcji główne właściciela, OFE PZU i różne TFI, posiadają oni razem 83,83% spółki, a co za tym idzie na rynku jest 16,17% wolnych akcji w obiegu. Ocena (w skali 1-6):  44) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)Współczynnik Capital Gearing wynosi wysokie 169%, średnia dla sektora to 116%, a dla szerokiego rynku 86%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi umiarkowane 62,83%, gdzie średnia dla sektora to astronomiczne 1431,65%, a dla wszystkich spółek należących do WIG 47,20%. Ocena (w skali 1-6):  35) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE Zarząd tworzą 4 osoby od lat związane ze spółką i pełniące w niej różne funkcje. JWC wyróżnia się na tle rynku pod względem udziału płci pięknej, ponieważ aż 75% organu kierującego działalnością spółki to kobiety. Przewodniczącym rady nadzorczej jest założyciel i główny akcjonariusz Józef Wojciechowski, a poza nim w organie kontrolującym spółkę zasiada m.in. Józef Oleksy. W latach 2001-2005 prezesem zarządu była Barbara Blida. Koneksje polityczne spółki są ważnym aspektem w przypadku zatarć politycznych, które mogą odbić się negatywnie na działalności przedsiębiorstwa. Ocena (w skali 1-6):  46) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI? Niedawno miała miejsce publiczna emisja akcji wraz z prawem poboru.  Część zebranych funduszy ma pójść na restrukturyzację zadłużenia, a większa pula na inwestycję. Dniem praw poboru był 4 czerwca 2014 roku, a w lipcu cała operacja powinna się zakończyć. Cena emitowanych akcji została ustalona na poziomie 3,15 zł. Ocena (w skali 1-6):  27) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)? Spółka nie ma w planach przeprowadzanie tego typu operacji. Ocena (w skali 1-6):  58) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ? Spółka nie wypłacała dywidend i w 2014 roku także nie będzie wypłacała środków z zysku osiągniętego w 2013 roku. Ocena (w skali 1-6):  19) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)?ROE: 2,37% (średnia dla sektora: 0,41%; WIG: 5,16%) ROA: 0,88% (średnia dla sektora: 0,27%; WIG: 2,52%) Spółka w stosunku do konkurentów ma dużo wyższy poziom wskaźników, jednak znacznie gorszy niż cały indeks. Wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności, znacznego majątku firmy oraz niskiego zadłużenia (im większy lewar tym lepszy wskaźnik rentowności kapitałów własnych). Ocena (w skali 1-6):  310) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI? Spółka istotne informacje podaje w komunikatach, które są publikowane na stronie internetowej firmy oraz w portalach o tematyce giełdowej. Sprawozdanie finansowe jest robione zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i w dogłębny pokazuje wyniki firmy oraz sposób notowania różnych wielkości przez przedsiębiorstwo. Ocena (w skali 1-6):  511) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI? Tak, skupia się na działalności deweloperskiej dla klientów o różnych stopniach zamożności i oczekiwań. Prowadzi działalność w zakresie budowy mieszkań o podstawowym i podwyższonym standardzie, apartamentów oraz domków jednorodzinnych. Poza tym posiada parę biurowców i hoteli. Ma też spółkę, która wykonuje prace budowlane przy inwestycjach JW Construction oraz infrastrukturę drogową. W zakresie finansowania zakupu nieruchomości przez klientów posiada spółkę LOKUM, która przejmuje funkcję banku i jest źródłem gotówki dla kupujących. Ocena (w skali 1-6):  512)CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW? Przychody, zysk operacyjny, brutto (a co za tym idzie także netto) jest w trendzie spadkowym od 2007 roku, który był najlepszy dla spółki. Aktywa spółki utrzymują się na stabilnym poziomie.  Zobowiązania, tak jak przychody i zysk maleją. Działalności inwestycyjnej zamknęła się z saldem ujemnym niecałego miliona zł, a w roku 2012 wartość ta była na poziomie ponad 220 milionów na minusie. Wynikało to z dużej ilości zakupów inwestycyjnych, a w 2013 roku liczba nabytych była minimalnie większa od tych sprzedanych inwestycyjnych aktywów trwałych takich jak np. grunty. Działalność finansowa zamknęła się na poziomie ponad -120 mln zł, a wynikło to z większej ilości spłacanych pożyczek w stosunku do zaciągniętych, i wykupienia części papierów wartościowych. W 2012 roku segment finansowy zamknął się na ponad 150 mln plusie, ponieważ zaciągnięto więcej kredytów niż spłacono oraz wyemitowano papiery wartościowe o wartości nominalnej 95 mln zł. Saldo środków pieniężnych na koniec 2013 roku wynosiło niecałe 15,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wartość ta była na poziomie 16,7 mln zł.Płynność i ogólna kondycja firmy jest stabilna, jednak dynamika zwiększania przychodów i zysków stoi pod znakiem zapytania. Program MDM na pewno wpłynie pozytywnie na wyniki, tak samo jak inwestycje w innych miastach poza stolicą gdzie rynek jest mniej konkurencyjny.  Negatywnie na spółce może natomiast odbić się regulacja KNF dotycząca minimalnych wpłat własnych, która teraz wynosi 5% kwoty kupowanej nieruchomości i co roku ma rosnąć o 5 punktów procentowych, aż do wartości 20%. Spółka Lokum, należąca do JWC, która udziela kredytów powinna uratować firmę przed spadkami i kosztem niskiego oprocentowania(niewiele wyższego od banku) zapewniać klientom atrakcyjne finansowanie na kwotę 100% lub więcej wartości nieruchomości omijając regulację KNF. W spółkach zależnych JWC posiada praktycznie wszędzie 100% udziałów, przez co sprawozdanie skonsolidowane nie jest napompowane, tak jak gdyby to miało miejsce jeżeliby posiadali mniej niż 100%, a więcej niż 50%, bo wtedy zgodnie z panującymi regulacjami braliby po 100% wartości ze spółek zależnych do sprawozdania skonsolidowanego, z wyłączeniem zysku netto. Dane z raportu jednostkowego nie różnią się trendem od danych z raportu skonsolidowanego, a podstawowa działalność deweloperska firmy stanowi 80% jej obrotów. Ocena (w skali 1-6):  3PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

JWC excel

JWC to spółka mocno niedowartościowana, z silną marką na krajowym rynku, stosunkowo niskim free floatem (biorąc pod uwagę TFI), niskim zadłużeniem jak na spółkę deweloperską, mająca związki z osobami z polityki, rentowna w stosunku do innych firm ze swojego sektora, mająca dobrze określony profil działalności i strategię oraz szanse na wzrost przychodów jeżeli umiejętnie wykorzysta swój potencjał. Wraz z ożywieniem gospodarczym powinien wzrosnąć kurs spółki, który jest w długoterminowym trendzie spadkowym od debiutu spółki na GPW(który miał miejsce praktycznie w szczycie hossy w 2007 roku), z przerwą na lekkie odbicie trwające od początku 2009 roku do połowy 2011 roku. Dane analizy fundamentalnej aktualne na dzień 07.07.2014 (źródło: Fundamentalna.net)Pozostałe 95 analizy można znaleźć w zakładce "Analizy spółek":http://stary.longterm.pl//analizy-spolek/ Pozdrawiam Albert „Longterm” Rokicki

IMG_1824

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych Kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/alrokas Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/longtermblog Email: kontakt@longterm.pl Treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 5 min.

Spółki prowzrostowe na tydzień 14-18.07.2014

czas czytania: 2 min.

Jak wybrać właściwe spółki i maksymalizować zysk?

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.