CI Games - analiza spółki

1) SPÓŁKA POWINNA BYĆ TANIA POD WZGLĘDEM WYCENY WSKAŹNIKOWEJ (C/Z, C/WK, C/ZO).

Na dzień dzisiejszy (23.06.2015 r.) wskaźniki prezentują się następująco:

C/Z: 51,40 (średnia sektora: 13,01; WIG: 15,70)

C/ZO: 56,29 (średnia sektora: 9,21; WIG: 10,44)

C/WK: 2,21 (średnia sektora: 1,18; WIG: 1,13)

Poziom wskaźników nie zachęca do zakupów - spółka jest mocno przewartościowana. Przyczyną tego są pokaźne wzrosty kursu w ostatnim czasie wynikające z dużego popytu na akcję ze strony osób kupujących dzisiaj przyszłe zyski firmy.

W porównaniu jednak do CD PROJEKTU, który jest największy i o nim jest najgłośniej, poziom wskaźników jest wciąż relatywnie niski.

W przypadku branż interaktywnych nie należy mocno się kierować wskaźnikami, a chłodną analizą realności przyszłych prognoz. Jeżeli są one obiecujące i możliwe do spełnienia, nie ma przeszkód do akumulacji walorów do naszego portfela.

Ocena (w skali 1-6):  2

2) SILNA MARKA, UNIKALNY PRODUKT LUB TECHNOLOGIA O POTENCJALNYM ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

Polscy producenci gier rosną w siłę i wytwarzane przez nich tytuły mają coraz większe uznanie u graczy na całym świecie. Dzięki platformom internetowym sprzedającym gry, takim jak Steam (największa na świecie) możliwe jest dotarcie do międzynarodowego rynku, a co za tym idzie, do każdego gracza posiadającego dostęp do Internetu. CI Games prowadzi obecnie ekspansję w 40 krajach na 5 kontynentach, a przyszły rozwój będzie zależał od jakości wydawanych gier. Najnowszym tytułem jest "Lords of Fallen" wydany w październiku ubiegłego roku. Co ciekawe tylko 5% przychodów pochodzi z Azji i Australii, podczas gdy z Europy 50%, a z Ameryki Północnej 45%. Może być to spowodowane innymi gustami Azjatów, stąd dobrą strategią byłoby zrobienie pod nich gry lub zmodyfikowanie istniejącej, co z dużą pewnością odbiłoby się na przychodach firmy. Nie mniej jednak, duża sprzedaż ostatniej gry umożliwia realizację już zaplanowanych kolejnych projektów – wersji mobilnej oraz kolejnej części kultowego "Snajpera".

Ocena (w skali 1-6):  4

Zdjęcie z gry "Snaiper Ghost Warrior 2.  źródło: http://sniperghostwarrior2.com/pl

3) STABILNY AKCJONARIAT (STOSUNKOWO NISKIFREE FLOAT)

Free Float wynosi wysokie 54,32%, a głównym akcjonariuszem jest Marek Tymiński (45,68%). Poza nim, akcje posiada parę OFE i TFI oraz rząd Norwegii. Łączny wynik wynosi 68,69%, a tym samym liczba papierów w obiegu po uwzględnieniu funduszy wynosi umiarkowane 31,31%.

Ocena (w skali 1-6):  3,5

4) STOSUNKOWO NISKIE ZADŁUŻENIE (WSPÓŁCZYNNIKCAPITAL GEARING, WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA)

Współczynnik Capital Gearing wynosi niskie 12%, podczas gdy średnia dla sektora to 95%, a dla WIG 88%.
Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia to znikome 10,48% w porównaniu do średniej branżowej 510,77% oraz dużo mniej niż poziom dla szerokiego rynku – 47,01%.
Warto zaznaczyć, że na koniec I kwartału br. firma nie miała żadnych zobowiązań oprocentowanych – kredytów i obligacji. Dużą ekspozycję w zobowiązaniach stanowiły jedynie nieoprocentowane zobowiązania handlowe i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Gotówka stanowiła 17% sumy bilansowej – 15,9 mln zł wobec 92,8 mln zł.
Sezonowość przychodów wynikająca z różnego terminu oddawania gier do dystrybucji oraz ze zmiennego popytu w zależności od poszczególnych okresów roku (np. duży wzrost przed świętami) powoduje, że przy wybieraniu formy finansowania trzeba mieć to na uwadze. Ostatnia umowa z końca maja z PKO BP dotycząca zawarcia dwuletniego kredytu bankowego obrotowego i w rachunku bieżącym – łącznie 15 mln zł, jest dobrym posunięciem. Firma może spłacać tylko odsetki, a sam kapitał dopiero na koniec okresu zapadalności zobowiązania. Ponadto oprocentowanie nie jest wysokie – stawka WIBOR plus marża nie wyższa niż 1,8 pp. W tym miejscu należy dodać, że prezentowane wskaźniki CG oraz Ogólnego Zadłużenie nie uwzględniają nowego długu – tak się stanie dopiero po ukazaniu kolejnego raportu za pierwsze półrocze br.

Ocena (w skali 1-6):  6

5) KOMPETENTNY I ZDETERMINOWANY ZARZĄD O STABILNYM SKŁADZIE

Zarząd tworzą 2 osoby: prezes, jak również główny akcjonariusz - Marek Tymiński oraz dyrektor finansowy firmy – Adam Pieniacki. Duży atutem pierwszego jest wykształcenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych i pozyskane tam kontakty, drugiego natomiast obszerne doświadczenie w działach finansowych firm z różnych gałęzi biznesu, zarówno polskich (m.in. KGHM), jak i amerykańskich (m.in. UPS).

Rada nadzorcza składa się z 5 osób z różnorodnych branż, a wśród nich znajdziemy m.in. Grzegorza Leszczyńskiego, prezesa domu maklerskiego IDM S.A., obecnie w upadłości układowej (bez syndyka, firma teoretycznie ma szansę się jeszcze podnieść).

Ocena (w skali 1-6):  5

6) CZY SPÓŁKA PLANUJE FINANSOWAĆ SIĘ POPRZEZ KOLEJNE EMISJE AKCJI?

Nie, nie ma zamiaru wykonywać tego typu operacji.

Ocena (w skali 1-6):  5

7) CZY SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ SKUP AKCJI WŁASNYCH (BUY BACK)?

Skupu akcji własnych także nie będzie.

Ocena (w skali 1-6):  5

8) CZY SPÓŁKA WYPŁACA LUB PRZYNAJMNIEJ ZAMIERZA WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ?

Nie, ale 29.04.2015 r. WZA zadecydowało o przelaniu całego zysku netto za rok 2014 (1,02 mln zł) na fundusz dywidendowy. W obiegu jest prawie 14 mln walorów, co dawałoby na dzień dzisiejszy, ewentualną  dywidendę na akcję w wysokości 7 gr (0,073 zł) i stopę na poziomie 0,53% w stosunku do dzisiejszego kursu akcji.

Ogólny trend jest taki, że osoby chcące pozyskiwać część zysku na swoje konto maklerskie ze spółek produkujących gry muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zapewne jeszcze długo nie będą one wypłacały regularnej dywidendy na wysokim poziomie. Wynika to z rozwojowego charakteru przedsiębiorstw i prowadzenia dynamicznej ekspansji.

Ocena (w skali 1-6):  3,5

9) CZY SPÓŁKA MA WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKTYWÓW (ROE I ROA)?

Na dzień 23.06.2015 r. poziom przedstawia się następująco:


ROE: 4,86% (średnia sektora: 6,36%; WIG: 7,36%)
ROA: 3,95% (średnia sektora: 3,98%; WIG: 3,36%)


Rentowność kapitałów własnych jest niższa niż przeciętna dla sektora oraz dla WIG. Z kolei ROA jest bliska średniej dla sektora usług informatycznych i wyższe niż dla szerokiego rynku.

Ocena (w skali 1-6):  3

10) CZY SPÓŁKA MA DOBRĄ KOMUNIKACJĘ Z AKCJONARIUSZAMI?

Wszystkie informacje, które muszą być ujawniane znajdziemy w raportach bieżących.

Spółka ma dobre relacje inwestorskie i profesjonalnie prowadzony PR przez nowo-zatrudnionego (pracuje od 3 miesięcy), młodego i prężnego menadżera. W piątek 26.06 byłem obecny na pokazie nowego "Snajpera" dla mediów i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i choć nie jestem graczem, to akurat w tę grę bym z wielką chęcią zagrał. Motyw gry jest bardzo na czasie - akcja dzieje się między innymi w Gruzji i ma się za zadanie zlikwidowanie rosyjsiego generała.  W innych misjach musimy uważać na rosyjskich separatystów, tak więcszykuje się nam kolejna po "This War of Mine" produkcja, która zarobi na toczącej się wojnie 🙂 Grafika jest bardzo dobra, choć przedstawiciel spółki nie był mnie w stanie zapewnić, że nie będzie downgrade w ostatcznej wersji, jak to miało miejsce chociażby w przypadku "Wiedźmina 3". Obecny na spotkaniu CFO (Chief Financial Ofifcer) spółki czyli dyrektor finansowy, Pan Adam Pieniacki, zapewniał mnie, że jest tak zabezpieczony finansowo, iż nie potrzebuje dodatkowego finansowania - dostępna linia kredytowa w PKO na 15 mln zł plus bieżące wpływy ze sprzedaży "Lord of the Fallen" w zupełności wystarczą do premiery.

Ocena (w skali 1-6):  5

11) CZY SPÓŁKA MA JASNO OKREŚLONY PROFIL PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI?

Tak, zajmuje się produkcją, wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych.

Ocena (w skali 1-6):  6

12) CZY SPÓŁKA JEST W STANIE UTRZYMAĆ STAŁĄ DYNAMIKĘ ZWIĘKSZANIA ZYSKÓW?

Rynek gier jest bardzo obiecujący, a polskie firmy radzą sobie na nim coraz lepiej. Przychody roczne w długiej perspektywie rosną, natomiast zyski charakteryzują się dużą amplitudą. To czy zyski będą wzrastać zależy od jakości wydawanych poszczególnych gier - tytuły wydawane są jeden po drugim, co jest normalne w przypadku tej branży i wielkości analizowanej firmy.

W najbliższym czasie ma zostać wydana mobilna wersja gry „Lords of Fallen”, która w normalnej wersji została wydana w październiku 2014 r. i sprzedała się w wysokości prawie 1 mln egzemplarzy przynosząc w I kwartale br. 3,96 mln zł przychodów.

W przyszłym roku na wiosnę planowana jest premiera kolejnej, trzeciej już części "Snajpera", którego poprzednie części sprzedały się w wysokości 5,6 mln egzemplarzy (sam "Snajper 2" przyniósł dla firmy na czysto 38,5 mln zł). Parę dni temu gra została zaprezentowana na targach E3 w Los Angeles organizowanych przez Sony. Tytuł dobrze rozpoznawany wśród koneserów i ciekawa realna fabuła (gracz wciela się w postać snajpera mającego zapobiec otwarciu zimnej wojny między Rosją, a USA) powinien pozytywnie odbić się na wynikach spółki, które już od sierpnia ubiegłego roku są dyskontowane wzrostami o 100% w niecały rok.

Wielkim pozytywem jest fakt, iż film pod podobnie brzmiącym tytułem "American Sniper" był hitem kinowym ubiegłego roku i zrobił - wciąż robi spółce darmowy mega marketing (czynnik bardzo pomijany przy wszelkiego rodzaju analizach).

Innym pozytywnym czynnikiem jest powrót do bezpośredniej sprzedaży gier w sieciach handlowych w USA.

W 2017 r. na rynek ma trafić kolejna część Lords of Fallen, która jest dopiero na etapie koncepcyjnym.

Ocena (w skali 1-6):  5

PODSUMOWANIE I OCENA KOŃCOWA:

Spółka uzyskała 53 punktów na 72 możliwych i średnią ważoną 4,30 w skali od 1 do 6. Dobra sprzedaż ostatnich tytułów i obiecujące plany na przyszłość dają niewątpliwie potencjał do dalszych wzrostów. Do premiery kolejnej części „Snajpera” został niecały rok, a wbrew pozorom wzrosty trwają od niedawna i do maksimów z 2011 r. brakuje jeszcze ponad 20 zł (obecny kurs to prawie 14 zł wobec maksimów na poziomie niecałych 35 zł). Bardzo dużym plusem jest niskie zadłużenie, a prawdopodobna decyzja o wypłacie dywidendy uwiarygodniłaby firmę w oczach inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

PS: Już w najbliższy piątek będę miał okazję przekonać się jak będzie wyglądał nowy "Snajper" oraz zadać kilka pytań przedstawicielom spółki, więc moja powyższa ocena może ulec weryfikacji 🙂

PS: jest to pierwsza analiza z serii analiz producentów gier - kolejne będą analizy 11 bit studios i Vivid!

W 2013 roku ukazała się analiza najbardziej znanej spółki z branży gier czyli CD Projektu:

https://longterm.pl/cd-projekt-analiza-spolki.html

Ostatnio zaś analiza Vivid Games:

https://longterm.pl/Vivid-Games-Analiza-Spolki.html

oraz  11 bit studios:

https://longterm.pl/11-Bit-Studios-Analiza-Spolki.html

Dane finansowe i wskaźniki analizy spółki CI Games aktualne na dzień 23.06.2015 - źródło: Fundamentalna.net

POZOSTAŁE 100 ANALIZ POLSKICH SPÓŁEK MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE "ANALIZY SPÓŁEK"

https://longterm.pl/Analizy-Spolek.html

Z inwestorskim pozdrowieniem,

Albert „Longterm” Rokicki

Twój Niezależny Analityk Rynków Finansowych

Email: kontakt@longterm.pl

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości kapitalu!

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.