Vivid Games - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO).

Na dzień dzisiejszy (25.06.2015 r.) wskaźniki są na poziomie:


C/Z: 38,40 (średnia sektora usług informatycznych: 13,44; WIG: 15,37)
C/WK: 13,94 (średnia sektora usług informatycznych: 1,20; WIG: 1,12)
C/ZO: 30,42 (średnia sektora usług informatycznych: 9,77; WIG: 10,46)


Wycena wskaźnikowa nie przeraża, gdyż spółki z NC są często dużo bardziej przewartościowane od tych z głównego parkietu. Ponadto akcję są tańsze od CD Projektu i CI Games, co jest dodatkowym plusem dla Vivid Games. Ogromny wskaźnik C/WK wynika z małej ilości posiadanego majątku, ponieważ firma swoją działalność opiera na wiedzy i umiejętnościach pracowników, jak przystało na podmiot z branży informatycznej.
Średnia sektora została wzięta dla usług informatycznych z GPW, a nie z z NC. Takie działanie zostało wykonane z dwóch powodów: po pierwsze - spółka ma zamiar przejść na główny parkiet, więc poziom wskaźników z tego rynku będzie dla niej odwzorowaniem a po drugie - konieczny był taki sam benchmark przy porównywaniu podmiotów produkujących gry w prezentowanych analizach.

Ocena (w skali 1-6):  3


2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM


Vivid Games produkuje gry na urządzenia mobilne. Pomimo ogólnoświatowego zasięgu sprzedaży (podobnie jak u konkurentów) jest to marka słabiej rozpoznawana niż CI Games czy CD Projekt. Coraz więcej sprzedawanych gier przez firmę i zwiększająca się liczba urządzeń mobilnych powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój spółki, chodź trzeba pamiętać, że gracze z reguły pamiętają tytuł gry, a nie nazwę producenta. W tym kierunku musi iść zarząd firmy dbając o rozwój najbardziej popularnych produktów oraz poprzez wprowadzanie kolejnych edycji  tytułów, które przyniosły sukces. Tak też robi skutecznie rozwijając grę Real Boxing, której druga edycja ma ukazać się wkrótce.

Ocena (w skali 1-6):  3,5

Screenshot z ostatniej gry "Real Boxing" - źródło: http://www.vividgames.pl/

3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKI FREE FLOAT)


Free Float wynosi niskie 21,46%, a po uwzględnieniu funduszy spada do 16,69%. Głównymi akcjonariuszami są prezes i wiceprezes, każdy mający po 29,60% oraz Giza Polish Ventures, posiadający 19,34% udziałów – fundusz zajmujący się inwestycjami w start-upy finansowany głównie przez izraelską spółkę Giza Venture Capital, a także częściowo przez krajowy fundusz kapitałowy przy BGK. TFI Skarbiec ma z kolei 4,77% udziałów.
Obecna kapitalizacja spółki wynosi ok. 130 mln zł, co oznacza że w wolnym obiegu są papiery warte 22 mln zł. Łączna wartość wszystkich akcji jest imponująca patrząc od strony rynku NC, jednak jeżeli chodzi o akumulowanie większej liczby bez wywoływania dużych wzrostów, mogą wystąpić problemy. Znaczący wpływ na to ma duży popyt, który winduje cenę praktycznie od początku wejścia spółki na giełdę.


Ocena (w skali 1-6):  5


4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIK CAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)

Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia na poziomie 32,63%, jest wyższy niż poziom dla CI Games (10%), ale dużo niższy niż średnia dla sektora (510,77%) i mniejszy niż wartość dla WIG (47,01%).
Współczynnik Capital Gearing wynoszący 53% także nie dorównuje CI Games (12%), jednak niższa wartość niż przeciętna branżowa (95%) oraz WIG – 88% stawia spółkę w pozytywnym świetle w kwestii zadłużenia.

Ocena (w skali 1-6):  6


5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE


Zarząd tworzy dwóch założycieli firmy, będących również jej głównymi akcjonariuszami, od lat związanymi z branżą gier komputerowych i programowaniem. Trzecia osoba to dyrektor finansowy, absolwent Kent State University w USA, posiadający rozległe doświadczenie w bankowości inwestycyjnej.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, również posiadających bogate doświadczenie zawodowe, zarówno w pracy w znaczących funduszach inwestycyjnych, jak i w realizowaniu start-upów. Według zapewnień na stronie internetowej zarząd i rada nadzorcza poprzez swoje międzynarodowe powiązania posiada szeroką bazę kontaktów, ułatwiających działanie przedsiębiorstwa.

Ocena (w skali 1-6):  5


6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI?


Tak. Na akcje serii D zapisy zaczynają się 26 czerwca i potrwają do 2 lipca br. Ma zostać wyemitowane do 2 mln akcji z nowej emisji, co przy obecnej liczbie wynoszącej 25,6 mln sztuk, oznacza udział nowego kapitału w firmie na poziomie maksymalnym 7,25%.
Maksymalna cena emitowanych akcji wynosi 5 zł, a według prezesa pieniądze mają pójść na powiększenie skali działalności oraz inwestycje kapitałowe. Niezależnie od tego jak się uda nowa emisja, firma i tak ma zamiar przejść na główny rynek GPW do końca br.

Ocena (w skali 1-6):  2


7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)?


Wręcz odwrotnie


Ocena (w skali 1-6):  5


8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?


Nie, a ponieważ jest prowadzona ekspansja, na razie akcjonariusze nie mają co liczyć na wypłatę części zysku.

Ocena (w skali 1-6):  1


9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)?


Na dzień dzisiejszy (25.05.2015r.) wskaźniki są na następującym poziomie:
ROE: 43,47% (średnia sektora: 6,36%; WIG: 7,36%)
ROA: 28,75% (średnia sektora: 3,98%; WIG: 3,35%)
Zyskowność jest na bardzo wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje fakt niskiego zadłużenia, którego przeciwieństwo często jest przyczyną wysokiego ROE, dlatego tak wysoki poziom rentowności spółki zasługuje na szczególny szacunek.
Niższa wycena wskaźnikowa i wyższa rentowność od konkurencji daje potencjał do dalszych wzrostów.


Ocena (w skali 1-6):  6


10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?


Tak, jest to kluczowy czynnik, który musi mieć na uwadze Vivid Games jeżeli ma zamiar przenieść się na główny parkiet warszawskiej giełdy. Przedstawiciele spółki byli obecni na tegorocznej konferencji "Wall Street", organizowanej przez SII i mieli tam nawet własne stoisko na "Targach Akcjonariat".
Często spółki z NC nie mają dobrej komunikacji z akcjonariuszami i jest to dobry pomysł na wyróżnienie firmy, która chce zyskać zaufanie na rynku i zwiększyć popyt na swoje akcje, jeżeli plany są zarowno obiecujące, jak i realne do wykonania. Warto zaznaczyć, że takie podejście odnosi się do długotrwałej strategii budowania wartości, a nie do zamiaru tworzenia ”spółdzielni” sztucznie podbijającej ceny akcji.


Ocena (w skali 1-6):  5


11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI?


Tak, produkuje gry na smartfony i konsole przenośne.


Ocena (w skali 1-6):  6


12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?


Gry produkowane obecnie powinny pozytywnie przełożyć się na wyniki spółki w najbliższym czasie. Firma poza kontynuacją gry Real Boxing ma zamiar wyprodukować dwie inne (premiera w 2016 r.). W kolejnych latach także mają być wprowadzane na rynek dwa tytuły rocznie. Innymi pozytywnymi czynnikami zapewne będzie zrealizowanie planów stworzenia programu publikacji gier zewnętrznych, uruchomienia platformy mobilnego e-sportu, zwiększenia obecności i aktywności na rynkach azjatyckich oraz możliwe fuzje i przejęcia.


Ocena (w skali 1-6):  5


PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

Vivid Games to obiecująca spółka, która ma szanse rosnąć i zdobywać rynek. Pod kątem spekulacyjnym, szanse na wzrosty mogą być jeszcze wyższe, ponieważ akcje firmy obecnie są na czasie, podobnie jak innych producentów gier. Przejście z NC na rynek główny to element uwiarygodniający podmiot i często odbijający się mocno na kursie. Dobrym przykładem jest tutaj Ekoexport, którego kurs bardzo mocno rósł po tym jak oficjalnie ogłosił przejście z rynku alternatywnego GPW (NC) na główny. Co ciekawe również po przejściu udało się im jeszcze znacząco pójść w górę. Barddzo podobnie rzecz miała się z Medicalem.

W przypadku emisji akcji, trzeba pamiętać o konieczności zamrożenia gotówki na kilkutygodniowy okres czasu. Innym czynnikiem niesprzyjającym jest przeciętne zainteresowanie rynkiem, które ma wpływ na popyt podczas emisji papierów wartościowych. Dodatkowo emisja ma być po cenie zbliżonej do teraźniejszej, tak więc papiery będą sprzedawane praktycznie bez żadnego dyskonta. Inwestorzy kupujący akcję w ofercie publicznej raczej nie skorzystają na tym znacząco, a dużo lepszym rozwiązaniem jest wnikliwe obserwowanie kursu i stopniowa akumulacja walorów jeżeli jesteśmy zainteresowani posiadaniem tej spółki w portfelu.

Spółka uzyskała 52,5 punktów na 72 możliwych i średnią ważoną 4,40 w skali od 1 do 6.

PS: jest to druga analiza z serii analiz producentów gier - kolejna będzie analiza 11 bit studios!

Wcześniej ukazała się analiza CI Games:

https://longterm.pl/Ci-Games-Analiza-Spolki-1.html

W 2013 roku ukazała się analiza najbardziej znanej spółki z branży gier czyli CD Projektu:

https://longterm.pl/cd-projekt-analiza-spolki.html

Dane finansowe i wskaźniki analizy spółki CI Games aktualne na dzień 23.06.2015 - źródło: Fundamentalna.net

POZOSTAŁE 101 ANALIZ POLSKICH SPÓŁEK MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE "ANALIZY SPÓŁEK"

https://longterm.pl/Analizy-Spolek.html

Dane finansowe i wskaźnik AF aktualne na dzień 25.06 - źródło: Fundamentalna.net i Stockwatch.pl

Z inwestorskim pozdrowieniem,

Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Email: kontakt@longterm.pl

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości kapitalu!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 8 min.

CI Games - analiza spółki

czas czytania: 5 min.

Portfel akcji dywidendowych - XI odsłona

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.